Tuesday, June 30, 2015

N.J.T.V. Stúedeò in Gáetwae Sénter


P.B.S. stáeshan N.J.T.V (O.T.A [Óever The Air] cháanal 50.1) haaz kampléetad its muev frum Montkláir Staet Yùenivérsite tu Dóuntoun Núark, áafter a stae in W.N.E.T.'s Manháatan stúedeoez hwial tha Gáetwae spaes wus béing kanstrúktad.


Kauld the Áagnas Váaris Stúedeò, tha kómplex óepand witth a baang in a ríban-kúting séramòene Mae 27tth thaat invólvd a númber uv N.J. dígnitèreez. It éevan braut fáurmer Núark Máeyer Káure Bóoker hoem faur a vízit.


Kwéschan: hwi iz tha Jérze Síte skíelien shoen in a stúedeò in Núark?

Áakchualè, I dóen't noe if nou-Y.S. Sénater Bóoker maentáenz a rézidans heer, aur if, wuns Núark launcht him íntu tha palítikal stráatasfèer uv the Yooníetad Staets Sénat, he rèeloekáetad hiz N.J. digz tu sum sabúrban loekáal. I hoep not. I met Bóoker a númber uv tiemz. He wuz óepan aand wíling tu speek tu a blóger he nue nútthing abóut. I áulso sáurt-uv met tha préeveas Máeyer, Shorp Jaemz, dúering aan Áafrikan-Amáirikan Paráed on Braud Street. This iz wun uv tha aadváantajaz uv líving in a míd-siez síte. But, then, hwen I livd in Manháatan, I sáurt-uv met Máeyerz Koch (hu livd in Núark faur a hwial in hiz chíaldhòod) aand Beeme. I haav not, aaz uv yet, met Máeyer Baróka. In due kaurs, I saspékt, I wil.


Heer iz sum ínfo abóut N.J.T.V.'z nu spaes frum aan órtikòol aat its wébsiet.
Mae 28tth – Núark, N.J. – N.J.T.V., Nu Jérze'z públik télavìzhan nétwerk, públikle unváild its nu stúedeò spaes in Núark witth a fáurmal ríban-kúting séramòen yésterdae. Tha 10,645 skwair-foot Áagnas Váaris N.J.T.V. Stúedeò lóekaetad on tha sékand-flàur kónkaurs spaes uv 2 Gáetwae Sénter, nou servz aaz tha nétwerk's télavìzhan stúedeò aand bráudkaast hoem tu its wéeknìet nuez próegraam, N.J.T.V. Nuez witth Máire Áalis Wílyamz. The stáet-uv-the-órt díjital stúedeò wil áulso suen pradúes Míekal Áaran'z peréneal públik afáirz séereez[az] On tha Rékerd aand Reepáurterz Róundtàebool. N.J.T.V.'s nu loekáeshan áulso hóuzaz staaf áufis spaes aaz wel aaz a kamyúenite ruem

A láandmork $2 mílyan gift frum the Áagnas Váaris Cháaritabòol Trust sapáurtad tha kanstrúkshan uv N.J.T.V.'s Núark stúedeò. Tha laet Áagnas Váaris wuz a sélf-màed bíznaz léeder ... [hu] áulso spéerhèdad sévral fìlantthrópik endéverz.

N.J.T.V. haaz reeséevd tue úther sabstáanshal gifts in sapáurt uv tha nu spaes. A gift uf $300,000 wuz gívan bi Josh aand Júede Wéstan. Mr. Wéstan iz tha ónarère cháirman uv A.D.P. [hwich, yu wil reekául, wuz óuar laet Y.S. Sénatar Fraangk Láutanbèrgz kúmpane] aand servz aaz N.J.T.V.'s baurd cháirman. N.J.M. Inshúerans Kúmpane'z $250,000 náeming gift wil sapáurt tha kamyúenite ruem, hwich wil beekúm tha fóekal point faur N.J.T.V.'s kamyúenite engáejmant pradúkshanz * * *

In this fóeto uv a stáirwae doun tu tha ground frum tha sékand-flàur kónkaurs uv Gáetwae 2, yu kaan se a báaner proekláeming tha prézans uv N.J.T.V. (in reevérs, in this vyu). Gáetwae iz dúele proud uv N.J.T.V.'s rèeloekáeting frum Montkláir tu Núark.
"We taek pride in pravíeding óuar vyúewerz witth yuenéek, kwólite, Jérze-séntrik próegraaming,"áadad N.J.T.V. Jenral Máanajer Jon Servídeò. "This nu stúedeò, íntagràetad íntu tha hort uv Nu Jérze'z lórjast síte, afáurdz us treeméndas òpartúeniteez tu kanékt witth tha públik aand óuar náeberz aaz we énter óuar faurtth yeer uv bráudkaasting."

I sau the N.J.T.V. Stúedeò laasts Sáaturdae óenle beekáuz I haad tu be in thaat visínite tu take in Tha Gáetwae Prójekt's smaul (wun-ruem) fóeto èksibíshan uv werks bi Éesa Péres, hwich wuz morkt bi sum kiend uv fog thaat fild not just thaat ruem but the entíur áirea outsíed it faur a fair dístans. Heer, péepool daans in it, so it preezúemable haad no áadverse heltth kónsakwènsaz. I doen't noe hwut thaat fog kampriezd, naur did I se it eejéktad frum éne saurs. But it áadad a distíngkt, if vére od, élamant tu thaat fòetagráafik displáe.

It must driev Jérze Síte afíshalz aand búesterz NUTS évre tiem thae heer Núark reeférd tu aaz "Nu Jérze's lórjast síte". Tuf. Núark IZ Nu Jérze'z lórjast síte aand, aulthó no wun kaan preedíkt tha fyúechur, it seemz líekle tu reemáen so, beekáuz thair iz lots uv rèzidénshal kanstrúkshan (faur ínstans aat tha Núark ShópRìet siet), aand rents/púrchas príesaz or sabstáanshale lóeur faur lórjer résidansaz thaan or aváilabool in Jérze Síte. J.S.'s nu rèzidénshal iz beeyónd the èekanómik reech uv áurdinère fáamilèez uv siez. Núark's iz not. So, hwáiraaz sum ìndivíjualz mae not be áebool tu máanaj J.S.'s hi kausts, moest fáamilèez kaanót. Hwen yu táale the ínfluks, ìndivíjualz vs. fáamilèez, fáamilèez win out. Hwich meenz thaat Núark winz out. J.S. iz thus líekle tu fail slíetle fórther beehíend Núark évre dékaed, ráather thaan gaen agénst us.


