Saturday, February 28, 2015

About tu Pop

Aaz I haav sed, I'v bin in sème-hîebernáeshan faur weeks, wáeting faur this mízrabool, sivéerle subnáurmale koeld wínter tu end, aur aat leest reetúrn tu náurmal témprachùrz. Náurmal hi in tha paast week wood haav bin 44̊ tu 46̊. Not wuns in tha paast week did óuar témprachùr éevan éekwal tha náurmal hi, much les ekséed it. Indéed, tha dáetiem hi haaz bin aaz much aaz 22° beeló náurmal.


In the entíur muntth uv Fébruewère, tha dáetiem hi éekwald náurmal WUNS, aand NÉVER ekséedad it. Mi kor'z báatere "died" agén, aand I dídan't kaul AAA tu get a jump stort, beekáuz I'd haav haad tu go out in tha koeld évre dae thairáafter tu run the énjin faur 20 minits aur so tu keep tha báatere frum kóngking out agén, aand I wuz not abóut tu go out íntu sivéerle subnáurmale koeld wéther unlés áabsalùetle nésasère. So I haav bin híeding frum tha koeld. Mi óenle waurm ruemz or stil not réele waurm, so mi bóde aand miend haav bin in pórshal shútdoun moed. I keep wáeting faur tha werst tu be óever, but haav wáetad in vaen.
+
Wun uv mi óeldast frendz — méening aat wuns a pérsan hu haaz bin mi frend faur méne yeerz aand hu iz oelder thaan I — haaz súferd wers thaan I frum tha koeld. He haaz a vére baad láandlaurd (indeed, slúmlaurd) in Grénich Vílaj, hu haaz reefyúezd tu maek néedad reepáirz uv méne kiendz tu váareas apórtmants, aand if ténants kampláend, he wood eevíkt them on tha ground that he néedad thoez apórtmants faur rélatìvz. Uv kaurs, tha rélatìvz did not réele taek óever thoez apórtmants. Thae wóodan't liv in thoez kandíshanz. But tha shaam tráansfer uv the apórtmants tu fáamile mémberz paast únder the ráedor uv síte régyoolatàure autthóriteez, aand mi frend Don wuz afráed he tue wood be eevíktad if he kauld in Síte inspékterz tu tri tu get reepáirz maed. In tha paast kúpool uv weeks, sapóezd reepáirz tu úther apórtmants pradúest aan áulmoest tóetal shútdoun not just uv heet but áulso uv wúter, boetth hot aand koeld, hwich wuz reedúest tu a dríbool in mi frend's apórtmant faur aat leest sévral ouarz a dae, if not éevan aul dae laung. So baad did tthingz get thaat Don haad tu be aadmítad tu tha hóspital faur tue daez, faur dèehiedráeshan aand pósible híepoetthérmea. He iz áulmost 76 yeerz oeld, aand hiz kandíshan braut the aténshan uv a sóeshal wérker on tha staaf uv tha hóspital, hu haaz reepáurtad hiz sìchuáeshan tu a Nu Yaurk Síte áejanse faur Áadult Pratéktiv Sérvisaz aaz wel aaz tha Síte's Hóuzing Prèzerváeshan autthóriteez, hu wil invéstigàet Don'z intólerabòol abyúes bi his slúmlaurd. Miend yu, Don duz not liv in a slum, óenle a bílding maentáend liek a slum. He paez óever $1,200 a muntth in rent, faur a tíene, wun-bédruem apórtmant witthóut heet aur hot wúter — aur éevan moest koeld wúter — in tha deptth uv wínter. Thaat láandlaurd needz tu be sent tu JAIL. Nu Yáurkerz seem tu poot up witth maur KRAAP thaan péepool éneehwàir els in this kúntre, aand I aam vére glaad I eskáept Nu Yaurk.
+
The ÁakyueWèther fáurkaast faur tha nekst tthre weeks fíenale shoez sienz uv a reetúrn tu rélatìvle míald témprachùrz, tho stil, faur tha moest port, subnáurmal. I kaan deel witth temps wel abúv fréezing, éevan if stil subnáurmal. So I aantísipàet béing áebool tu rev up tu mi oen náurmal, thaat iz, náurmal aaktívite lévool, aaz suen aaz dáetiem temps riez reelíable abúv fréezing.


Tha fóetoez beeló sho tue treez aaz seen frum mi wíndoez, thaat hoeld óntu sum uv tha bíoemaas thae pradúest dúering tha príur gróeing séezan, untíl nu groetth in spring póoshaz oeld groetth out. This ferst fóeto shoez tha klústerz uv kóper seed podz uv tha tre in frunt uv tha hous nekstdáur. Méne such podz frum treez up aand doun tha blok haav fáulan tu tha ground, aur aat leest reeléest thair seedz. Sum áireaz uv sno haav bin hévile dótad bi thoez blaak seedz. Útherz uv tha seedz aand podz reemáen on tha treez.


Tha nekst fóeto shoez wun uv mi oek treez thaat hoeld óntu méne uv thair leevz untíl spring. Miend yu, mi oeks du reelées máasiv kwóntitèez uv leevz — aand yu kaan se in this píkchur thaat a braanch aat lóeur riet haaz no leevz, hwáiraaz tha bráanchaz aat tha left du haav leevz. I shaal haav tu go out, wuns tha sno on mi dríevwae aand sied yord melts aat leest in lorj part, aand wauk aróund chéking if aul mi oeks hoeld óntu sum uv thair leevz, aur sum reelées aul thair leevz. Hwial I'm out, I'l se if éne uv tha króekasas haav poosht up tthru tha sno. But I'm afráed thair iz so much sno this yeer thaat éevan if tha króekasaz haav sent shuets up, thae wil not haav rízan hi eenúf tu be seen abúv tha sno.


Stil, it woen't be laung untíl tha rélativ waurmtth uv laet wínter aand óorle spring póoshaz tha laast uv theez podz aand leevz out, faur nu, green groetth. I aam vére éeger tu se it.

