Wednesday, January 21, 2015

Ìntradúkshan

This iz a vere laung poest, áulmoest 4,800 werdz. Moest réederz wil not need tu reed it in áurder tu maek sens uv tha spéling emplóid in this blog. But faur thoez péepool hu wont tu ùnderstáand évre prínsipòol aand núons uv Fanétik spéling, aul nésasère ruelz or set out, hóepfoole kléerle, in this wun plaes.

This iz a reespéld vérzhan uv tha tradíshanale-speld fóetoeblòg "Newark USA", stórting witth tha poest uv Jáanyuewère 24tth, 2015. Aulthó tha Fanetik spéling sístam witth rítan áaksents tu sho siláabik stres iz maur fáurmale kauld "Augméntad Fanétik", "Fanétik" wil du in this blog'z tíetool.
+
Tha púrpas uv this blog iz tu pravíed, onlíen, sabstáanshal amóunts uv tekst in tha Fanetik spéling sístam, hwich I divíezd in abóut 1970 and set out aat tha wébsiet http://fanetik.tripod.com/. I deesíedad réesantle thaat tékschual sáampoolz líetand bi fóetoez wood be maur agréabòol tu péepool in jénral thaan just tekst. I maentáen a blog abóut mi síte, Núark, Nu Jérze, hwich I ílastràet witth méne píkchurz, so deesíedad thaat it miet serv aaz a plézant óngoeing saurs uv sáampool Fanétik tekst faur péepool íntrastad in spéling reefáurm. Mauróever, the óngoeing-blóg faurm shoez tha réde àaplikabílite uv Fanétik tu reel-woorld kamyùenikáeshan, not just hìepatthétikal, instrúkshanal matéerealz.
+
Rules faur Spéling in tha Núark YSA-Fanétik Blog

Náachural láanggwajaz or ferst, fáurmoest, áulwaez, aand éver SPÓEKAN: méeningfòol soundz. Tha soundz kaem ferst, bi sénchareez aur éevan milénea. Ríeting kaem láeter. In sum láanggwajaz, tha ríeting kanváez tha láanggwaj — thaat iz, the SOUNDZ — kléerle. In útherz, houwéver, tha ríeting iz so hyúejle dífrant frum tha soundz thaat we or iféktivle déeling witth tue séparat láanggwajaz. Faur ínstans, tha soundz uv Chienéez and tha tradíshanal káarakterz thaat rèpreezént tha werdz haav nútthing tu du witth eech úther. Tha káarakterz (ídeagràamz) rèpreezént tha tthing aur iedéa diréktle, not tha werd aur its soundz, bi meenz uv hwich tha kónsept uv thaat tthing iz kanváed.
+
Íngglish iz rítan witth aan áalfabèt, aand áalfabèts or sapóezd tu rèpreezént óenle soundz, but eenáurmas númberz uv Íngglish werdz or rítan in ùnpranóunsabool, aur aat leest "ùn-Íngglish" waez, if we wer tu yuez kúrant sound váalyuez. Kansíder T.A. spélingz (hwair T.A. rèpreezénts "Tradíshanal Aurtthógrafe", tha spéling uv Íngglish thaat, witth óenle rélatìvle míener vàareáeshanz, haaz bin yuezd faur sévral húndrad yeerz) such aaz "knight", "wright", "sleight", "freight", "knowledge", "wrestle", "champagne", "campaign", "chromosphere", ets., tthru húndradz aand húndradz uv werdz. Rítan aand spóekan Íngglish or in lorj port tue vére dífrant láanggwajaz.
+
Tha spéling in this blog iz dizíend tu yueníet theez tue dífrant láangwajaz, bi kanfáurming tha ríeting tu tha soundz. Tha naem uv tha báesik sístam iz "Fanetik", witth no áaksent. It iz pranóunst liek tha tradíshanale-speld werd "phonetic". Tha spéling "aurtthógrafe", aaz in Tradíshanal Aurtthógrafe, shoez wun uv tha féechurz uv Fanétik thaat or eefíshant but mae be iníshale unsétooling: a laung-E sound aat the end uv a werd iz yúezhuale speld only -E (aaz in "be", "me", and "she"), not -EE, aaz tha reefáurm frum T.A. -Y. Thus, T.A. "only", "very", and "usually" beekúm "óenle", "vére", aand "yúezhuale". It wood not be raung tu riet "óenlee", "véree", aur "yúezhualee", just néedlas.
