Friday, February 13, 2015

A.S. Áurgan Reestáurd; Òduebóto aat N.J. Paak

I haav no fóetoez uv Aatláantik Síte, much les tha Kanvénshan Sénter (nou kauld Báurdwauk Haul — hwi?), so I'm shóeing a fyu piks uv órtwerks abóut óeshan kréechurz frum 2014'z "Óepan Daurz" ôrtstràavagáanza in Dóuntoun Núark.


Tha ferst tthre piks toodáe or uv aan órtwerk thaat rèpreezénts tha tail flueks uv a hwail, in tha sho "No Maur Plaes: A Gruep Sho bi 20 Órtists frum tha Bronks Myuezéam'z A.I.M. [aur aem] Pr'oegraam". A.I.M. staandz faur "Órtists in tha Mórkatplàes" (yes, I noe thaat shood be A.I.T.M., but tha Myuezéam preezúemable wóntad the abrèeveaéshan tu be pranóunst aaz a werd), a próegraam "nou in its 34tth yeer, [hwich] pravíedz praféshanal divélapmant òpartúeniteez tu eemérjing órtists reezíeding in tha Nu Yaurk mètrapólitan áirea." I du not noe the órtist, beekáuz this skúlpchur wuz in tha mídool uv tha ruem aand I did not se a plaak aur sien idéntifìeing it bi tíetool aur órtist.

Cháanal 25-1 aat 2:00a.m. yésterdàe bráudkaast(ad) a (néerle) wun-óuar próegraam abóut tha rènaváeshan uv tha Midmer-Losh [Loesh?] piep áurgan in Aatláantik Síte'z Kanvénshan Haul. Bilt in 1929, it wuz then aand reemáenz nou tha woorld'z lórjast áurgan, witth óever 33,000 pieps, but haaz not bin pláeabool in its entíurte in dékaedz. Witth a hoest uv vòlantéerz aand mílyanz uv dólarz, port uv the áurgan haaz bin reestáurd tu yues.


Vyu frum auf tu tha sied uv hwail tail skúlpchur.

The áurgan wuz tha bráenchìald uv N.J. staet sénater Émersan Lúis Ríchardz aand wun úther maan ménshand in tha dòkyooméntare but not tha Wìkipéedea órtikool. Nu Jérzeanz witth aambíshan! Kaan yu imáajin? Hu éver herd uv such a tthing?
+
Tha T.V. sho seemd tu me tu end abrúptle, witthóut téling us if the áurgan wuz áakchuale plaed áafter thoez reepáirz, aand we wer not príve tu such a perfáurmans. But I wuz distráaktad frum tha T.V. bi kampyúeter werk. Tha Wìkipéedea órtikool sez::
The áurgan wuz plaed in Septémber 2013 dúering tha Mis Amáirika páajant, its ferst públik perfáurmans in 40 yeerz. It iz nou yuezd régyoolàrle faur shaurt públic dèmanstráeshanz.
If yu mist tha ferst shóeing in tha wee óuarz uv Tthúrzdae máurning, thair iz wun maur vyúing, TOONÍET aat 9p.m., on cháanal 25-1. I wil tri tu reemémber tu woch tha laast sévral mínits uv áakchual próegraaming tu se hwut I mist, stórting aróund 9:48. (A próemo faur the óeveràul séereez, Últimat Rèstaráeshanz, runz frum abóut 5 mínits in frum the end.) I'd liek tu heer tha Mídmer-Losh [Loesh?] áurgan in pérsan súmdàe. I haav herd tha piep áurgan in óuar Katthéedral Basílika uv tha Sáekrad Hort aand, I tthingk, tha Katthéedral uv St. Jon tha Divíen, in Manháatan. Wúnderfool. Aand I doen't éevan liek moest myúezik, aat moest tiemz.


The órtist, aand gáalere, mist a good bet in not káareing tthru tu sho tha rest uv tha hwail on tha flaur beeló. I ges thaat wood haav bin tue máasiv a prójekt, but it shuer wood haav bin stríeking, aand kood haav atraaktad the aténshan uv máejer méedea tu Núark.