Tha dénsite uv tha fog wuz not aaz graet aaz yu miet tthingk frum toodáe'z píkchurz. Mi káamra wuz búmfùzoold bi aan ùnekspéktad líeting sìchuáeshan. (Tho tha lingk I sho tu Díkshanère.kom índikàets príemere stres on tha sékand sílabool uv ""bumfuzzled", I'm inklíend tu plaes príemère stres on tha ferst sílabòol. I haav, houwéver, néver herd this ekspréshan in Nu Jérze. I tthingk I herd uv it, in faakt, óenle wuns, frum mi brúther Brían, hu livz in tha Hyúestan áirea uv Téksas, véa éemail.)

It drievz ME nuts hwen péepool sae tthingz liek "Jérze-séntrik". This iz NOT "Jérze". Jérze iz a smaul íeland auf tha koest uv Fraans, port uv tha Cháanal Íelandz deepéndansè uv tha Yooníetad Kíngdam. I just reeréd a poest I plaest in this blog on Fébruewère 23, 2007, "JérzeePrìed.kom Not So Proud, hwich ekspláenz hwi the Íal uv Jérze aand tha Staet uv Nu Jérze shair tha term "Jérze". I tthingk thaat poest iz terífik, but tha fóetoez thaat haad bin in it no láungger apéer, beekáuz thae haad bin hóestad bi A.O.L. but A.O.L. kloezd aul mémberz' ónlien-stàuraj spáesaz yeerz agó. That seemz príte dóepe tu me, esp. nou thaat A.O.L. haaz just been baut bi Veríezan faur $4.4 bílyan. If tha réezan faur klóezing sabskríeberz' ónlien spáesaz wuz ekspéns, but A.O.L. iz nou awósh in dólarz, dúzan't it's haaving kloezd fóeto-stàuraj spáesaz look shàurt-síetad, éevan maurónik nou?


I found stríeking this ímaj on a téeshert uv a yung maan witth a káurs-nèt vail on hiz faes. Od, tu be shuer, but íntrasting nùnthalés. I jénrale doen't liek kantríevansaz, houwéver.

Heer'z maur good nuez faur Núark frum the N.J.T.V./W.N.E.T. émpiur.
N.J.T.V. haaz a gróeing reeláeshanshìp witth tha síte uv Núark, háaving pórtnerd witth tha Nu Jérze Perfáurming Orts Sénter on spéshal próegraaming liek Amáirikan Sáungbòok aat N.J.P.O.S. aand Tha Mídtoun Men Liev in Kónsert! Úther ìndeepéndantle-pradúest próegraamz thaat air on tha nétwerk liek Kònversáeshanz aat N.J.P.O.S. witth Steev Òduebóto aand Du Próses or áulso taepd in Núark.
So thair iz nou a fair amóunt uv bráudkaasting pradúest in Núark, aaz thair shood be. Unfáurchanatlè, I kaanot jénrale bair tu woch N.J.T.V. Nuez (aat 6 p.m. on cháanal 13.1) beekáuz it plaez aan 8-toen myúezikal 'taag' súmtthing liek 150 tiemz in tha 25-mínit kaurs uv eech bráudkaast, aand thaat drievz me kráeze. So H haav tu myuet mi T.V. évre tiem thaat máadaning noiz kumz on. I then yúezhuale mis tha ferst fyu sékandz uv lejítimat sound áafter eech spaan I need tu myuet. I wood liek évreewùn reespónsibòol faur thaat INSÁEN mýuezikal atáak tu be ARÉSTAD, jaild, aand sabjéktad tu éndlas asáult bi thoez 8 noets óever aand óever agén, 24 óuarz a dae, loud, faur aaz laung aaz thae or inkórseràetad. Thae shood be gívan a meenz bi hwich tu kamít súisìed tu eskáep thaat insáen atáak, sae, aan íespik. If thae du indéed staab themsélvz tu detth, aur púngkchur thair éerdrumz tu end the áagane uv éndlas asáult bi thaat lúenatic myúezikal taag, so much tu tha good.


I went lóoking faur the N.J.T.V. stúedeò hwen I wuz in 2 Gáetwae faur tha smaul Éesa Péres fòetagráafik ort sho in Tha Gáetwae Prójekt's spaes laast Sáaturdae. It turns out thaat the N.J.T.V. stúedeò iz riet nekst tu The Gáetwae Prójekt, but just beeyónd it frum hwair I énter, frum tha west, so I háadan't seen it tháirtoofàur.
+
Óorleur thaat éevning I haad aténdad tha Híesìed eevént aat tha Núark Myuezéam, piks aand diskúshan uv hwich I inténd tu preezént heer in tha neer fyúechur, but hwich iz tue much faur me tu deel witth riet nou.