+
Tha rule in Fanetik iz that if the spéling áakyooratle kanváez tha sound, it iz karékt. The oénle INkarékt spélingz, tháirfaur, or thoez that du NOT áakyooratle kanvae tha sound.
+
This meenz thaat thair wil in méne káesaz be kampléetle aakséptabòol áulternat spélingz. We hu wer raezd in tha tradíshanale Íngglish-spéeking kúntreez shood sértanle be yuezd tu thaat, in thaat thair or líterale TTHÓUZANDZ uv werdz thaat haav aakséptad áulternat spélingz. Thair or, faur ínstans, entíur grueps uv werdz thaat dífer in spéling beetwéen stáandard Íngglish (thaat uv the Yooníetad Staets, tha sínggool kúntre thaat akóunts faur sum 70% uv aul náetiv spéekerz uv Íngglish), on tha wun sied, aand Brítan and its reezíjual kúlchural kólaneez on the úther. Káanadeanz split on the íshu uv spéling, méne tradíshanalìsts klínging tu Brítish spélingz, in lorj port píteable tu índikàet a maek-beeléev dífrans frum the Yooníetad Staets, a sasíate frum hwich Íngglish Káanada iz esénshale ìndistínggwishabôol.
+
Amáirikan spélingz or aulmóest inváareable soopéereur tu Brítish, in béing maur alíend with the áakchual pranúnseáeshan and in béing sháurter. The spélingz heer or thoez uv Amáirikan Íngglish, aand not just beekáuz Núark iz aan Amáirikan síte, but áulso beekáuz Amáirikan Íngglish iz soopéereur tu Brítish, aaz the Yooníetad Staets iz soopéereur tu Britan in esénshale évre reegord. That iz not tu insúlt Graet Brítan (aur, fáurmale, the Yooníetad Kíngdam). The Yooníetad STAETS is for aand awáe tha gráetast kúntre in tha hístare uv tha woorld. It iz jèagráafikale lórjer thaan aul but tthre kúntreez (Rúsha, Káanada, aand Chíena), aand maur pópyoolas thaan aul but Chíena aand Índea. Brítan iz bi kóntraast tíene in jèagráafik siez and haaz a pòpyooláeshan les thaan 1/5 thaat uv the Yooníetad Staets. Brítan iz tèknalójikale, sìentífikle, aand kúlchoorale vére aadvaanst, but not the éekwal uv the Yooníetad Staets in éne reegórd thaat meenz much tu èneewún.
+
The áaksent óever the U in "èneewún" aat the end uv tha laast páaragraaf speeks tu a féechur uv the spéling in this blog: kantékschual siláabik stres. Àurdinérile, tha T.A. werd "anyone" wood be pranóunst "éneewùn". But in tha séntans abúv, "éne reegórd" kantráasts witth "èneewún", so in speech, a réeder wood be ekspéktad tu sae "èneewún" hwen s/he gets tu the end uv thaat séntans. Aand so I riet "èneewún".
+
In this blog, aul werdz uv maur thaan wun sílabòol taek aat leest wun rítan áaksent. The áaksent iz plaest over tha vóuwool, not éether beefáur naur áafter tha rélavant sílabool. Thaat iz, in tha T.A. werd "easy", the Augméntad Fanétik spéling iz "éeze", not éether "ʼeeze" naur "eeʼze". If tha spéling uv tha vóuwool sound iz kanváed bi a diegraf (tue léterz), the áaksent iz plaest on tha ferst léter uv tha pair.
+
The áaksents yuezd or thoes famílyar tu stúedants uv French: akyúet, grov, aand sérkamflèks. Theez áaksents kaan índikàet 3 lévoolz uv stres. Príemare stres iz morkt witth the akyúet áaksent, rítan up tu tha riet (ó). Sékandère stres iz morkt witth tha grov áaksent, doun tu tha riet (ò). Aand térsheeyère stres, in vére laung werdz, is morkt witth the sérkamflèks áaksent, hwich iz liek a póintad ruef óever tha vóuwool (ô).