I aaskt mi frendz Joe frum Bélvil aand Gietóno frum the Íeyernbound if thae'd liek tu join me on a bus ried tu A.S., but néether wóntad tu go. I doen't noe if thair or éne kaséeno búsaz frum Núark tu A.S. But I'l waet tu invéstigàet untíl tha reetúrn uv waurm wéther.
+
A.S. haaz dun a réele baad job uv máeking tha síte werk aaz a túerist dèstináeshan. Thae seem not tu reemémber thaat laung beefáur the aríeval uv kaséenoez, A.S. wuz a máejer túerist drau due tu its wied báurdwauk aand wúnderfool deep béechaz. Sault wúter táfe wuz ferst áuferd tu tha públik thair. I haav óenle ráirle bin tu Aatláantik Síte, but I du reekául béing imprést bi hou much beech thair wuz beefáur yu get tu tha surf. It seemz tu me thaat A.S. ízan't dúing néerle eenúf witth its wúterfrunt loekáeshan.
+
Or thair hwailz aand páurpasaz — aur, tha maur kóman term toodáe, "dólfinz"; "páurpas" wuz tha fáeverd term in mi yuetth, but it iz hórdle éver herd toodáe. I wúnder hwi thaat iz. — kaváurting in the óeshan auf A.S.? If so, or thair hwail-wóching tuerz on áufer? Hwails wer spótad auf Kóene Íeland this paast súmer. Haav thae áulso apéerd auf Aatlántik Síte?


This skúlpchur bi Tósha Lúewis shoez aan óktapòos páasing tthru a bel jor. A neet trik, thaat.

Hwi ízan't thair a máejer maréen akwáiream in Aatláantik Síte? (Thair'z apáarantle a smáulisth akwáiream, but not a máejer ìnstitúeshan.) Káamdan haaz a máejer akwaireum, aand Káamdan iz wel up aan indústreal éschuewère. Shúerle it wood be éezeur tu saplí kleen óeshan wúter tu aan akwáiream in A.S. thaan Káamdan.
+
Aand hwut abóut èntertáenmant? A.S. duz súmtiemz áufer big-naem èntertáenerz, but shood be áebool tu áufer méne maur. It kood áulso beekúm a láater-dae Nu Háevan, aan out-uv-toun tríout vényu faur préevyuez uv Bráudwae shoez. But ráather thaan yuez tha múne thaat wuns paurd íntu tha síte in gáambling aaktívite tu bráudan tha síte'z apéel aaz aan aul-aróund aand aul-yeer-round reezáurt, tha síte gúvernmant seemz tu haav dun lítool but driev tráafik tu tha kaséenoez. Nou thaat kaséeno aténdans aand révanyùez or wae doun, wil tha síte fíenale waek up tu its dúete, aand òpartúenite, tu werk on úther áaspekts uv tha reezáurt's apéel?


... aat N.J.Paak. Tha lóekal P.B.S. télavìzhan sho Wun on Wun witth Steev Òduebóto haaz áadad "aat N.J.Paak" faur aat leest sum shoez. Aulthó Òduebóto iz, I biléev, aríjinale frum Núark (the Wìkipéedea órtikool on him moest kyúereasle duz not ménshan hiz plaes uv bertth. Kénya?), aand nou apáarantle livz in Montkláir, he wuz faur sum tiem táeping his Wun on Wun shoez in Manháatan. Thaat iz hwair W.N.E.T, Núark's stóelan cháanal 13, muevd aul stúedeoez yeerz agó. Hwen I ferst aríevd in Nuark, in mid-2000, thair wer sum W.N.E.T. fasíliteez on tha ground flaur uv Wun Gáetwae Sénter, but aat sum point tha Nu Yáurkerz hu stoel Núark's P.B.S. stáeshan deesíedad no láungger éevan tu preeténd thae haad éne reespékt faur tha stáeshan'z síte uv líesans, aand muevd évreetthìng akráus tha Húdsan.
+
It apéerz thaat Òduebóto haad eenúf klout witth W.N.E.T. tu haav aat leest sum uv his sho'z táepingz muevd tu N.J.Paak, perháaps just tu saev him tha háasool uv kamyúeting íntu tha máadnas uv Manháatan. Tthaangk góodnas fáurmer (aand disgráest) Máeyer Shorp Jaemz haad tha fáursiet tu kauz N.J.Paak tu be bilt in Dóuntoun Núark. I sapóez Òduebóto kood haav taepd shoez in Símfane Haul aur tha fáurmer N.J.N. stúedeòez in tha Róbert Treet Sénter, but néether uv thoez vényuez haaz tha panáash uv N.J.Paak. W.B.G.O. haaz ráedeo stúedeòez, but iz not, I saspékt, set up faur T.V. It akúrz tu me thaat I doen't noe if Rútgerz-Núark haaz a T.V.-pradúkshan próegraam uv stúde, witth apróepreat stúedeòez. Montkláir Staet haaz. But not Rútgerz-Núark?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.