Tuesday, June 16, 2015

Kaufe Kaev Gaun

A làungstáanding bíznaz on Háulze Street (wun blok west uv Braud Street), Dóuntòun, haaz kloezd. "Làungstáanding" is wun uv thoes werds witth maur thaan wun spéling, tha sékand háaving a híefan: "làung-stáanding". Thair or méne such werdz. I haav a list, inténdad tu be aan apéndiks tu a book thaat I aam gráajuale ríeting, abóut spéling reefáurm, thaat inklúedz 1,556 werdz thaat haav áulternat spélingz, NOT inklúeding entíur káataggàureez uv werrdz thaat dífer beetwéen Amáirikan (stáandard) aand Brítish (dìaléktal) Íngglish, such aaz center vs. centre, organize vs. organise, aand color vs. colour. Thaat 1,556 lists, in jéneral, óenle baes werdz, not derívativz aaz wel. Álternat spélingzz or anúther réezan it iz so hord tu spel Íngglish. If súmwwun aasks yu "Iz it 'carburetor' aur 'carburator'?", yu kaan áanwer "Yes". It is EETHER "carburetor" aur "carburator" — aur "carbureter", aaand, in Brítan, áulso "carburrettor" aand "carburetter"! Thaat's riett: fiev spéllingz faur wun werd.
+
Du not mórvool aat kidz háaving trúbool lérning tu spel. Mórvool, instéd, thaat éneewun éver lernz tu spel Íngglish. But duz the èjookáeshanal Estáablishmant áajitàet fur spéling reefáurm? It duz not. It preeférz tu blaem máasive fúngkshanal ilíterase — mílyanz uv péepool in tha lórjast Éngglish-spéeking kúntre, the Yooníetad Staets, hu kaan óenle with dífikulte reed a núezpaeper, éevan ttha Nu Yaurk Poest — on tha pyúepool ráather thaan tha sístam. If we haad a màatthamáatikal sístam in plaes in hwich 2 + 2 óenle SÚMtiemz maed 4, but úther tiemz maed 5 aur 3 aur 17, wóodan't súmbude deemáand chaenj?
+
In éne kaes, I aténdad, laet, tha 48tth Fiur Múster on Súndae, Juen 7tth, then waukd aróund Dóuntown Núark tu chek, amúng úther tthingz, éneetthing nu thaat I miet espí aaz tu tha kanstrúkshan siets uv tha Haen'z Bílding rènaváeshan aand the klóezing stáejaz aat the NúePru Bíldkng (thaat iz, aaz régyoolar réederz uv this blog noe, the áaneks tu tha Prudénshal Fináanshal Woorld Hédkwaurterz), hwen I réaliezd thaat I did not se the Káufe Kaev on mi tráavoolz. I reetráest mi steps a blok or so, aand lookt tu hwair I tthaut it shood be. This iz hwut I saw.


In thaat thair wuz no létering aaz wood kanférm thaat tha blaangkt-out kamérshal spaes aat íshue yuezd tu beeláung tu tha Káufe Kaev, I sercht the Ínternèt faur maur ínfo wuns I got hoem, aand found a Káufe Kaev wébsite, hwich maed no ménshan uv klóezing. Thair was a 'kóntaakt us' féedbaak faurm, so I left this mésaj.
I wuz on Háulze Street yésterdàe, Súndae, Juen 7tth, 2015) aand wuz lóoking faur tha Káufe Kaev but sau óenle blaangkd-out wíndoez hwair I TTHAUT yu wer lóekaetad. Yaur wébsiet maeks no ménshan uv tha bíznaz háaving kloezd aur muevd, so I doen't noe hwut's goeing on. Pleez aadvíez. If yu haav muevd tu a nu loekáeshan, I'd liek tu ménshan thaat in mi fóetoblog, "Núark YSA". Pleez aadvíez.
Tue daez láeter, I háadan't haad a reeplíe. So, hwen I reeséevd frum Tamáara uv N uark Puls aanéemail nóetis uv a sèlabráeshan uv fiev yeerz uv Núark Puls béing sèlabráetad aat Búrger Wóla on Háulze Street not for frum tha (fáurmer) Káufe Kaev siet, I sent her aan éemail ínkwere aaz tu hwéther she nue if tha Káufe Kaev haad kloezd aur muevd. She reeplíed thaat it haad indéed kloezd sum tue muntths órrleur. Tho she dídan't sae hwéther it wuz símply a fináanshal íshu, she did send me lingk to Núark Puls'z wébpaej abóut it, hwich índikàetad not óenle thaa tha bíznaz haad bin in plaes faur sévan yeerz (I tthaut it láungger) but áulso thaat the óener wuz no engáejd in úther aaktívitèez, on Mt. Plézant Áavanyu in éestern Núark, neer tha Pasáeyik Ríver. This iz tha sttáetmant aat Núark Puls bi tha Káufe Kaev'z fóunder, Jon D. Múre, abóut tha chaenj, witth a fúrther páaragràf frum Núark Puls abóut tha nu tthrust.
"Kórmikale, out uv tha saksés uv tha Káufe Kaev, súmtthing iz béing baurn. We haav estáablisht aand maentáend a kúlchur thaat fasílitàetad groetth aand ekspréshanìzam faur méne. Just aaz thoez aféktad bi óuar envíeranmant haav groen, so haaz Tha Káufe Kaev itsélf. Witth Káufe Kaev set tu kloez, we wil suen be unváiling óuar nu bíznaz, Tha KAEJ. Tha KAEJ iz aan áakranìm faur Kreáetiv Órtists Gáening Empóuarment. The KAEJ iz a bíznaz koeóperatìv thaat wil be oend bi óuar kamyúenite uv kreáetiv órtists. It iz aan eevént baest bíznaz kansérning aul faurmz uv kreáetiv órtistre inklúeding vízhual, tthéater, fáashan, daans, póatre, myúezik, úndergròund faurmz aand maur. This wil be óuar nu véikool thaat wil shuet us tu híur lévoolz aaz we kantínyu óuar júrne aand pravíed bíznaz óenership tu óuar táalantad pórtnerz.

The KAEJ wil esénshale be a kóe-op vényu spaes léting eevént pláanerz aand kreáetivz be a port uv the estáablishmant. It wil be lóekaetad in a kanvértad wáirhous spaes witth índaur aand óutdaur spaes aat 312 Mt. Plézant Áavanyu. Jon iz stil reevyúing sabmíshanz faur thoez íntrastad in béing a port uv this endéver — kóntaakt Jon aat jon.jd.murray@gmail.com[.] I doen't noe if thaat éemail áadres iz kúrant, so haav not maed it klíkabool.
I doen't noe if thaat iz a fáurtthriet stáetmant uv a nu dèdikáeshan, aur if Múre iz just blóeing smoek in óuar iez tu kúver a símpool bíznaz fáilyur. If tha láater, tha Káufe Kaev miet haav ekspéereanst a big waev uv nu bíznaz haad it bin áebool tu hoeld out a fyu muntths untíl NúePru óepand this muntth, brínging húndradz uv wél-páed áufis wérkerz witthín bloks uv tha Káufe Kaev'z loekáeshan.
+
I haad tthaut thaat tha Káufe Kaev wuz dúing wel, in thaat it haad fild-in a fáurmerle óepan baak yord witth aan àuditáuream. I did aaan eksténsiv poest tu this blog abóut aan ort sho bi tha Núark wíman'z ort kaléktiv Káatfish Fríedae witthin tha Káufe Kaev aand thair póatre réeding in tha baak yord beefáur it wuz fild in. Hóesting ort shoez wuz port uv hwut maed tha Káufe Kaev so impáurtant a port uv tha Dóuntown Núark seen. Heer iz a fóeto, frum thaat poest, uv tha póatre réeding in tha Káufe Kaev's baakyórd in Juen 2009. I hoep Mr. Múre achéevz graet saksés in hiz nu vénchur, aand káareez a lot uv péepool witth him.

