Wednesday, February 18, 2015

Nu Wíefi Ínternèt Sérvis; Reefáurmd Spéling Vérzhan uv this Blog

Máeur Baróka réesantle anóunst thaat tha Síte uv Núark haaz pórtnerd witth a nonprófit àurganizáeshan, ÉvreewùnÓn.aurg (áulso óperàeting aaz JérzeÓn.aurg) thaat werks tu giv puer péepool fre aur lo-kaust Ínternèt áakses véa wíefi. I tthingk Máeur Luís Keentóna wuz tha ferst máeur hu eksprést íntrast in eksténding wíefi reesépshan tthruout tha síte. In tha ferst fóeto beeló, frum Noevémber 2006, then-kóunsoolman Keentóna iz aat tha left, aand then-Máeur Káure Bóoker iz fórther riet..


I herd of this wíefi prójekt tthru tha máiling list uv the Íeyernbòund Súeper Náeberhood, a terífik réesaurs faur péepool hu wont tu noe hwut's góeing on in Núark, aand went tu tha wébsiet tu se hwut's invólvd in síening up. In thaat tha Síte uv Núark iz a pórtner àurganizáeshan (moest pórtnerz or apáarantle skuel dístrikts aur ìndivíjual skuelz), I wuz not aaskt éne kwéschanz abóut ínkum èlijibílite aur éneetthìng liek thaat. I tiept in mi zip koed aand wuz toeld uv áuferz I kood sien up faur. I found a plaan faur $10 a muntth thaat kood yuez mi egzísting Hótspot, hwich I haav bin yúezing witth NetZéero, so I dídan't haav tu púrchas a divíes, hwich kood run frum $49 tu aaz much aas $62.51. I preezént beeló skréenprints uv tha steps invólvd in síening up.


Áafter yu tiep in yaur zip koed aand klik on tha "Fiend Áuferz" bútan, this skreen apéerz. I doen't haav éne chíldran thaat wood kwólifi me faur fre Ínternèt, so I áanserd "No", aand muevd on tu tha nekst skreen.


I klikt on tha ferst áufer, on tha left.


This nekst skreen shoez tue divíesaz, but thair iz a red-léterd ópshan "I áulrede oen a divíes".


Hwen I klikt on thaat, a ttherd divíes apéerd, hwich iz tha móebool Hótspot I oen, so I klikt on thaat.


I wuz then aaskt tu tiep in tha divíes'z yuenéek I.D., a string uv léterz aand númberz. ÉvreewunÓn then sed that it kood yuez thaat divíes, stórting on Fébruewère 19tth. Mi NetZéero muntth endz toodáe, aand I kauld yésterdae tu tel them not tu chorj me faur anúther muntth, beekáuz I wood be swíching tu ÉvreewunÓn. Tha wóoman aat NetZéero wuz únder the impréshan thaat tha Hótspot divíes I baut frum them kood be yuezd óenle with NetZéero. Thaat iz not hwut ÉvreewunÓn seemz tu biléev. NetZéero sed thaat thae kood reetáen a reezíjual akóunt faur me uv 200MB per muntth faur tthre muntths faur fre, so I kood stil haav mínimal Ínternèt áakses in kaes ÉvreewunÓn kood not rèedirékt mi Hótspot frum NetZéero tu ÉvreewunÓn. But if I kloezd out mi NetZéero akóunt aand haad tu reóepan it, I wood be chorjd $20. So I went faur tha 200MB (1/5 uv a Gígabìet) báakup plaan, but aam vére kanfyuezd aaz tu hwéther I wil haav the ópshan uv swíching beetwéen tha tue sérvisaz, aur thae wil fiet eech úther. I woen't noe untíl toomóro, aand mae haav tu maek fúrther foen kaulz tu sétool the íshu..
+
Thair mae be a deeláe in fyúechur poests tu this blog if mi Hótspot duz not werk witth ÉvreewunÓn, aand I miet indéed haav tu bie a séprat wíefi divíes if I káanot reezólv a kónflikt beetwéen sérvisaz. I'l aadvíez hou tu rékansìal éne próblam wuns évreetthìng werks riet.
+
Fanétik Vérzhan uv This Blog. I haav áufan ménshand thaat I aam a spéling reefáurmer. I haav deesíedad I need tu jéneràet tekst in mi reespéling sístam faur péepool tu se if thae kaan éezile maek sens uv it. I áulso deesíedad thaat this blog wood maek a good módal faur such tekst, esp. in thaat it iz líetand bi fóetoez. I haav reespéld 7 poests so for, aand wil be áading aan Ìntradúksan thaat ekspláenz tha prínsipoolz, aand updáeting tha Fanétik vérzhan góeing fáurward. Tha blog vérzhan empóiz rítan áaksents tu sho siláabik stres, aand iz áakchuale kauld Augméntad Fanétik. Áurdinère Fanétik duz not emplói áaksents. Fanétik faur pranùnseáeshan keez emplóiz boetth áaksents tu sho siláabik stres aand dots / péereadz tu sho hwair sílabòolz braek (síl.a.bòol). If yu'd liek tu chek it out, tha dirékt YRL iz http://nuarkysa-fanetikverzhan.blogspot.com/.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.