Wednesday, February 18, 2015

Nu Wíefi Ínternèt Sérvis; Reefáurmd Spéling Vérzhan uv this Blog

Máeur Baróka réesantle anóunst thaat tha Síte uv Núark haaz pórtnerd witth a nonprófit àurganizáeshan, ÉvreewùnÓn.aurg (áulso óperàeting aaz JérzeÓn.aurg) thaat werks tu giv puer péepool fre aur lo-kaust Ínternèt áakses véa wíefi. I tthingk Máeur Luís Keentóna wuz tha ferst máeur hu eksprést íntrast in eksténding wíefi reesépshan tthruout tha síte. In tha ferst fóeto beeló, frum Noevémber 2006, then-kóunsoolman Keentóna iz aat tha left, aand then-Máeur Káure Bóoker iz fórther riet..


I herd of this wíefi prójekt tthru tha máiling list uv the Íeyernbòund Súeper Náeberhood, a terífik réesaurs faur péepool hu wont tu noe hwut's góeing on in Núark, aand went tu tha wébsiet tu se hwut's invólvd in síening up. In thaat tha Síte uv Núark iz a pórtner àurganizáeshan (moest pórtnerz or apáarantle skuel dístrikts aur ìndivíjual skuelz), I wuz not aaskt éne kwéschanz abóut ínkum èlijibílite aur éneetthìng liek thaat. I tiept in mi zip koed aand wuz toeld uv áuferz I kood sien up faur. I found a plaan faur $10 a muntth thaat kood yuez mi egzísting Hótspot, hwich I haav bin yúezing witth NetZéero, so I dídan't haav tu púrchas a divíes, hwich kood run frum $49 tu aaz much aas $62.51. I preezént beeló skréenprints uv tha steps invólvd in síening up.


Áafter yu tiep in yaur zip koed aand klik on tha "Fiend Áuferz" bútan, this skreen apéerz. I doen't haav éne chíldran thaat wood kwólifi me faur fre Ínternèt, so I áanserd "No", aand muevd on tu tha nekst skreen.


I klikt on tha ferst áufer, on tha left.


This nekst skreen shoez tue divíesaz, but thair iz a red-léterd ópshan "I áulrede oen a divíes".


Hwen I klikt on thaat, a ttherd divíes apéerd, hwich iz tha móebool Hótspot I oen, so I klikt on thaat.


I wuz then aaskt tu tiep in tha divíes'z yuenéek I.D., a string uv léterz aand númberz. ÉvreewunÓn then sed that it kood yuez thaat divíes, stórting on Fébruewère 19tth. Mi NetZéero muntth endz toodáe, aand I kauld yésterdae tu tel them not tu chorj me faur anúther muntth, beekáuz I wood be swíching tu ÉvreewunÓn. Tha wóoman aat NetZéero wuz únder the impréshan thaat tha Hótspot divíes I baut frum them kood be yuezd óenle with NetZéero. Thaat iz not hwut ÉvreewunÓn seemz tu biléev. NetZéero sed thaat thae kood reetáen a reezíjual akóunt faur me uv 200MB per muntth faur tthre muntths faur fre, so I kood stil haav mínimal Ínternèt áakses in kaes ÉvreewunÓn kood not rèedirékt mi Hótspot frum NetZéero tu ÉvreewunÓn. But if I kloezd out mi NetZéero akóunt aand haad tu reóepan it, I wood be chorjd $20. So I went faur tha 200MB (1/5 uv a Gígabìet) báakup plaan, but aam vére kanfyuezd aaz tu hwéther I wil haav the ópshan uv swíching beetwéen tha tue sérvisaz, aur thae wil fiet eech úther. I woen't noe untíl toomóro, aand mae haav tu maek fúrther foen kaulz tu sétool the íshu..
+
Thair mae be a deeláe in fyúechur poests tu this blog if mi Hótspot duz not werk witth ÉvreewunÓn, aand I miet indéed haav tu bie a séprat wíefi divíes if I káanot reezólv a kónflikt beetwéen sérvisaz. I'l aadvíez hou tu rékansìal éne próblam wuns évreetthìng werks riet.
+
Fanétik Vérzhan uv This Blog. I haav áufan ménshand thaat I aam a spéling reefáurmer. I haav deesíedad I need tu jéneràet tekst in mi reespéling sístam faur péepool tu se if thae kaan éezile maek sens uv it. I áulso deesíedad thaat this blog wood maek a good módal faur such tekst, esp. in thaat it iz líetand bi fóetoez. I haav reespéld 7 poests so for, aand wil be áading aan Ìntradúksan thaat ekspláenz tha prínsipoolz, aand updáeting tha Fanétik vérzhan góeing fáurward. Tha blog vérzhan empóiz rítan áaksents tu sho siláabik stres, aand iz áakchuale kauld Augméntad Fanétik. Áurdinère Fanétik duz not emplói áaksents. Fanétik faur pranùnseáeshan keez emplóiz boetth áaksents tu sho siláabik stres aand dots / péereadz tu sho hwair sílabòolz braek (síl.a.bòol). If yu'd liek tu chek it out, tha dirékt YRL iz http://nuarkysa-fanetikverzhan.blogspot.com/.


Friday, February 13, 2015

A.S. Áurgan Reestáurd; Òduebóto aat N.J. Paak

I haav no fóetoez uv Aatláantik Síte, much les tha Kanvénshan Sénter (nou kauld Báurdwauk Haul — hwi?), so I'm shóeing a fyu piks uv órtwerks abóut óeshan kréechurz frum 2014'z "Óepan Daurz" ôrtstràavagáanza in Dóuntoun Núark.