+
Thair iz óenle wun príemère stres aand wun sékandère stres per werd, but sins óenle 3 lévoolz uv stres or morkt, thair kaan be maur thaan wun sílabòol witth térsheeyère stres. Thair or úther dìakrítiks thaat miet be yuezd tu sho stres wéeker thaan térsheeyère, such aaz dieyérasìs (áulso kauld óomlout), tue dots sìed-bi-síed (ö). But péepool or unlíekle tu be áebool tu distínggwish beetwéen térsheeyère stres aand éne wéeker stres. In faakt, it mae be hord tu deesíed hwéther a les emfáatik stres iz sékandère aur térsheeyère. So Fanétik ríeting in this blog wil not atémpt tu distínggwish maur thaan tthre lévoolz uv spóekan stres.
+
Kónsanants. Áulmoest aul kónsanants or rítan tha saem in Fanétik aaz in Tradíshanal Aurtthógrafe, but tha tue TH-soundz or distínggwisht in Fanétik, éevan tho thae or not distínggwisht in T.A. Bizórle, éevan hwen thair wer tue léter-símboolz faur tha tue TH-soundz — "thorn", rítan (káapital) Þ aand (lóeurkàes) þ; aand "edh", pronóunst witth the voist-TH uv "this" aand rítan (káapital) Ð aand (lóeurkàes) ð — thae wer not ségragàetad, wun béing asíend tu tha voist sound, as in T.A. "this" aand the úther tu the únvoist, aaz in T.A. "thing". Ráather, eech uv tha símboolz wuz yuezd faur boetth soundz, in dífrant werdz. Thaat mae be unbiléevable dóepe, but it iz núnthalès tru. So Fanétik's dráuing a distíngkshan iz iménsle soopéereur tu T.A.
+
In kaes yu or not famílyar witth tha distíngkshan beetwéen voist aand únvoist kónsanànts, let me ekspláen. Voist kónsanànts or, aas yu miet imáajin, sed witth tha vois engáejd, aaz in áurdinère speech, hwáiraaz únvoist (aur vóislas) kónsanànts or sed witthóut tha vois, aaz in hwíspering. Moest pairz uv voist/únvoist kónsanànts or rèpreezéntad bi dífrant spelingz: B/P, D/T, V/F, G/K, J/CH, Z/S, ZH/SH. But in T.A., tha voist aand únvoist TH-soundz or boetth speld TH.
+
In Fanétik, houwéver, tha voist-TH, aaz in "this", "thaat", and "the" "úther", iz shoen by TH, beekauz it iz próbable maur fréekwantle herd. Thaat iz espéshale tha kaes in thaat tha (tradíshanale-speld) werd "the" haaz a voist-TH. In Fanétik, the unvoist, aur vóislas, TH iz shoen bi TTH, aaz in tha pérsanal naem, aand Góspal uv, "Máatthyu" (T.A. "Matthew").
+
In Fanétik, the léter C iz yuezd óenle in tha díegraaf (tue-leter rèpreezentáeshan uv a sínggool sound) CH, aaz in "church". Alóen, C'z tradíshanal soundz or shoen bi K and S, so in Fanétik, C iz néver yuezd alóen.
+
In Fanétik, G haaz oenle wun sound, "hord"-G, aaz in "get", "giv", aand "géko". "Sauft"-G iz tha J-sound, aand aul such soundz or rèpreezéntad bi J — óenle aand évreehwàir.
+
Aul K-soundz or rèpreezéntad bi K, néver bi C, CH, Q, KH, aur éneetthing els.
+
Tha tue L-soundz, dork (sed deep witthín tha moutth, aaz in "koeld") aand liet (sed taurd tha frunt uv tha moutth, aaz in tha graet preepónderans uv L-soundz) or not distíngguished in éether T.A. aur Fanétik, but or áulwaez rèpreezéntad bi L. Thaat iz beekauz éne gívan spéeker miet sae the L-sound in éether wae.
+
Tha díegraaf NG áulwaez rèpreezénts óenle the sound in "sing". The soundz in tha mídool uv tha T.A. werd "finger" or shoen bi NGG ("fíngger"), the NG rèpreezénting óenle tha sound in the -ING súfiks, aand the sékand G rèpreezénting tha "hord"-G thairáafter.
+
PH néver rèpreezénts an F-sound, but óenle tha tue soundz P and H in séekwans, aaz in "uphóeld" and "uphéeval".