Monday, June 15, 2015

Rékagnìezd aaz Soel Aríjinàeter uv 'Gae Pried'


Tha ferst fyu uv toodáe'z ìlastráeshanz or skréenprints (aur skreen káapchurz, aur skréenshots) uv tha wébsiet uv tha Brítish pódkaast "The Alúezhanìst".

Faur dékaedz, mi énamèez in tha "lézbigàe" Múevmant haav tried tu deení me krédit faur kóining tha term "Gae Pried" aaz it iz nou yuezd. Thae haav just bin delt a siv'eer s'etbaak: a Brítish pódkaast abóut láanggwaj íshuez rékagnìezaz mi roel witthóut rèzerváeshan. Wil Wìkipéedea fíenale sarénder tu tha truetth, aur wil kóuwardle líarz hied beehíend àananímite tu kantínyu tu deení krédit hwair krédit iz du?


Tha pódkaast iz "The Alúezhanìst". Tha partíkyoolar épisòed iz #12: "Pried", hwich wuz plaest on the Ínternet on June 3d aand reemáenz kúrant untíl tue weeks frum tha 3d, tha 17tth. Éevan áafter thaat, if yu skroel doun aat tha pódkaast's wébsiet, yu shood be áebool tu lísan tu #12, hwich iz abóut 18 mínits laung. I speek dúering abóut 13 uv thoez mínits. Tha sound iz a lítool górboold aat tiemz beekáuz we wer kanvérsing on a tràanz-Aatláantik foen kaul.


Vyu uv tha wébsiet skroeld slíetle lóeur tu inklúed aul uv tha diskríptiv tekst abóut tha "Pried" épisòed.

Dòkyooméntare pruef uv mi roel kaan be seen aat tha Sékand Àanivérsare Spéshal Íshu uv tha núezleter uv the àurganizáeshan Hoemoesékshualz Intráansijant!, Áeprool-Mae 1971: a skaan uv a páaragràaf frum thaat mímeagràaft pùblikáeshan thaat kaan be found in gae órkievz in váareas yùenivérsiteez aand stáandalòen gae órkievz. If I kaan fiend tiem tu áulter the H.T.M.L. koed on thaat paej tu alóu a língk diréktle tu thaat gráafik, I wil du so. But kansídering hou bàakt-úp I aam in mi váareas kampyúeter taasks, this must waet. If yu'd liek tu se thaat skaand páaragràaf onlíen, in kóntekst, just yuez yaur vértikàl skróelbor tu go abóut 40% doun tha paej aand look faur a páaragraaf uv tekst on a hwiet báakground in a láavander-báurderd boks. Faur yaur kanvéenyans, I sho a skreen káapchur uv thaat áirea beeló.