Tha ferst tthre piks toodáe or uv aan órtwerk thaat rèpreezénts tha tail flueks uv a hwail, in tha sho "No Maur Plaes: A Gruep Sho bi 20 Órtists frum tha Bronks Myuezéam'z A.I.M. [aur aem] Pr'oegraam". A.I.M. staandz faur "Órtists in tha Mórkatplàes" (yes, I noe thaat shood be A.I.T.M., but tha Myuezéam preezúemable wóntad the abrèeveaéshan tu be pranóunst aaz a werd), a próegraam "nou in its 34tth yeer, [hwich] pravíedz praféshanal divélapmant òpartúeniteez tu eemérjing órtists reezíeding in tha Nu Yaurk mètrapólitan áirea." I du not noe the órtist, beekáuz this skúlpchur wuz in tha mídool uv tha ruem aand I did not se a plaak aur sien idéntifìeing it bi tíetool aur órtist.

Cháanal 25-1 aat 2:00a.m. yésterdàe bráudkaast(ad) a (néerle) wun-óuar próegraam abóut tha rènaváeshan uv tha Midmer-Losh [Loesh?] piep áurgan in Aatláantik Síte'z Kanvénshan Haul. Bilt in 1929, it wuz then aand reemáenz nou tha woorld'z lórjast áurgan, witth óever 33,000 pieps, but haaz not bin pláeabool in its entíurte in dékaedz. Witth a hoest uv vòlantéerz aand mílyanz uv dólarz, port uv the áurgan haaz bin reestáurd tu yues.


Vyu frum auf tu tha sied uv hwail tail skúlpchur.

The áurgan wuz tha bráenchìald uv N.J. staet sénater Émersan Lúis Ríchardz aand wun úther maan ménshand in tha dòkyooméntare but not tha Wìkipéedea órtikool. Nu Jérzeanz witth aambíshan! Kaan yu imáajin? Hu éver herd uv such a tthing?
+
Tha T.V. sho seemd tu me tu end abrúptle, witthóut téling us if the áurgan wuz áakchuale plaed áafter thoez reepáirz, aand we wer not príve tu such a perfáurmans. But I wuz distráaktad frum tha T.V. bi kampyúeter werk. Tha Wìkipéedea órtikool sez::
The áurgan wuz plaed in Septémber 2013 dúering tha Mis Amáirika páajant, its ferst públik perfáurmans in 40 yeerz. It iz nou yuezd régyoolàrle faur shaurt públic dèmanstráeshanz.
If yu mist tha ferst shóeing in tha wee óuarz uv Tthúrzdae máurning, thair iz wun maur vyúing, TOONÍET aat 9p.m., on cháanal 25-1. I wil tri tu reemémber tu woch tha laast sévral mínits uv áakchual próegraaming tu se hwut I mist, stórting aróund 9:48. (A próemo faur the óeveràul séereez, Últimat Rèstaráeshanz, runz frum abóut 5 mínits in frum the end.) I'd liek tu heer tha Mídmer-Losh [Loesh?] áurgan in pérsan súmdàe. I haav herd tha piep áurgan in óuar Katthéedral Basílika uv tha Sáekrad Hort aand, I tthingk, tha Katthéedral uv St. Jon tha Divíen, in Manháatan. Wúnderfool. Aand I doen't éevan liek moest myúezik, aat moest tiemz.


The órtist, aand gáalere, mist a good bet in not káareing tthru tu sho tha rest uv tha hwail on tha flaur beeló. I ges thaat wood haav bin tue máasiv a prójekt, but it shuer wood haav bin stríeking, aand kood haav atraaktad the aténshan uv máejer méedea tu Núark.

I aaskt mi frendz Joe frum Bélvil aand Gietóno frum the Íeyernbound if thae'd liek tu join me on a bus ried tu A.S., but néether wóntad tu go. I doen't noe if thair or éne kaséeno búsaz frum Núark tu A.S. But I'l waet tu invéstigàet untíl tha reetúrn uv waurm wéther.
+
A.S. haaz dun a réele baad job uv máeking tha síte werk aaz a túerist dèstináeshan. Thae seem not tu reemémber thaat laung beefáur the aríeval uv kaséenoez, A.S. wuz a máejer túerist drau due tu its wied báurdwauk aand wúnderfool deep béechaz. Sault wúter táfe wuz ferst áuferd tu tha públik thair. I haav óenle ráirle bin tu Aatláantik Síte, but I du reekául béing imprést bi hou much beech thair wuz beefáur yu get tu tha surf. It seemz tu me thaat A.S. ízan't dúing néerle eenúf witth its wúterfrunt loekáeshan.
+
Or thair hwailz aand páurpasaz — aur, tha maur kóman term toodáe, "dólfinz"; "páurpas" wuz tha fáeverd term in mi yuetth, but it iz hórdle éver herd toodáe. I wúnder hwi thaat iz. — kaváurting in the óeshan auf A.S.? If so, or thair hwail-wóching tuerz on áufer? Hwails wer spótad auf Kóene Íeland this paast súmer. Haav thae áulso apéerd auf Aatlántik Síte?


This skúlpchur bi Tósha Lúewis shoez aan óktapòos páasing tthru a bel jor. A neet trik, thaat.

Hwi ízan't thair a máejer maréen akwáiream in Aatláantik Síte? (Thair'z apáarantle a smáulisth akwáiream, but not a máejer ìnstitúeshan.) Káamdan haaz a máejer akwaireum, aand Káamdan iz wel up aan indústreal éschuewère. Shúerle it wood be éezeur tu saplí kleen óeshan wúter tu aan akwáiream in A.S. thaan Káamdan.
+
Aand hwut abóut èntertáenmant? A.S. duz súmtiemz áufer big-naem èntertáenerz, but shood be áebool tu áufer méne maur. It kood áulso beekúm a láater-dae Nu Háevan, aan out-uv-toun tríout vényu faur préevyuez uv Bráudwae shoez. But ráather thaan yuez tha múne thaat wuns paurd íntu tha síte in gáambling aaktívite tu bráudan tha síte'z apéel aaz aan aul-aróund aand aul-yeer-round reezáurt, tha síte gúvernmant seemz tu haav dun lítool but driev tráafik tu tha kaséenoez. Nou thaat kaséeno aténdans aand révanyùez or wae doun, wil tha síte fíenale waek up tu its dúete, aand òpartúenite, tu werk on úther áaspekts uv tha reezáurt's apéel?