+
Q iz síelant, sins K iz áulwaez yuezd faur a K-sound. Q iz tháirfaur fre tu serv aaz (1) a mórker faur a shaurt vóuwool aat the end uv a word ("Páanamoq", "Alóq" [T.A.: Panama, Allah] aand (2) a káarakter tu séparaet tue kónsanants thaat wood útherwiez be seen aaz fáurming a díegraaf: "swéetqhort", "mísqhaap", ráather thaan "swéethort" aand "míshap", hwich wood be sed witth, reespéktivlè, a voist-TH or aan SH sound. Anúther wae uv ríeting such werdz wood be "sweet-hort" aand "mis-haap", But I feel thaat méne péepool wood ráather yuez a leter thaan a híefan midwérd. If péepool dislíek yúezing a Q faur this fúngkshan, thae kaan uv kaurs yuez a híefan instéd.
+
Tha díegraaf SH hwen not séparàetad íntu S aand H bi a Q rèprezénts the SH-sound as in "ship". SSH, a rair léter séekwans, rèpreezénts the unyúezhual sound séekwans S + SH, as in T.A. "misshapen", hwich in Fanétik iz rítan "missháepan").
+
Tha T.A. díegraf WH, aaz in "which" aand "what", iz instéd rítan in Fanétik aaz HW ("hwich", "hwut"), beekáuz thaat iz the áakchual áurder in hwich tha soundz or sed. Dìaléktal spéekerz hu du not sae HW but óenle W miet stil riet HW faur kláarite witth spéekerz uv stáandard Íngglish, but if thae insíst on ríeting hwut thae sae, thae wil riet oenle W: "wich", "wut". Réederz wil noe frum thaat spéling thaat tha rieter iz a dìaléktal.
+
X iz síelant, beekáuz aul fiev uv its soundz or shoen bi úther spélings: "eksit", "egzist", "lúkshure", "lugzhúereas", aand "zíelafòen". X iz thus fre tu serv úther púrpasaz, but iz not yuezd aat aul in tha tekst uv this blog.
+
In Fanétik, Z iz the óenle wae tha sound aat the end uv T.A. "fuzz" aur beegíning uv T.A. "zinc" iz éver speld. S iz néver pranóunst aaz Z, but óenle aaz aan S, aaz in "se", "mése", aand "groes" (T.A. "see" or "sea", "messy", aand "gross").
+
ZH iz the óenle wae tha sound in T.A. "collage" aand "genre" iz éver speld in Fanétik: "kalózh", "zhónra".
+
Vóuwoolz. "Vóuwool" haaz tue méeningz. Thae or (in T.A.):
1. speech sound: a speech sound produced by the passage of air through the vocal tract, with relatively little obstruction

2. letter representing vowel: a letter of the alphabet that represents a vowel. In English, the vowels are "a," "e," "i," "o," "u," and sometimes "y."
____________________

* Encarta ® World English Dictionary © & (P) 1998-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Fanétik aaksépts aaz vóuwoolz óenle tha léterz A, E, I, O, aand U, aand tue-léter kòmbináeshanz uv thoez leterz (the inváareabòol vóuwoolz AI, AU, OI, OO, aand OU). Bi "inváareabòol", I meen thaat theez túe-lèter vóuwoolz du not haav laung aand shaurt soundz but óenle wun sound, aaz in "pair", "haul", "foist", "book", aand "pout". Y iz néver a vóuwool, but óenle a kónsanant.
+
In Fanétik, évre vóuwool sound iz shoen kampléet in itsélf, beefáur éne kónsanant. In T.A., tha kwólite uv a vóuwool iz áufan índikàetad not just bi tha spéling uv tha vóuwool itsélf, but áulso by hwut fóloez it. A shaurt vóuwool iz àurdinérile shoen bi a sínggool vóuwool léter, fóloed bi wun aur maur kónsanants ("end", "it", "on", "up"). Bi kóntraast, in T.A., a laung vóuwool iz áufan shoen bi a sínggool vóuwool letter, or OO fóloed bi wun aur maur kónsanants, fóloed in turn bi síelant-E: "case", "chaste", "eke", "size", "lode", "rude", "goose".
+
In T.A., OO kaan be laung aur shaurt, aand laung iz súmtiemz distínguisht bi a síelant-E áafter wun aur eevan tue kónsanants: "caboose", "soothe". In Fanétik, houwéver, OO iz óenle shaurt, aaz in "good", "book", aand "foot". The laung-OO (witthóut aan inítshal Y-glied) iz rèpreezéntad bi UE witthín a werd aand éether UE aur U aat the end uv a werd: "buen", "buehú" faur T.A. "boon" aand "boohoo". (Tha sound long-U witth aan iníshal Y-glied iz rítan YUE hwen it apéerz kampléetle witthín a werd aur éether YUE aur just YU aat the end uv a werd.)