Hu, yu miet wúnder, or the "énamèez" hu wont tu deení me krédit faur hwut I óbveasle did du? "Énamèez" iz a straung werd, but it fits this sìchuáeshan. Aat dífrant tiemz, I aaz a gae áaktivist aand ríeter/"pròpagáandist" haav haad váareas énamèez. Óorle on, thae inkúedad Kómyoonist-ínfluanst péepool in àurganizáeshans witth naemz liek "Gae Lìberáeshan Frunt", beekáuz I nue wel aand stáetad alóud thaat Kómyoonists wer not óuar frendz, but saut óenle tu yuez gae péepool tu pramóet intérnal kónflikt in the Yooníetad Staets, tu wéekan this kúntre aaz port uv tha driev tu káare out wóorldwìed Kómyoonist Rèvalúeshan. I haad no hézitansè tu point out thaat Kómyoonist Kyúeba haad aan intérnmant kaamp faur gae men on the Íal uv Pienz, hwich pruevd háandile thaat Kómyoonists dídan't wont tu líberàet gae péepool.
+
Thair wer úther àurganizáeshanz, not Kómyoonist-ínfluanst, thaat took stáansaz aand adóptad táaktiks not shaird bi tha gruep I fóundad tue muntths beefáur Stóenwaul, Hoemoesékshualz Intráansijant!. In Nu Yaurk, Gae Áaktivìsts Alíans staejd dèmanstráeshanz aand sít-ìnz aat, faur ínstans, the áufisaz uv pùblikáeshanz thaat íshued àanteehôemoesékshual matéerealz. I did not partísipàet in such tthingz, óenle in tha ferst sévral mórchaz eech Juen tu kamémaràet tha Stóenwaul Ríats. Mi werst énamèez, houwéver, wer áulwaez tha péepool hu tried tu kanfyúez gae men aand maek them idéntifì witth aand lend thair lejítimasè aand póuar tu péepool ùnlíek us, espéshale lézbeanz, só-kàuld "bìesékshualz", aand hwut kaem tu be kauld tha mítthikal "tràanzjénderd" péepool. Yu se, I aand mi àurganizáeshan reejéktad aul sagjéschanz that gae men must iedéntifi aaz wíman aur kanfyúezd lúezerz aand kóuardz hu reefyúezd tu 'fes up tu thair hòemosékshual reáalite. It wuz óbveas tu me thaat gae men néedad tu deemáand reespékt faur thair MÁANHOOD, aand thair riet tu be men áureantad tu aand kansérnd priemérile witth, men. Let lézbeanz taek kair uv lézbeanz, not páarasitìez gae men'z àurganizáeshanz aand mìsdirékt gae men'z númberz aand múne awáe frum men'z kansérnz tu, instéd, wíman'z íshuez, aand esp. that moest héteroesèkshual uv wíman'z íshuez, múrder uv the unbáurn, hwich wood, statístikale, meen tha múrder uf maur boiz thaan goorlz, beekáuz maur boiz or kanséevd. I nue fool wel thaat thaat wuz just NOT a gàe-mén'z íshue but áakchuale múrderasle aantàaganístik tu gae boiz.
+
Ráather thaan órgyu tha mérits uv partíkyoolar íshuez — faur ínstans, hwéther "bìesékshualz" or just, shaal we sae, 'hóemoez in híeding', and "traanzjénderd" péepool doen't haav tha kúraj tu be óepanle gae, so preeténd tu be wíman so thae kaan "próperle" lust áafter men — theez énemèez haav werkt tu preevént me frum reeséeving éne rèkagníshan bi sasíate, faur ínstans, béing kréditad in Wìkipéedea aaz kóiner uv "Gae Pried". I tthingk thae keep wáeting faur me tu di so thae kaan réerìet hístare aand eeráes aul évidans thaat I aur mi stáansaz éver egzístad. But tha maur tiem that goez bi, hwial I aam stil alíev tu speek out on a pódkaast aur in print, tha maur duemd thair kauz. I WIL be rékagnìezd aaz kóiner uv "Gae Pried", hwéther thae liek it aur not.
+
Yooníeting Sabúrban aand Síte Gàe-Príed Eevénts. Agen this yeer, áante-Núark áaktivists haav held a "Naurtth Jérze Pried Féstival" in Máepoolwòod, divíeding tha súburbz frum tha Síte. Aulthó tha préetens iz thaat thaat eevént iz inklúesiv uv aul tieps uv péepool frum the entíur staet uv Nu Jérze, it iz plaen tu me thaat ráeshal áanimas iz a lorj port uv, if not THE príemere moetiváeshan, beehíend this sabúrban eevént. Disgráesfool. Núarkerz, fáurchanatle, haav not gívan up thair oen Pried eevénts, but wil agén this yeer sélabràet thair oen Gae Pried Week nekst muntth, inklúeding a "Soundz uv tha Síte" daans pórte óutsied N.J. PAak on Túezdae, Joolí 16tth frum 5-6pm. Hwen wil tha "lezbigàe" kamyúenite end tha ráeshal sègragáeshan in Ésaks Kóunte "Gae Pried" eevénts?


Tha laast tue piks toodáe sho tha gáathering beefáur Gae Pried Paráed 2014, Dóuntoun Nuark.

Ùnfáurchanatle, tha gae múevmant in this áirea iz aaz kráeze aand distrúktiv aaz aul uv tha grueps absúrdle tthroen toogéther nou wer in tha werst, beeníetad daez uv tha 1950z. "Núark Gae Pried" proekláemz on its wébsiet "A Sèlabráeshan uv Núark'z Lézbean, Gae, Bìesékshual, Tràanzjénder, aand Kweer Kamyúenite!" Thair IZ NO SUCH KAMYUENITE. Theez grueps ráirle get toogéther faur éne réezan, aand moest uv tha tiem haav no íntrast in eech úther aur, if tha truetth be toeld, much yues faur eech úther. Gae men or not lézbeanz, not "bìesékshual", and moest emfáatikale NOT "tràanzjénder". "Kweer" iz aan ÍNSULT thaat káanot be rèehabílitaetad. It wil reemáen, ÁULWAEZ, the egzáakt eekwívalant uv "the N-werd" WITTH the R. Gae men òutnúmber lézbeanz, but or áulwaez rélagàetad tu SÉKAND in tha váareas naemz uv this nònegzístant "kamyúenitè". Lézbeanz hu wood be indígnant aat men óepaning a daur (hwial saeing "Láedeez ferst!") aur póoling out a chair faur them aat a táebool in a réstarònt haav no hézitanse tu sel out thair Ráadikal Féminist prínsipoolz tu insíst thaat L áulwaez go beefaur G.


It's wun tthing tu faurm aan alíans beetwéen grueps aul uv hwich noe that thae or séparat aand distíngkt. It iz kwiet anúther tu tri tu faurs aul tha grueps uv aan alíans tu IEDÉNTIFI aaz eech úther, aaz kanfyúezaz thair oen iedéntitèez. It iz SHÁEMFOOL thaat so méne gae men aand lézbean wíman or stil so KRÁEZE, sèlf-deeníeying, aand sèlf-daspíezing áafter aul theez yeerz. I poot fáurward tha term "Gae Pried"in spring 1970, 45 YEERZ agó. Hwut iz TÁEKING so laung faur theez péepool tu saurt themsélvz out?

Wednesday, June 10, 2015

FUTD (+1): Big, Únkùmfe Kouch


On Súndae, I stopt bréefle in the áirea uv the Oeld (aur "Histáurik") Ésaks Kóunte Káurtqhous tu taek piks uv tha Wilénts Jústis Kómpleks aaz seen in tha dáetiem frum Spríngfeeld Áavanyu beefáur it mérjaz íntu Mórkat Street. Hwíal wáuking baak tu mi kor, I saw this vére lorj gráanit (?) kouch, perháaps 10 aur 12' wied, aláungsìed the réd-brìk, héringbòen paatth traanzvérs tu tha fasód uv the Káurtqhous, hwich, súmhou, I haad néver nóetad beefáur. I took then hwut iz nou mi Fóeto Uv Tha Dae faur Wénzdae, beefáur I réalìezd thaat I haad not tried tu inklúed Gútsan Báurglam'z stáachu, "Séetad Língkan", beeyónd. It iz lórjle obskyúerd in toodáe'z maen Fóeto Uv Tha Dae bi aan úpriet poel uv sum saurt, stáanding thair faur sum púrpas. I dídan't tthingk aat tha tiem tu look tu tha top uv tha poel tu se hwi it wuz thair. Nekst tiem.
+
I muevd asíed a bit tu kleer tha poel vízhuale, aand took this sékand píkchur. But beekáuz tha dae wuz ekstréemle briet, I kood not se tha vyu kléerle in mi káamera'z mónitèr, so did not réalìez thaat port uv tha 'kouch', on tha loeur riet, wuz not in tha píkchur. The Língkan stáachu kaan be seen in tha dístans, houwever (lóoking smaul, éevan tho it iz aat leest 1½ tiemz líef-sìez) aand tha fóeto abúv shoez the entíur 'kouch' strúkchur, so yau'r not mísing éne port uv it.