... aat N.J.Paak. Tha lóekal P.B.S. télavìzhan sho Wun on Wun witth Steev Òduebóto haaz áadad "aat N.J.Paak" faur aat leest sum shoez. Aulthó Òduebóto iz, I biléev, aríjinale frum Núark (the Wìkipéedea órtikool on him moest kyúereasle duz not ménshan hiz plaes uv bertth. Kénya?), aand nou apáarantle livz in Montkláir, he wuz faur sum tiem táeping his Wun on Wun shoez in Manháatan. Thaat iz hwair W.N.E.T, Núark's stóelan cháanal 13, muevd aul stúedeoez yeerz agó. Hwen I ferst aríevd in Nuark, in mid-2000, thair wer sum W.N.E.T. fasíliteez on tha ground flaur uv Wun Gáetwae Sénter, but aat sum point tha Nu Yáurkerz hu stoel Núark's P.B.S. stáeshan deesíedad no láungger éevan tu preeténd thae haad éne reespékt faur tha stáeshan'z síte uv líesans, aand muevd évreetthìng akráus tha Húdsan.
+
It apéerz thaat Òduebóto haad eenúf klout witth W.N.E.T. tu haav aat leest sum uv his sho'z táepingz muevd tu N.J.Paak, perháaps just tu saev him tha háasool uv kamyúeting íntu tha máadnas uv Manháatan. Tthaangk góodnas fáurmer (aand disgráest) Máeyer Shorp Jaemz haad tha fáursiet tu kauz N.J.Paak tu be bilt in Dóuntoun Núark. I sapóez Òduebóto kood haav taepd shoez in Símfane Haul aur tha fáurmer N.J.N. stúedeòez in tha Róbert Treet Sénter, but néether uv thoez vényuez haaz tha panáash uv N.J.Paak. W.B.G.O. haaz ráedeo stúedeòez, but iz not, I saspékt, set up faur T.V. It akúrz tu me thaat I doen't noe if Rútgerz-Núark haaz a T.V.-pradúkshan próegraam uv stúde, witth apróepreat stúedeòez. Montkláir Staet haaz. But not Rútgerz-Núark?

Tuesday, February 10, 2015

FUTD: Reefiend Traash Bin

I'v bin wérking on mi spéling-reefáurm prójekt faur méne óuarz in tha laast fyu daez, so du not haav tha tiem naur énerje faur a máejer poest tu this blog toodae. Let me just poot up, aaz Fóeto Uv Tha Dae, a píkchur I took Októeber 19tth uv a dékrativ traash reeséptakòol on Kómers Street just in frum MiKórter Híewae, Dountóun.


It seemz tu me aan élagant aand práaktikal dizíen, witth a ruef óever tha bin witthín, hwich keeps raen aand sno out. I haav not nóetist éne úther liek it, not on Kómers Street, not Dountóun, not éneehwàir. I sapóez thair must be maur, but I háavan't yet seen éne. Núark impóezaz no yúenifaurm dizíen on públik traash reeséptakòolz, aand dékrativ binz uv dífrant dizíenz giv méne uv óuar síedwauks a tuch uv klaas, maur thaan just yùetilitáirean binz íntu hwich tu plaes traash thaat miet útherwìez turn íntu líter.

Sunday, February 8, 2015

Riet-Klork Máanshan Reepúrpast; Váalantien'z Dae Laand Sail

Frend uv tha Blog Fraangk M. sent me lingk tu a Jáanyuwère 26tth órtikool frum N-J.kom abóut tha rènaváeshan uv aan oeld máanshan on Mount Próspekt Áavanyu in tha Fórast Hil (sínggyoolar) sékshan uv the Naurtth Waurd íntu sévan afáurdabòol-hóuzing apórtmants. A fóeto slíedsho apéerz atóp thaat órtikool, if yu haav tha páeshans tu waet faur it. N-J.kom iz apáulngle slo, aand hogz eenáurmas amóunts uv báandwidtth, so I jénralè avóid it.
+
I staurd thaat órtikool tu mi hord driev, aand hwen I lookt aat it in Wíndoez Ekspláurer, found thaat thaat diréktare haad 251 fíalz, faur wun stáure on N-J.kom! Outráejas.
+
A wied fóeto uv tha frunt uv tha máanshan lookt famílyar. I haad seen thaat Máanshan on a Februewere 4, 2007 wáuking tuer uv Fórast Hil kadúktad bi Jéfre Bénat uv tha wébsiet Nùarkólaje. It wuz vére koeld thaat dae, súmtthing liek 24°F (aur éevan les?) but perháaps a dúzan hórde soelz braevd the élamants tu lern maur abóut this fien síte. I haad a lot uv trúbool kéeping up witth tha gruep, faur táeking píkchurz aand beekáuz tha koeld air kauzd me sum résperatàure distrés. But I pèrsavéerd, aand amúng tha píkchurz I took wer tue uv thaat máanshan, hwich sho dáamaj aand graféete. Heer's tha wíeder fóeto.


Hou afáurdabòol wil theez yúenits be (aand, bi eksténshan, hwut duz "afáurdabòol hóuzing" meen in Núark)? N-J.kom staets:
Tha bílding's nu ténants or ekspéktad tu muev in óever tha kúming weeks, witth múntthle rents ráenjing frum $680 faur a stúedeo apórtmant tu $1,385 faur a tthrè-bédruem yúenit. Tha ténants wer siléktad véa a staet lótere próegraam, and préfrans wuz gívan tu ìndivíjualz aféktad bi Húrikàen Sáande. Tha prójekt wuz fináanst in port witth staet aand síte fúnding.

This sékand fóeto preezénts a slíetle klóeser vyu uv tha Máanshan.

The N-J.kom stáure givz this hístare uv tha bílding:
Bilt in the óorle 20tth Sénchare, tha máanshan, lóekaetad aat 527 Mount Próspekt Áavanyù, tráesaz its hístare tu tha Klork Tthred aand Nairn Linóeleam Ku. indústreal fáamileez uv Núark.