+
Eksépt faur tha vóuwool A, shaurt vóuwoolz or rèprezéntad bi a sínggool léter fóloed bi wun aur maur kónsanants, éevan tha síelant kónsanant Q. Fanétik "net", "nit", "not", "nut" eekwáet witth T.A. "net", "knit" or "nit", "not" or "knot", and "nut". O fóloed bi R iz stil pranóunst aaz shaurt-O, aaz in "on" aand "mop", not aaz the AU-sound. Tha sound uv T.A. OR in "or", "nor", aand "for" iz speld witth AU in Fanétik: "aur", "naur", and "faur".
+
In Fanétik, shaurt-A iz rítan, in aul loekáeshanz, aaz AA. Thaat iz beekáuz Fanétik yúezaz A bi itsélf tu rèpreezént shwoq (T.A. spéling "schwa"). Se héding "Shwoq", beeló.
+
A laung vóuwool aat the end uv a werd kaan, in tha kaes uv E, I, O, aand U, be rèpreezéntad bi éether tha léter plus síelent-E ("tee", "tie", "toe", "tue") aur tha léter alóen ("te", "ti", "to", "tu"). This féechur alóuz us tu distínggwish beetwéen méne pairz uv hómafòenz: "tee" — (golf) "tee", but "te"— "tea"; "tie" — "tie", but "Ti" — "Ty"; "toe" — "toe", but "to" — "tow"; "tue" — "too" aur "two", but "tu" — "to", ets. thru húndrads uv pairz uv werdz thaat sound the saem and kood not útherwiez be distínggwisht. Aaz tu hwich mémber uv a pair shood taek hwich spéling, dífrant ìndivíjualz miet haav dífrant préfransaz, but a set uv agréed eekwívalansèez wood in tiem eemérj, witth tha help uv éjookàeterz aand lèksikógraferz. Aul such spélingz wood be fóole fanétik, hwich iz not áulwaez tha kaes in T.A. Faur ínstans, "tee" iz fanétik, but "tea" kood be pronóunst in tue sílabòolz, aaz in T.A. "rhea" or "area".
+
In Fanétik, a shaurt vóuwool aat the end uv a werd, hwich iz rair in Íngglish, iz kloezd bi tha síelant léter Q, hwich iz a kónsanant, so oebáez tha jénral ruel thaat a shaurt vóuwool iz shoen bi tha vóuwool fóloed bi a kónsanant: Fanétik "boq, humbug!", "Poq", "Moq", "naaq" eekwáet witth T.A. "bah, humbug!", "Pa", "Ma", "naah".
+
In T.A., a laung vóuwool, houwéver, aaz haaz bin diskust, mae be shoen by a "síelant-E" áafter tha rélavant vóuwool aand wun aur éevan tue kónsanants (T.A. "bite", "tote"; "lathe", "waste", "change"). Thaat is néver tha kaes in Fanétik. Éne kónsanant endz a sílabool, aand évreetthing áafter thaat kónsanant iz in a séparat sílabool. Thus a long vóuwool in Fanétik iz áulwaez shoen bi a síelant-E witthín tha wun sílabool: "biet", "toet", "laeth", "waest", "chaenj").
+
Witthín a werd, évre laung vóuwool, inklúeding laung-A, iz shoen bi A, E, I, O, aur U plus a síelant-E iméedeatle fóloeing, beefáur éne kónsanant: Fanétik "maet", "meet", "miet", "moet", "muet" eekwáet witth T.A. "mate"; "meet", "meat", aur "mete"; "moat" aur "mote"; and "moot". Tha sound in T.A. "mute" iz áakchuale a kòmbináeshan uv tha kónsanànt Y aand laung-U, aand iz so rítan in Fanétik: "myuet".
+
Y iz a kónsanant óenle ("yung", "yaur", "beeyónd").