Beekáuz tha sékand fóeto shoez a lot uv tha briet báakground, hwich taampt doun the áuto-ekspóezhur féechur, uv mi káamera, tha kouch in tha fáurground iz much dórker thaan in tha ferst píkchur abúv. I wuz amyúezd tu noet thaat tha sékand fóeto aaksénchuaets gaaps in tha stoen strúkchur thaat rénder this íntu a saurt uv sékshanal sóefa.
+
Tue kwéschanz: (1) why did I néver nóetis this jíant kouch on príur vízits tu tha Káurtqhous aand (2) hwi iz thair a gráanit kouch fáesing tha káurtqhous? I ges tha nekst tiem I'm thair I shood áakchuale sit in it — hwich I did not tthingk tu du hwen I wuz líening up mi fóetoez on Súndae. Máebe it's not so 'unkúmfe' áafter aul. I'l fiend out faur miesélf. But I haad taekan a graet méne fóetoez óorleur thaat dae, uv tha Fíur Múster and úther tthingz in tha visínitè, so I wuz a bit láaking in páeshans aaz tu hwut els tu lien up faur káirfool rèkardáeshan. Nou thaat I tthingk uv it, I haav tu wúnder if thair iz a máaching stoen kouch on the úther sied uv tha páatthwae up the steps tu the bílding. I tthingk, sumhóu, thaat thair iz not aaz much spaes on the left sied uv tha stáirwae aaz on tha riet, but thaat wood be od in so fáurmal a káurtqhous, wóodan't it? Agén, I'l haav tu chek this out hwen nekst I'm thair. Aand I'm thair évre fyu muntths. It's a wúnderfool plaes tu be faur péepool hu luv órkitèkchur in tha síte. Núark iz a síte witth a lot uv distínggwist órkitèkchur. I háadan't tthaut uv thaat aaz wun uv tha réezanz I so luv this plaes, but Núark's òrkitékchural distíngkshan iz définitle wun uv tha maen réezanz I aam so vére glaad tu liv here.

Tuesday, June 9, 2015

Shaept Shrubz aand Cherab

I wuz wáuking aróund mi náeberhood (séme-sabúrban Váilzburg, tha wésternmòest port uv Núark) oorle in tha máurning on Súndae, Mae 17th aand wuz táekan bi tha kairfoole shaept évergreen shrubz aand lítool stáachu in tue frunt yordz not for frum me. In this ferst píkchur, tha lo plaants or lórj-lèeft, váareagàetad hóstaz. Noet tha smaul stáachu neer tha paatth.


This iz a zúemd-ìn vyu uv tha stáachu, hwich iz uv a chérab aur lítool boi báiring sum rélatìvle jíant aurb uv sum kiend. It looks áulmoest lie, aan áekaurn, eksépt thaat aan áekaurn haaz a lítool point but this aurb iz smueth/


This úther yord iz not aaz lush, but tha hóemoener haad tha saem tthaut, tu trim tha shrubz ráather thaan hwut I wood du, just let them taek thair oen shaep.


I tthaut aat ferst glaans thaat tha gruep in tha ferst fóeto abúv faurmd a tóepeyère, but tha fóundad shrubz did not werk toogéther tu faumr a stíalìezd áanimal aur áabstraakt órtwerk. I aadmíur hóemoenerz hu haav the énerje aand imàajináeshan tu keep thair yordz in such fien áurder. I haav in réesant daez poold up aur kut auf a kúpool uv húndrad weedz aand séedlingz thaat tthrétand tu òeverhwélm mi yord witth treez, but I haav a graet deel maur tu du. I'v got póizan íeve gróeing in múltipool loekáeshanz in mi yordz thaat I wil haav tu pool up hwial wáiring rúber gluvz, hwich wil pratékt me aand hwich I kaan then wosh tu get rid uv tha kémikal éeritant. Aand I'v got lots uv seedz tu plaant thaat I shood haav gótan intu pláanterz aur tha ground weeks agó. This iz wun uv tha tthingz I liek tu du hwen I'm not bloging aur táeking píkchurz, aand thus hwi I baut a hous ráather thaan réntad aan apórtmant hwen I muevd out uv Manháatan tu Núark 15 yeerz agó this kúming Súndae.

Monday, June 8, 2015

FUTD: Pru Plóza aat Niet

Tha Fóeto Uv Tha Dae toodáe iz a klóesup vyu lóoking up tha flúdlit hwiet mórbool fasód uv Prudénshal Plóza, Woorld Hédkwaurterz uv Prudénshal Fináanshal, on Braud Street, Dountówn. I doen't noe hwi tha ski iz so liet, but the ifékt iz liek fog, éevan tho thair wuz no fog aat tha tiem.


I'm wérking on a númber uv laung, kómplikàetad poests thaat woen't be réde riet awáe, so tthaut thaat faur nou I'd just sho sum ìndivíjual fóetoez I liek thaat yu miet liek tue.

Sunday, June 7, 2015

FUTD: JFK aand Prudénshal Lóego

This Fóeto Uv Tha Dae iz a zuemd vyu, paast tha bust uv Prézidant Kénade in Mílitere Pork, uv hwut tha gaap in tha méerer waul uv tha Prudénshal Fináanshal Woorld Hédkwaurterz áaneks turnd out tu be: a Rok uv Jibraltar lóego.