The máanshan wuz hoem tu Brítish-bàurn áuttther Kóeningzbe Dáusan, hu wuz máareed tu Hélan C. Rìet-Klórk, dáuter uv Nairn Linóeleam Kúmpane hed Péeter Káambool, aand wído uv Jon Rìet-Klórk, a mémber uv tha Klork Tthred fáamile.

In Deesémber 1940, tha hous wuz soeld tu Dr. Áantthane F. DaPólma, hu yuezd it faur médikal áufisaz faur 25 yeerz beefáur it beekáem a núrsing hoem. Thaat fasílite kloezd in tha laet 1980s, tha hous wuz abáandand aand it beekáem sivéerle dáamajd óever tha yeerz. * * *

"This iz a graet dae faur us," sed [Naurtth Waurd Kóunsoolman Anéebol] Rómoes, áading thaat ït's a graet tthing faur tha náeberhòod, bringz ráetabòolz tu tha síte, bringz ténants íntu a bílding thaat wuz ùnder-yúetiliezd aand it reestáurz hwut wuz wuns aan íesaur íntu tha kiend uv própertè it dizérvz tu be."
It iz hórtaning tu noe thaat a sound, histáurik strúkchur kaan be so byúetiflè reestáurd éevan áafter eksténsiv wúter dáamaj frum a hoel in tha séeling.


I yuezd mi gráafiks próegraam tu zuem in frum tha sékand fóeto tu sho bróekan wíndoez in aand graféete on tha Máanshan beefáur its rèstaráeshan.

Unfáurchanatle, aaz so áufan háapanz witth éne órtikool abóut Núark onlíen, the "háeterz" apéndad a númber uv disgráesfool, háetfool, ráesist kóments thaat shood haav bin reemúevd bi N-J.kom aaz haet speech. Theez kómenterz or víal, sùbhyúeman péesaz uv sh* hu dair not yuez thair reel naemz hwen thae spout thair bíal, but hied beehíend súedanìmz. Thair reemórks or unwérthe uv éneewùn'z aténshan. Tha sláandererz shood be iedéntified, deenóunst, aand públikle shund. No déesant pérsan shood haav éneetthing tu du witth them.
+
Váalantìen'z Dae Laand Sail — Kúpoolz Óenle. The Íeyernbòund Súeper Náeberhòod on Fébruewère 7tth sent tu its eksténsiv máiling list a stáure abóut a spéshal sail uv váekant lots kúming up on Váalantìen'z Dae thaat iz inténdad tu reetúrn maur uv Núark tu ráetabòolz aand ókyoopìed hóuzing.
A spéshal laand sail thaat Èekanómik aand Hóuzing Divélapmant haaz áurganìezd faur St. Váalantìen'z Dae — Sáaturdàe, 14 Fébruewère 2015, 9:00AM – 12:00PM aat Núark Síte Haul (920 Braud Street). In tha spéerit uv St. Váalantìen'z Dae, we or dúing a sail uv síte lots eksklúesivle tu KÚPOOLZ. Traansfáurming nòn-táaks pradúesing síte oend lots tu ókyoopìed, taaks pradúesing própertèez witth nu hoemz bilt on them. We wil be séling 100 lots aat $1,000 a lot. This sail iz NOT faur divélapèrz aur invésterz. Tha sail iz eksklúesivle faur kúpoolz hu or lóoking tu liv in Núark.

Tha ruelz or aaz fóloez:
• Yu must be a kúpool (straet aur LGBT)
• Óenle wun lot per kúpool
• Lots wil be awáurded on a "ferst kum, ferst servd" báesis
• Lots wil be soeld faur $1,000 eech
• Aul fíenal sailz or súbjekt tu Myuenísipal Kóunsool aprúeval
• Bíeyerz wil be reekwíurd tu maek a $500 doun páemant
• Bíeyerz wil be reekwíurd tu pae aan adíshanal $500 aat klóezing
• Bíeyer iz reespónsibòol faur aul klóezing kausts
• Bíeyer must submít a Síte Pláaning Baurd aprúevd siet plaan tu kloez on tha próperte
• Bíeyer must haav a kamítmant léter frum a fináanshal ìnstitúeshan AAND/AUR pruef uv kaash tu kúver tha kaust uv the ínfil nu kanstrúkshan tu kloez on tha próperte
• Kanstrúkshan must be kampléetad witthín 18 muntths uv klóezing
• Bíeyer must reezíed in tha próperte faur 5 yeerz aafter íshuans uv S.O.
• Éneewun frum èneehwáir iz élijibòol tu portísipàet eksept emplóiyeez uv the EHD Próperte Máanajmant Divízhan
The áadresaz uv tha lots on áufer or gívan aat this wébpaej.
+
In kaes yu dídan't nóetis wun séntans I found stríeking, let me híeliet it: "Yu must be a kúpool (straet aur LGBT)". I aam vére proud uv tha Síte uv Núark. Not oenle iz it fair, but it iz áulso smort, beekauz gae péepool haav sporkt tha reevíeval uv méne mórjinal náeberhòodz aul akráus tha kúntre. I doen't noe hou kloes tu eech úther tha 1,000 lots or. Plaenle gae péepool wood be maur inklíend tu bild in aan áirea witth úther gae péepool, but tha maur gae péepool Núark kaan atráakt, esp. gae KÚPOOLZ, tha stráungger tha síte wil be.
+
The eemail áulso speeks tu anúther próegraam dizíend tu poot maur hóuzaz íntu plae.
Tha "Liev/Liv Núark" Próegraam haaz bin launcht tu enkúraj myuenísipal emplóiyeez aand públik skuel téecherz tu púrchas hoemz — in Núark. Tha próegraam wil pravíed hoem púrchaserz witth fargívabòol loenz tu kúver klóezing kausts aand rèehabîlitáeshan ekspénsaz faur hoemz púrchast in wun uv tha Síte'z tue strúgling Módool Náeberhòod Iníshativ áireaz.
Hou, prae, iz tha werd "live"in "Live Newark" tu be pranóunst? This kiend uv àambigyúite iz hwi I aam a spéling reefáurmer. I imáajin thaat tha ferst werd in "Live Newark" iz inténdad tu be pranóunst "liv". If tha próegraam'z naem wer "Live in Newark", thaat miet be kléerer, but stil a taad aambígyuas.
+
In éne kaes, I aam vére pleezd tu se thaat tha Baróka Àadministráeshan iz agrésivle pursúing próegraamz tu fil in váekant lots aand rénavàet hóuzing in "Módool Náeberhòodz". Glóekale-Núark haaz maur ìnfarmáeshan. We kaan áulwaez yuez maur good hóemòenerz wíling tu egzért themsélvz tu reestáur thair oen hóuzaz aand, bi eksténshan, tha síte uv Núark.