+
Not tu be reedúndant, but óenle aaz tu kláarifi tha point, apórt frum laung-A, hwich iz áulwaez aand évreehwàir rèpreezéntad bi AE, a laung vóuwool aat the end uv a werd kaan be shoen tha saem aaz mídwerd, witth a síelant-E, aur witthóut a síelant-E, sins tha ruel iz thaat a shaurt vóuwool iz áulwaez fóloed bi a kónsanant (witthín tha saem werd, thaat iz). This tue-spéling chois alóuz us tu distínggwish beetwéen méne pairz uv hòmafóenz (werdz thaat sound egzáaktle tha saem). We aulréde du thaat in a fyu ínstansaz, such aaz "be"/"bee", "we"/"wee", aand "the"/"thee". Fanétik kaan distínggwish méne maur pairz, for ínstans "se"/"see", "bi"/"bie", "no"/"noe", "nu"/"nue" (for T.A. "see"/"sea", "by" aaz agénst "buy" aur "bye" — this werks tu distínggwish óenle tue werdz; if tthre werdz sound tha saem, the leest-fréekwant must shair the láungger spéling, so T.A. "by" wood éekwal Fanétik "bi", aand boetth "buy" aand "bye" wood be speld "bie"), "no"/"know", "new"/"knew" — aand on aand on.
+
Úther vóuwool soundz or rítan in Fanétik aaz thae or rítan in T.A. (AI, AU, OI, OO, and OU), eksept that OO rèpreezénts oenle the shaurt-OO sound aaz in "good". Thus, Fanétik "fair", "fáuna", "foist", "foot", aand "found" or rítan tha saem aaz thair T.A. eekwívalants (albéit witthóut áaksents).
+
Shwoq. Tha moest fréekwantle herd vóuwool sound in Íngglish iz (T.A.) "schwa", thaat shaurt, núetral sound that káanot bair tha werd'z príemere stres, liek the (T.A. spélingz) A in "about", sékand E in "telephone", O in "offensive", aand U in "circus". Thair or vére fyu káesaz in hwich tha léter I iz pranóunst aaz a shwoq bi káirfool spéekerz. Sum díkshanèreez permít a shwoq hwair moest káirfool spéekerz wood yuez óenle a shaurt-I sound.
+
Ajóining Vóuwool Soundz. Thair or méne pláesaz in hwich tue vóuwool soundz akúr wun áafter the úther. In Augméntad Fanétik, tha tue soundz or gívan thair fóolast spéling aand séparàetad bi a Y- aur W-glied. T.A. "chaos", "deviate", "ion", and "eon", faur egzáampool, or rítan in Augméntad Fanétik aaz "káeyos", "déeveeyàet", "íeyon", aand "éeyon". In a pranùnseáeshan ke, silàabifikáeshan wood áulso be shoen, by péereadz (dots): "káe.yos", "dée.vee.yàet", "íe.yon","ée.yon".
+
Káirfool anáalisis shoez, houwéver, thaat in moest káesaz, tha bóundare beetwéen ajóining vóuwool soundz iz kleer, so we doen't need tu mork it witth a glied: in fool spéling, tha sáampool werdz abúv wood be "kaeos", "deeveeaet", "ieon", aand "eeon". Thaat iz beekáuz óenle sum léter kòmbináeshanz rèpreezént lejítimat vóuwool soundz. In "kaeos", faur ínstans, the AE iz méeningfool beekáuz it rèpreezénts tha laung-A sound, and the O fóloed by S iz méeningfool beekáuz it rèpreezénts a shaurt-O sound. EO, hòuwéver, duz not rèpreezént a sínggool vóuwool sound, but tue ajóining vóuwoolz, so you wood drau tha lójikal lien in "kaeos" beetwéen méeningfòol leter grúepingz: "kae|os". Símilarle yu kood se tha méeningfool léter séekwansaz in the úther sáampool werdz óenle thus: "deevee|aet", "ie|on", aand "ee|on".
+
It gets béter. Tha sílant-E in tha ferst élamant uv tha graet majórite uv ajóining vóuwool soundz iz soopérfluas, beekáuz tha ferst vóuwool iz laung. Thaat, in turn, iz beekáuz tha ruel iz thaat a shaurt vóuwool iz morkt bi a sínggool vóuwool léter fóloed bi a KÓNSANANT. If a sínggool vóuwool iz fóloed bi a VÓUWOOL, thaat ferst léter rèpreezénts a LAUNG vóuwool sound, so yu doen't need a sílent-E tu sho thaat. Thus, with E, I, O, and U, if it iz fóloed bi a vóuwool úther thaan E, thaat spéling rèpreezénts a séparat vóuwool sound. Reemémber, tho, thaat laung-A must áulwaez be rítan AE, beekáuz A-alóen iz reezérvd tu shwoq. Mauróever, a shwoq wood not àurdinérile preeséed aan ajáesant vóuwool sound.