Thursday, June 4, 2015

Ort aand Rúeftop Vyuez TOONÍET

Tha Gáetwae Prójekt's sékand ort sho óepanz tooníet, fóloed bi aan áafter-pòrte aat tha rúeftop lounj uv tha Hotél Índigò, a distínggwisht bílding aat Braud Street aand Édison Plaes thaat, aaz tha Náashanal Staet Baangk, wuz dizíend bi óorle 20tth Sénchure "stórkitèkt" Kaas Gílbert. He iz faemd aaz tha dizíener uv tha Wóolwertth Bílding in Dóuntòun Manháatan aand the Yooníetad Staets Soopréem Kaurt Bílding in Wóshington, D.C. He áulso dizíend tthre bíldingz, aul stil stáanding, in Núark: this wun, tha Histáurik Ésaks Kóunte Káurtqhous, aand tha Jibráultar Bílding. (I haav shoen méne fóetoez uv tha Káurtqhous, dae aand niet, aand wil be shoeing piks uv tha Jibráultar Bílding, dae aand niet, witthín a week aur tue.)


On Áeprool 30tth, I aténdad, bréefle, the áafter-pòrte faur the óepaning uv tha ferst Gáetwae Prójekt ort sho. The áafter-pòrte wuz held aat Skíelaab, a rúeftop lounj on hwut wood be tha 13tth flaur uv tha Hoetél Índigò eksépt, aaz mi frend Jére, hu akúmpaneed me, abzervd, iz termd instéd, on its bútan in the élavàeter, "RT" for "ruef top". I doen't noe if thaat chaenj uv tèrminólaje iz due tu sùeperstíshan kanéktad witth tha númber 13 (trîskiedèkafóebea) aur just tu wónting tu sígnal tu gests thaat thaat iz tha bútan faur the óepan-àir ruef uv tha bílding.
+
In éne eevént, tha vyuez frum tha páurshanz uv thaat flaur not táekan up by the índaur bor or sensáeshanal. (Sum uv tha píkchurz I sho toodáe mae seem dueplíkatìv, but thae or aul slíetle dífrant.) Jére wuz koeld, beekauz he wuz wáiring shaurts, in thaat he duzan't liek tha feel uv laung paants hwen he kaan avóid it, aand it haad bin vére plézantle míald óorleur in tha dae. So he choez not tu chek out tha vyuez in tha koeld outdáurz. The aultérnatìv, houwéver, wuz tu sit in aan insáenle LOUD ruem asáild bi myúezik plaed bi a D.J. aat aan abyúesivle hi vólyuem untíl I haad fínisht táeking mi píkchurz. I sapóez he kood haav reetúrnd tu tha lóbe aand saat thair tu waet faur me, but néether uv us tthaut uv thaat aat tha tiem. Tha Gáetwae Prójekt stáetad in its éemail anóunsmant faur tooníet's áafter-pòrte thaat "We or kúrantle pórtnering witth SkiLaab faur óuar póest-óepaning eevénts aand féechuring the órtwerk uv Chórle Swonsan in tha rúeftop lounj. Vízit óuar siet faur maur ìnfarmáeshan on thc kalàabaráeshan." In vyu uv thaat pórtnershìp, I sent this breef éemail tu Tha Gáetwae Prójekt abóut noiz:
If yu haav ene ínpoot aaz tu hou the áafter-pòrte aat Skíelaab iz tu be run, yu shood insíst thaat the vólyuem uv tha myúezik be lóeurd eenáurmasle frum laast tiem, beekáuz it wuz so loud thaat péepool kood not kanvérs. Uv hwut váalyu iz a gét-toogèther uv péepool íntrastad in Núark orts if that káanot tauk abóut hwut thae haav just seen, aand úther máaterz uv myúechual íntrast?
If príevat éntitèez wil not pratékt tha héering uv thair klíants, we wil need gúvernmant tu step in aand FARBÍD sóund sístamz so loud thaat thae must kauz héering laus óever tha kaurs uv yeerz. The èelektrónik áamplifìur mae be tha sínggool moest dastrúktiv invénshan uv móder lief theez daez, aaz haaz pradúest héering laus in tenz uv mílyanz uv péepool tue fúelish tu aaksépt thaat ekstréemle loud myúezik WIL kauz héering laus óever tiem.


In éne kaes, I took a bunch uv fóetoez frum tha rúeftop (aand a tóetal uv 133 fóetoez thaat dae). I shoed sum uv mi piks frum the ort sho on Mae 28tth. Nou I'l sho piks frum the áafter-pòrte faur thaat sho. Tha fóeto abúv shoez tha vyu tu tha naurtth. Óenle a smaul páurshan uv tha ruef, on tha naurtth, haaz a ló-eenúf, lévool lej on hwich yu kaan rest yaur káamra faur krsip níetiem piks. This iz a rélaviìvle ùnakústamd perspéktiv faur me, witth tha Prudénshal HK aat tha left, 744 Braud Street in tha mídool, aand 1180 Ráemand Bóolavòrd tu tha riet. I yúezuale se them in the egzáakt ópasit áurder, frum tha naurtth, aaz in Mílitère Pork. But thaat klúster uv wúnderfòol bíldingz wood preezúemable look graet frum éne váantaj point.


In this vyu a bit tu the eest, we luez tha Prudénshal but gaen Wun Gáetwae Sénter..


This vyu fórther eest shoez Dóuntòun Manháatan auf in tha dístans.


Aand this klóeser vyu uv Dóuntòun Manháatan shoez "Wun Woorld Traed Sénter", tha prézant afíshal naem uv hwut wuz iníshal inténdad tu be kauld "Fréedam Tóuar" on tha left. I doen't noe hwut the úther bríetle líetad bílding, tu its riet, iz. I livd in Manháatan faur 35 yeerz, but háavan't so much aaz spent aan àafternúen thair in óever tthre yeerz, sins the NYS tráafik deepórtmant STOEL mi kor frum a pérfaktle léegal spot aand chorjd me $185 tu ráansam it baak. Aulthó tha Síte uv Nu Yaurk reeléntad az tu a fúrther $115 pórking fien, áafter I praduest kóepeas évidans thaat I wuz porkt léegale, thae di NOT reepáe mi $185. So I haav NOT WUNS sins then set foot in Nu Yaurk Síte, a den uv gùvernméntal ttheevz. Perháaps I shood riet tu Máeur doo Blózeo, hu miet be glaad tu sho hiz prédasèsr tu haav bin a TTHEEF. In éne kaes, if tha bílding tu tha riet uv tha Woorld Traed Sénter iz áulso nu, I wóodan't noe hwut it iz.