Friday, February 6, 2015

Múndae'z Ort Reesépshan TOONÍET Instéd

Wéther faurst a poestpóenmant uv Múndae'z N.J.I.T. órt-shò óepaning reesépshan tu this éevning frum 6-9p.m. I reepéet beeló the ìlastráeshan I yuezd Múndae, tha póestkord anounsmant uv thaat sho.


I haad not yuezd tha pres reelées thaat akúmpaneed thaat póestkord in éemail frum N.J.I.T., so wil yuez it nou, so yu noe hwut tu ekspékt if yu braev the élamants tu aténd.
Tha Kólaj uv Órkitèkchur aand Dizien Gáalere (KuOD) aat N.J.I.T. próudle preezénts:

Faur Príntmàekerz ... Faur Dékaedz:
Aan MiKéoen [MiKéoun?], Léesa Kónraad, Ieléen Fóete aand Stéevan MiKénze


Th[is] èksibíshan ... shóekàesaz tha werk uv faur táalantad príntmàekerz witth silékshanz kúvering tha paast faur dékaedz.
Aan MiKéoen iz a gráajuat uv tha Yail Skuel uv Ort aand a Máaster Páepermàeker aat tha Bródske Sénter, Rútgerz Yùenivérsite. In 2013 she áurganiezd aand kampléetad a kamíshan in Tòkoeróde [?], Góna, hwair she ìntradúest tthérteen Áafrikan órtists aand ort praféserz tu tha pòsibíliteez uv páepermàeking yuezing matéerealz frum Góna. She iz kúrantle on tha Baurd uf Dirékterz uv Haand Páepermàeking Máagazèen aand a mémber uv the Aadvíezare Baurd uv tha Sénter faur Kantémparère Príntmàeking.
Léesa Kónraad haaz bin téeching ort in tha gráeter Núark áirea faur tha laast fiev yeerz in méntership próegraamz, àafter-skúel próegraamz, myuezéam iníshativz aand kúrantle aaz a fool tiem instrúkter aat Kalúmbea Hi Skuel. In 2012, she fóundad tha Núark Print Shop ["N.P.S."], áufering wérkshops, rézidanseez, yuetth próegraaming, aand wéekle óepan stúedeoez. Her mùlteefáasatad bóde uv werk inklúedz seráamiks, werks on háandmàed páeper, órtist books, páentingz aand prints.
Ieléen Fóete haaz bin aan Asístant Praféser aat Montkláir Staet Yùenivérsite, tha Máaster Prínter uv tha Bródske Sénter faur Ìnaváetiv Edíshanz aat Rútgers Yùenivérsite aand aat Táamarind Ínstitùet, aand iz kúrantle téeching aat Wílyam Páatersan Yùenivérsite. Fóete haaz bin on tha Baurd uv Aadvíezerz faur the Órtist Pruef Stúedeo in Joeháanasbùrg aand Yùematíla Rèzerváeshan in Áuragòn. She iz nou on tha Baurd uv Dirékterz aat tha Príntmàeking Sénter uv Nu Jérze aand tha Baurd uv Trustéez aat ÓrtsGìld N.J. [I shoed a kúpool uv Mz. Fóete'z prints in mi poest uv Juen 1, 2014 (serch faur "Foti") [spéling iz tradíshanal, beekauz thaat iz beefur I stórtad tu reespél blog éntreez].
Stéevan MiKénze haaz taut aaz aan áajungkt aat faur skuelz in tthre staets, werkt aaz aan asístant máaster prínter aat tha Sénter faur Ìnaváetiv Príntmàeking aat Rútgerz Yùenivérsite aand haaz servd faur 21 yeerz aaz tha Máanajer faur the Orts Wérkshop aat tha Núark Myuzéam. MiKénze iz a fóunding mémber uv the Núark Print Shop. He áulso oenz tha tíetool uv woorld'z lórjast mónatìep príntmàeker aaz sértifìed in tha Gínas Book uv Woorld Rékerdz.