+
In símilar fáashan, úther vóuwool soundz mae akér beefáur a sékand vóuwool. Faur ínstans, T.A. "boil","owl", "growing", aand "drawing" kood be rítan ùnaambígyuasle (éevan witthóut aan áaksent) in Fanétik aaz "boial", "oual", "groeing", aand "drauing" beekauz OI, OU, OE, and AU or méeningfool díegraafs thaat índikàet a sínggool sound, but IA,UA, EI, aand UI or not.
+
Évre nou aand then, ajóining vóuwoolz wil need tu be séparàetad bi a glied. Faur ínstans, tha T.A. werdz "whoever" aand "however" wood be rítan in Fanétik (witthóut áaksents), aaz "hueever" aand "houever", hwich maeks tthingz unkléer, beekauz UE aand EE in "hueever" or boetth méeningfool díegraafs, aand in "houever", boetth OU and UE or méeningfool. The áaksents I yuez in this blog or faur téeching óenle. Áurdinère Fanétik tekst wood not emplói them. Moest péepool in Íngglish-spèeking kúntreez, in faakt, du not noe hou tu poot áaksents óever vóuwoolz in kampyúeter-jéneràetad tekst. Tha símplast wae iz tu yuez a lójikal kéebaurd. I yuez the "Yooníetad Staets-Ìnternáashanal" kéebaurd witthín Míekroesàuft Wíndoez.)
+
Witth áaksents, sum útherwìez aambígyuas spélingz miet be kleer: "huéver", "houéver". But the áaksents káanot be dropt, aand faur áurdinére ríeting, péepool wil not wont tu riet the áaksents. If faur a fyu werdz péepool se tha need faur áaksents, thae kaan aad them, but thae must be dílijant in dúing so, beekáuz "huever" shood be pranóunst liek T.A. "Hoover", aand "houever" kood be seen aaz hoe.ue.ver, yúezing tha ruel thaat tha ferst vóuwool, éevan if not fóloed bi a rítan síelant-E, iz núnthalès laung, aand the UE wood thus deenóet a séparat vóuwool sound, long-U.
+
Áaksents. Fanetik kaan be rítan witth aur witthóut áaksents. Rítan áaksents or the àugmentáeshan thaat distínggwishaz "Augméntad Fanétik" frum áurdinère, stáandard, régyoolar, or "plaen-oeld" Fanétik.
+
Thair or sévral vérzhanz uv Fanétik hwich kaan be yuezd in dífrant waez bi dífrant péepool. Tha ferst aand moest báesik faurm uv tha sístam set faurtth aul tha soundz, inklúeding Y- aand W-gliedz, but did not inklúed rítan áaksents tu sho siláabik stres. (Bi tha wae, the Fanétik spéling "inklúed" maeks plaen sumtthing thaat is not plaen in T.A., thaat iz, hwen tha léter séekwansaz NG, NK, NC, aand, ráirle, NCH du aur du not entáil the NG-sound aaz in "ring": "inklúed" duz not invólv thaat sound; "brongko" (faur T.A. "bronco") duz. "Melankole" (faur T.A. "melancholy") duz not ínvolv the NG-sound; "aangker", "aangkur", aur "aangkar" for T.A. "anchor" duz.
+
The sáampool werdz aat the end uv tha laast séntans abúv sho anúther indúljant féechur uv Fanétik, hwich permíts us tu distínggwish beetwéen hwut útherwíez miet be hómafòenz. Tha sound moest kómanle rítan -ER in T.A., but áulso -AR ("library"), -IR ("bird"), -OR ("color"), and -UR ("urgent") kaan, in pérfakt Fanétik, be rítan -ER ("pérmanant"), -AR ("bégar"), aand -UR ("burp"), but not -IR naur -OR, hwich or, reespéktivle, reezérvd faur shaurt-I fóloed bi aan R-sound ("irélavant") aand the AU-sound fóloed bi the R-sound ("aurigóme", faur T.A. "origami").
