Friday, February 6, 2015

Múndae'z Ort Reesépshan TOONÍET Instéd

Wéther faurst a poestpóenmant uv Múndae'z N.J.I.T. órt-shò óepaning reesépshan tu this éevning frum 6-9p.m. I reepéet beeló the ìlastráeshan I yuezd Múndae, tha póestkord anounsmant uv thaat sho.


I haad not yuezd tha pres reelées thaat akúmpaneed thaat póestkord in éemail frum N.J.I.T., so wil yuez it nou, so yu noe hwut tu ekspékt if yu braev the élamants tu aténd.
Tha Kólaj uv Órkitèkchur aand Dizien Gáalere (KuOD) aat N.J.I.T. próudle preezénts:

Faur Príntmàekerz ... Faur Dékaedz:
Aan MiKéoen [MiKéoun?], Léesa Kónraad, Ieléen Fóete aand Stéevan MiKénze


Th[is] èksibíshan ... shóekàesaz tha werk uv faur táalantad príntmàekerz witth silékshanz kúvering tha paast faur dékaedz.
Aan MiKéoen iz a gráajuat uv tha Yail Skuel uv Ort aand a Máaster Páepermàeker aat tha Bródske Sénter, Rútgerz Yùenivérsite. In 2013 she áurganiezd aand kampléetad a kamíshan in Tòkoeróde [?], Góna, hwair she ìntradúest tthérteen Áafrikan órtists aand ort praféserz tu tha pòsibíliteez uv páepermàeking yuezing matéerealz frum Góna. She iz kúrantle on tha Baurd uf Dirékterz uv Haand Páepermàeking Máagazèen aand a mémber uv the Aadvíezare Baurd uv tha Sénter faur Kantémparère Príntmàeking.
Léesa Kónraad haaz bin téeching ort in tha gráeter Núark áirea faur tha laast fiev yeerz in méntership próegraamz, àafter-skúel próegraamz, myuezéam iníshativz aand kúrantle aaz a fool tiem instrúkter aat Kalúmbea Hi Skuel. In 2012, she fóundad tha Núark Print Shop ["N.P.S."], áufering wérkshops, rézidanseez, yuetth próegraaming, aand wéekle óepan stúedeoez. Her mùlteefáasatad bóde uv werk inklúedz seráamiks, werks on háandmàed páeper, órtist books, páentingz aand prints.
Ieléen Fóete haaz bin aan Asístant Praféser aat Montkláir Staet Yùenivérsite, tha Máaster Prínter uv tha Bródske Sénter faur Ìnaváetiv Edíshanz aat Rútgers Yùenivérsite aand aat Táamarind Ínstitùet, aand iz kúrantle téeching aat Wílyam Páatersan Yùenivérsite. Fóete haaz bin on tha Baurd uv Aadvíezerz faur the Órtist Pruef Stúedeo in Joeháanasbùrg aand Yùematíla Rèzerváeshan in Áuragòn. She iz nou on tha Baurd uv Dirékterz aat tha Príntmàeking Sénter uv Nu Jérze aand tha Baurd uv Trustéez aat ÓrtsGìld N.J. [I shoed a kúpool uv Mz. Fóete'z prints in mi poest uv Juen 1, 2014 (serch faur "Foti") [spéling iz tradíshanal, beekauz thaat iz beefur I stórtad tu reespél blog éntreez].
Stéevan MiKénze haaz taut aaz aan áajungkt aat faur skuelz in tthre staets, werkt aaz aan asístant máaster prínter aat tha Sénter faur Ìnaváetiv Príntmàeking aat Rútgerz Yùenivérsite aand haaz servd faur 21 yeerz aaz tha Máanajer faur the Orts Wérkshop aat tha Núark Myuzéam. MiKénze iz a fóunding mémber uv the Núark Print Shop. He áulso oenz tha tíetool uv woorld'z lórjast mónatìep príntmàeker aaz sértifìed in tha Gínas Book uv Woorld Rékerdz.

I tthingk, but aam not sértan, thaat theez or tha lorj prints thaat gaev Stéevan thaat tíetool, aaz thae apéerd in tha "Límitad Edíshan" joint sho uv N.P.S. aand Índeks Ort Sénter, anúther Núark ìnstitúeshan, in laet Joolí uv laast yeer.
The ópaning reesépshan faur [this sho] ... iz on [Tthúrzdae, Fébruewère [5] frum 6p.m. tu 9p.m. aat tha Kólaj uv Órkitèkchur aand Dizíen Gáalere witthín [the] N.J.I.T. káampas, Núark, N.J. The áadres iz 367 Mórtin Lúetther King Blvd., on tha káurner uv MLK aand Wóran Street. Liev èntertáenmant aand reefréshmants wil be pravíedad faur this eevént hwich iz fre aand óepan tu tha públik.
Dáile vyúing iz beetwéen Múndae aand Fríedae (9a.m.-4p.m.) untíl the èksibíshan klóezaz on Fríedae, Morch 6, 2015 witth a reesépshan frum 6p.m. tu 9p.m.
Faur maur ìnfarmáeshan aur kwéschanz reegórding the èksibíshan kóntaakt tha kyúeraeter, Maat Góser at: 973-482-0523 aur smatt_nj@yahoo.com[.]
Unfáurchanatle, I wil be unáebool tu aténd, éevan tho mi frend Jére wuz wíling tu kum in frum Manháatan daspíet fríjid témprachùrz, beekáuz mi kor haad bin snoed in aand únder, aand it took me tue óuarz tu kleer tha sno frum aand aróund tha kor tu get out tu tha súepermòrkat laast niet, aand then anúther óuar tu kleer maur sno frum thaat saem spot hwen I reetúrnd hoem. I aam afráed thaat if I leev thaat spot tu go out faur the N.J.I.T. sho, súmwun els wil taek it, aand thair or no úther óepan spáesaz on tha street éneehwair neer mi hous. Témprachùrz laast niet wer wel abúv fréezing, so I wuz áebool tu braek tthru much uv hwut I néedad tu kleer, witth tha pláastik blaed uv mi sno shúvool. Tooníet, houwéver, témprachùrz or tu be wel beeló fréezing, aand I'm not shuer I kood kleer awae tha sno-turnd-tu-ies éevan witth a métal-blàedad shúvool. Éevan if I kood, witth graet egzérshan, kleer anúther spot 20 feet laung, tu alóu éeze éntre aand éksit, such egzérshanz or perháaps not wiez faur a maan uv 70 yeerz. So I'l waet untíl tha sno melts / súblimàets awáe tu aténd aan ort sho. I kood taek a bus, uv kaurs, but I tthingk it just abóut aaz unwíez tu waet aat a bus stop faur aan únoen péeread in súbfrèezing koeld. I wood not haav wóntad tu du thaat éevan hwen I wuz yung.
+
Faur thoez uv yu hu wood liek tu aténd this éevning, Maat Goser'z iníshal éemail sed thair iz fre auf-street pórking aváilabòol. I dídan't noe hwair thaat wood be, so aaskt — in thaat Rútgerz-Núark, hwich ajóinz N.J.I.T., ýuezhuale taeks up aul aváilabool on-street pórking. Maat aadvíezd thaat it iz "on súmit st. ... the N.J.I.T. pórking dek. Aaz yu trávool up wóran st., frum MLK, go paast súmit street (it's a wun-wae st.) aand maek tha nekst left. raap around til yu se porking dek." So nou boetth I aand yu noe.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.