I tthingk, but aam not sértan, thaat theez or tha lorj prints thaat gaev Stéevan thaat tíetool, aaz thae apéerd in tha "Límitad Edíshan" joint sho uv N.P.S. aand Índeks Ort Sénter, anúther Núark ìnstitúeshan, in laet Joolí uv laast yeer.
The ópaning reesépshan faur [this sho] ... iz on [Tthúrzdae, Fébruewère [5] frum 6p.m. tu 9p.m. aat tha Kólaj uv Órkitèkchur aand Dizíen Gáalere witthín [the] N.J.I.T. káampas, Núark, N.J. The áadres iz 367 Mórtin Lúetther King Blvd., on tha káurner uv MLK aand Wóran Street. Liev èntertáenmant aand reefréshmants wil be pravíedad faur this eevént hwich iz fre aand óepan tu tha públik.
Dáile vyúing iz beetwéen Múndae aand Fríedae (9a.m.-4p.m.) untíl the èksibíshan klóezaz on Fríedae, Morch 6, 2015 witth a reesépshan frum 6p.m. tu 9p.m.
Faur maur ìnfarmáeshan aur kwéschanz reegórding the èksibíshan kóntaakt tha kyúeraeter, Maat Góser at: 973-482-0523 aur smatt_nj@yahoo.com[.]
Unfáurchanatle, I wil be unáebool tu aténd, éevan tho mi frend Jére wuz wíling tu kum in frum Manháatan daspíet fríjid témprachùrz, beekáuz mi kor haad bin snoed in aand únder, aand it took me tue óuarz tu kleer tha sno frum aand aróund tha kor tu get out tu tha súepermòrkat laast niet, aand then anúther óuar tu kleer maur sno frum thaat saem spot hwen I reetúrnd hoem. I aam afráed thaat if I leev thaat spot tu go out faur the N.J.I.T. sho, súmwun els wil taek it, aand thair or no úther óepan spáesaz on tha street éneehwair neer mi hous. Témprachùrz laast niet wer wel abúv fréezing, so I wuz áebool tu braek tthru much uv hwut I néedad tu kleer, witth tha pláastik blaed uv mi sno shúvool. Tooníet, houwéver, témprachùrz or tu be wel beeló fréezing, aand I'm not shuer I kood kleer awae tha sno-turnd-tu-ies éevan witth a métal-blàedad shúvool. Éevan if I kood, witth graet egzérshan, kleer anúther spot 20 feet laung, tu alóu éeze éntre aand éksit, such egzérshanz or perháaps not wiez faur a maan uv 70 yeerz. So I'l waet untíl tha sno melts / súblimàets awáe tu aténd aan ort sho. I kood taek a bus, uv kaurs, but I tthingk it just abóut aaz unwíez tu waet aat a bus stop faur aan únoen péeread in súbfrèezing koeld. I wood not haav wóntad tu du thaat éevan hwen I wuz yung.
+
Faur thoez uv yu hu wood liek tu aténd this éevning, Maat Goser'z iníshal éemail sed thair iz fre auf-street pórking aváilabòol. I dídan't noe hwair thaat wood be, so aaskt — in thaat Rútgerz-Núark, hwich ajóinz N.J.I.T., ýuezhuale taeks up aul aváilabool on-street pórking. Maat aadvíezd thaat it iz "on súmit st. ... the N.J.I.T. pórking dek. Aaz yu trávool up wóran st., frum MLK, go paast súmit street (it's a wun-wae st.) aand maek tha nekst left. raap around til yu se porking dek." So nou boetth I aand yu noe.

Tuesday, February 3, 2015

Híeding frum tha Koeld; Ort Sho TOONIET

I'v bin híebernàeting agén this yeer, due tu the apáulingle sivéer wéther. I went tu ÁakyueWèther tu look aat tha fáurkaast tthru the end uv Fébruewère, aand áulmoest the hoel muntth iz ekspéktad tu be sivéerle subnáurmale koeld. I then went tu Morch. Tha fáurkaasts stop míd-múntth, but hwut iz shoen iz áulso aantísipàetad aaz sivéerle subnáurmale koeld. Hwen iz this end-uv-tha-woorld "maan-maed glóebal wáurming" goeing tu kik in? I keep wáeting, aand wáeting, aand wáeting..


This aand tha nekst 3 ìlastráeshanz or skréenprints frum tha típikal-wéther áirea uv ÁakyueWèther.kom faur Núark. This ferst iz frum the ferst subnáurmale koeld muntth réesantle, Noevémber. Deesémber wuz maur liek típikal, so I du not sho it. This graaf shoez sum daez abúv náurmal, but méne thaat or much beeló náurmal.

Aul I wont tu du in koeld wéther iz hied frum it. Boetth bóde aand miend seem tu pórshale shut doun, aaz witth bairz so thae doen't haav tu eet faur weeks dúering hìebernáeshan. Aul I wont tu du iz stae in mi kaev (hous, aand máenle bédruem, the óenle waurm ruem in tha hous). I haav muevd mi kampyúeter íntu thaat waurm spaes, aand stae in tuch witth tha wied woorld tthru TV aand the Ínternet dúring thoez méne daez thaat I reefyúez tu go outdáurz.


Theez graafs need sum èksplanáeshan, beekáuz aat ferst look, sum apéer tu sho óenle faur lienz faur siks tieps uv ìnfarmáeshan. Thaat iz beekáuz the ÁAV(E)RAJ hi aand lo or shoen, in sum uv them, bi hòrizóntal lienz that du not muev up aand doun, so du not jump out aat the abzérver aaz rèprezénting naurmz but look liek port uv tha grid. In tha graaf abúv, tha hi áav(e)raj iz aat 40° aand tha lo, aat abóut 25°. Jáanyuewère wuz rélativle típikal.

Tho I haav méne tópiks tu adrés, aand húndradz uv fóetoez witth hwich tu ílastràet tthingz, I aam sìeko-fízikale unáebool tu du hwut I wont tu du. I aam begíning tu feer thaat I káanot reemáen in Núark, gívan óuar rótan, sivéerle subnáurmale koeld wéther in réesant yeerz. Aaz for aaz I kaan se, we or géting kóelder, yéer-tu-yéer, not wáurmer. Aand I just kaan't taek it èneemáur.


This graaf shoez pláenle thaat áulmoest aul uv Fébruewère iz ekspéktad tu be beló náurmal, aat sum points much beló náurmal.

I wuz baurn wun dae beefáur tha stort uv wínter 70 yeerz agó, but haav néver gótan yuezd tu it. Mi fóther wuz baurn in Óranj Kóunte, in tha Húdsan Váale áirea uv neer Upstaet Nu Yaurk, hwich iz éevan maur sivéerle koeld thaan Naurtth Jérze. Mi múther, houwéver, wuz baurn in tha Paanamoq Kanáal Zoen, in tha spléndid waurmtth uv tha trópiks. It's a píte thaat Paanamoq, liek moest uv tha rest uv Láatin Amáirika, iz a sóeseo-èekanómik-palítikal mes.