+
Shoeing Siláabik Stres. Tha sékand vérzhan uv Fanétik, diviezd aróund tha saem tiem aaz aríjinal aur Stáandard Fanétik, inclúedad rítan áaksents tu sho siláabik stres. Tha naem uv thaat faurm wuz, frum the óutset, Augméntad Fanétik. It wuz áulwaez inténdad not aaz tha wae moest tekst wood be rítan in jénral yues, but méerle aaz aan aed in tha téeching, ferst, uv tha pranùnseáeshan uv Íngglish, aand, sékand, uv tha Fanétik spéling sístam itsélf.
+
Fanétik faur Pranùnseáeshan Keez. A ttherd faurm, divíezd aat tha saem tiem aaz tha ferst tue, bilt apón Augméntad Fanétik tu serv in pranùnseáeshan keez in díkshanèreez aand in T.A. tekst, faur ínstans tu sho tha pranùnseáeshan uv áurdinère werdz uv od spéling, unyúezhual pérsanal aand plaes naemz, aand fóran werdz aand fráezaz. Àaplikáeshanz wood inklúed shóeing áanglisìezd pranùnseáeshanz uv súrnaemz thaat deeport frum tha pranùnseáeshan in the aríjinal láanggwaj, faur instans chàa.ri.chél.a raather thaan kee.yòr.i.kél.a faur Chiarichella aur seq.lée.noe ráather thaan cheq.lée.noe for Cellino.
+
Stréemliend, aur Kaláapst, Fanétik. Réesantle, yeerz áafter I divíezd the úther faurmz uv Fanétik diskúst abúv, I réaliezd thaat méne pairz uf ajóining vóuwoolz (aur "vóualz") kood be kaláapst bi eelíminàeting, faur ínstans, a síelant-E in tha ferst vóuwool, if it wer laung, aand tha Y- aur W-glied thaat wood àudinérile be shoen beefáur tha sékand vóuwool, aaz wood saev tue léterz in eech such séekwans in a graet méne werdz, aand fígyurd thaat moest péepool wood be glaad tu saev thoez léterz aand símplifì tha look uv méeread werdz witth ajáesant vóuwoolz.
+
Tha spéling in this reespeld vérzhan uv mi "Núark YSA" blog is Stréemliend aand Augméntad Fanétik.
+
This mae sound ekstréemle kómplikàetad in tthéare, but it iz símpool in práaktis, aaz tha tekst in this blog shood maek pérfaktle plaen. In évre werd, yu kaan áulwaez, in évre varíeatè uv Fanétik, sound tthingz out, hwich yu kaaNÓT áulwaez du in T.A. Éevan the wun-leter T.A. werd "a" haaz tue pranùnseáeshanz, ae aand a. Évreetthing yu need tu sound out évre werd in the Íngglish láanggwaj aaz rítan in Fanétik iz stáetad abúv, aand thair or no eksépshanz. That iz a for kri frum tha "ruelz" uv tradíshanal spéling thaat chíldran in Íngglish-spéeking kúntreez or taut, thaat or not ruelz aat aul, beekáuz thae or so shot-tthru witth eksépshanz thaat thae pravíed lítool aur no reel gíedans. Faur ínstans, tha moest fáemas "ruel" in T.A. iz áulmòest sértanle "I beefáur E, eksépt áafter C". Thaat 'ruel" haaz bin eksténdad aand módified bi "aur hwen sóunded aaz 'ie' aur 'ae' aaz in Íenstien aand wae". T.A., "I before E except after C, or when sounded as 'eye' or 'ay' as in Einstein and weigh." Éven aaz ekspáandad, thair or eksépshanz, such aaz T.A. "weird" aand "science". Wikipeedea sez thaat "Edward Kórne kaulz it 'this soopréem, aand faur méne péepool, sólitère, spéling ruelʼ", aand praviedz a númber uv eksépshanz. Apórt frum thaat "sólitère" ruel, tradíshanal spéling iz tóetale kaeótik, aand áulmoest aul spélingz need tu be mémarìezd beekáuz NO "ruel" aplíez. Fanétik haaz reel ruelz, aaz set out in this wun blógpoest. Thoez áakchual ruelz gied évreewun aaz tu hou tu spel évre sínggool werd in Íngglish such thaat évreewun hu wonts tu yuez Íngglish kaan riet it kléerle, so thaat évreewun els in tha woorld kaan reed it.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.