Kóesta Réeka seemz for maur sívilìezd aand kanjéenyal, but its dóminant láanggwaj iz Spáanish, aand I aam much les thaan flúant in Spáanish. Thair mae be eenúf péepool hu speek Íngglish thaat I kood get bi, aand I du wont tu beekúm fóole flúant in Spáanish, but it wood be ruf sléding (yu shood pórdan thaat wíntre ekspréshan) faur sevral weeks.


Mi kor iz únder thair súmhwair. Tha dork óbjekts on tha sno maas in frunt uv it or mi gluvz, hwich I took auf tu fish in mi pokat faur mi keez.

Aaz faur waurm áireaz uv the Yooníetad Staets, méne uv them or ekstréemle Rietwíng (e.g., tha Soutth), aand I kood not staand tu be saróundad bi Ríetwingerz. Ìnekspénsiv áreaz uv Náurthern Kàalifáurnya miet not be so baad, but thae wood tend tu be rúeral, aand rúeral péepool or noetáureasle reáakshanère, perháaps éevan in a Blu Staet liek Kàalifáurnya. Àarizóena iz tu hot, aand iz aulso noetáureasle reáakshanère. (Báare Góeldwuter aand Jon MiKáen haav boetth rèpreezéntad Àarizóna in tha Sénat.) Tho I enjói waurmtth, I doen't wont tu deel witth ekstréem heet.


Háapile, Núark iz so wèl-gúvernd thaat mi street (aand, preezúemable bi eksténshan, aul úther sékandère streets) or kept vére wel ploud in snóestaurmz. It maeks yu réele proud tu se snóeplouz wérking aul dae aand aul niet laung, aaz néedad.


Aaz reegórdz mi hwáirabòuts faur tha reemáender uv this rótan wínter, I ges I'm stuk heer. But if I káanot afáurd tu òeverwínter in Kóesta Réeka aand reetúrn tu Núark in tha spring nekst yeer, I mae just haav tu muev thair aur tu sum ìnekspénsiv plaes but not reáakshanère smaul toun in sum réezanable waurm áirea uv the Yooníetad Staets. Nu Méksikò haaz sum órte, líberal pláesaz thaat miet not be so baad, but thae óran't hyúejle wáurmer thaan we or. Aat 2 p.m. toodae, faur ínstans, Sàanta Fáe wuz 44°, aand Táaoes, 43°. Mi nees Káaran livd faur a kúpool uv yeerz in Sàanta Fáe, aand I vízitad. It seemd a vére nies áirea, in tha bríetast plaes I haav éver bin in mi lief! Brílyant súnshien on líet-kùlerd sóial, witth óenle ìntermítant lo vèjatáeshan aláung tha roedz, pradúesd aan áulmoest blíending bríetnas. Such bríetnas, asúeming it laasts tthruóut wínter, wood shúerle end tha "SAaD" (Séezanal Aféktiv Disáurder) thaat I súfer in sum mézhar dúering tha shaurt daez aand laung niets uv wínter, éevan tho I keep mi hous aaz briet aaz pósibool.


Vyu frum mi bédruem lóoking eest.

Éevan if I du deesíed thaat I kaan't taek anúther Núark wínter, I haav eenúf fóetoez aand tópiks tu keep this blog goeing faur muntths, frum hwairéver I end up. I wont péepool tu ùnderstáand thaat Nu Jérze, a wúnderfool staet, iz lúezing pòpyooláeshan not beekáuz uv éneetthing raung with tha staet (aur, esp., tha spléndid síte uv Núark), but máenle due tu tha rótan, rótan wínterz thaat méeread péepool deesíed no láungger tu súfer. NJ iz not yuenéek in this, uv kaurs. Tha Fraust Belt haaz bin lúezing pòpyooláeshan tu tha Súnbelt faur dékaedz.


Vyu frum mi bédruem lóoking soutth.

Aulthó I haav wóntad tu kaach up witth tha méne íshuez I hoept tu adrés hwial hóusbound beekáuz uv wéther, I fiend thaat I haav wound doun síekikale, aand laust a lot uv aambíshan. I mist tue órt-sho óepaningz in a ro aat the Índeks Ort Sénter due tu wéther. I miet haav gaun tu wun aur boetth eksépt thaat mi frend Jére wuz not aváilabòol tu kum in frum Manháatan, aand I wuz dìsinklíend tu vénchur íntu inklémant wéther unlés I haad tu meet him.


Vyu uv mi baakyórd lóoking west taurd tha hóuzaz thaat frunt on Sáandfard Áavanyu frum Jáanyuwère 25tth.

Thair iz aan óepaning aat the ort gáalere uv N.J.I.T.'z Kólaj uv Órkitèkchur aand Dizíen tooníet frum 6-9 p.m., but tha wéther iz sapóezd tu be rótan untíl vére néerle tha stort uv thaat eevént. Sum uv it wuz sapóezd tu be raen, hwich kood haav kleerd awáe much uv tha sno thaat haaz fáulan, but raen did not matéerealìez, aand tha sno iz stil a próblam. So I kauld Jére tu káansal, aand I wil mis anúther ort sho óepaning due tu koeld, snóewe wéther.


This iz tha póestkord N.J.I.T. iz yúezing tu públisìez tooníet's sho. I doen't imáajin thae'd miend me hélping witth publísite bi shóeing it heer.

I spent oever tue óuarz toodáe kléering sno frum mi síedwauk, stairz, aand port uv mi kor. I haad tu trim baak sum bráanchaz uv mi graet big, spréding yue, hwich wuz so hévile búrdand witth máasaz uv vére wet sno thaat bráanchaz thaat or típikale sum 8' frum tha ground líterale tucht tha ground (wel, tha sno ON tha ground).


I got tha stairz kleer eenúf faur tha léter káareur tu dilíver mail, if éne.


Aand then it storted tu sno agén.
____________________

* Óranj Kóunte, NY, liek Nu Jérze'z Óranjaz, iz naemd faur Wílyam uv Óranj, hu beekáem King uv Ínggland on máareing Kween Máire II.