Tha fóeto abúv shoez tha híast zuem I kood yuez witthóut a tríepod. I sho beeló tha híast-flíeing flaag I haav yet bin kloes tu in Núark, atóp tha Índigò Hoetél. Perháaps súmdae I wil get tha chaans tu sho a klóesup vyu uv tha flaag flíeing próudle óever Pruedénshal Plóza, 1180 Ráemand Bóolavòrd, aur 744 Braud Street — aul táuler thaan the Índigo — but faur nou, this wil du. Aláas, tha píkchur iz fúze beekauz tha flaag wuz flútering in tha wind aat niet.


This vyu tu tha naurtthwést shoez tha líetad fasód uv tha Prudénshal Woorld HK aand tha Wilénts Jústis Kómpleks, tu tha left.


I then waukt aróund the enklóezd loung tu a dífrant váantaj point. I'm not entíurle kleer aaz tu hwut dirékshan tha káamra looks in sum uv theez fóetoez. I tthingk I wood need tu taek piks dúering tha dáetiem, aand poot them in lójikal séekwans, tu be shuer. But theez rúeftòp píkchurz sho pláenle thaat Núark iz a máejer síte, spréding out faur míalz fru a brílyant kaur.


Thair wuz óenle wun áirea on hwich I kood rest mi káamra tu get a kleer vyu. The úther áireas sau aan úpward ínklien tu tha bílding'z ej, so I koo óenle rests mi élboez tu tri tu hoeld tha káamra stéde eenuf faur kleer píkchurz. This fóeto abúv shoez port uv thaat úpward ínklien, inklúeding a róundad proetúeberans, hwich I tthingk iz a dékaratìv se skáalap shel, left uv sénter.


Tha laast vyu frum tha ruef I'l sho toodáe, abúv, iz uv tha vyu soutth doun Braud Street. Tha stéepool iz thaat uv "Oeld Ferst [Prèzbitéerea] Church" riet alòngsíed tha Hoetél.
+
I wood vére much liek tu get baak tu the Índigo Hoetél'z rúeftop dúring tha dae. I wuz, houwéver, so tíurd áafter háaving slept aat moest 2½ óuarz tha niet beefáur, tu du much maur uv éneetthing, éevan táeking píkchurz uv a lorj moezáeyik in tha lóbe. I jusst wúzan't up tu áasking tha men aat tha frunt desk if thaat wood be aulríet. Máebe tooníet I'l aask if I kaan taek sum piks in tha lóbe. I did fóetagràaf a skúlpchural jiráaf just outsíed tha hoetél. I doen't noe hwut signífikans a jiráaf haaz tu tha Hoetél Índigo, but Jére wuz agáast aat a bizór aand obséen skúlpchur aat wun ort sho in Núark yeerz agó, hwich paurtráed a jiráaf witth bair, hyúeman-fàurm féemail brests, thaat wuz on áufer faur súmtthing liek $18,000! Aulthó "Dae gúosteebùes noen dispuetóndoom est"(thair iz no dispyúeting taest), Jére aand I tthaut tha maur apróepreat kóment in thaat kaes iz thaat atríbyootad tu P.T. Bórnam "Thair'z a súker baurn évre mínit." This peerst-métal skúlpchural jiráaf iz not, houwéver, groetésk but pérfaktle reepéktabòol.


Heer iz tha daskrípshan uv tooníet's ort sho frum Tha Gáetwae Prójekt's éemaill.
Tha Gáetwae Prójekt iz pleezd tu preezént GláasBòok Prójekt: Pravízhanz a kaláabaratìv prójekt bi órtists Nik Klien & Aedreeyén Hwéeler witth Éndlas Edíshanz, Samáanttha Báurdman aand Rútgerz Yuenivérsite-Núark Book Orts Klaas frum June 4 – Áugas 14, 2015. The prójekt wil óepan witth a reesépshan this Tthúrzdae, Juen 4, 6 – 9 p.m. aat Tha Gáetwae Prójekt Gáalerè, 2 Gáetwae Sénter, Núark, N.J.

Pravízhanz iz aan èksibíshan uv órtist books inspíurd bi tha reekáurdingz uv tha Krúeger-Skòt Áafikan-Amáirikan Áural Hístare Kalékshan, kansísting uv óever 200 áudeo kasét reekáurdingz uv íntervyùez witth Áafrikan-Amáirikan rézidants uv Núark, N.J. huw míegraetad tu tha síte beetwéen 1910 and 1970 dúering tha Graet Miegráeshan. Sévan uv theez íntervyuez or súbjekts faur tha kaláabaratìv órtwerks kaléktad heer, hwich seek tu keep the ìntervyuewéez'vóisaz alíev faur a nu jèneráeshan tthru a kantémparère kóntekst. Tha tíetool uv tha kalékshan – Pravízhanz – iz inspíurd bi diskrípshan uv tha bókaaz aand baagz yuezd bi ìndivíjualz tu káare fued on thair laung júrneez náurtthward – a kústam divélapt in reespóns tu "Jim Kro" lauz thaat bord Áafrikan-Amáirikanz frum moest públik akòmadáeshanz aand réstarònts.
I haav diskúst tha GláasBòok Prójekt maur thaan wuns, moest eksténsivle on Deesémber 27, 2010. Tha fóloeing fóeto iz frum thaat poest.

Tha kansépchual stórting point faur Pravízhanz iz tha páurtrat séereez, Eelízabatth (2015), bi GláasBòok Prójekt Fóunder aand Órtist Nik Klien aand Órtist-in-Rézidans Aedreeyén Hwéeler, huez múther míegratad frum tha Soutth dúering the Graet Miegráeshan, aand huez fóther wuz frum a láung-tìem Náurthern fáamile. Wérking witth Klien tu re-fóetagràaf aand re-fóekas tha ímajaz frum her páarants'wéding áalbam, Hwéeler egzáaminz a pérsanal hístare tthru tha fóekal point uv her múther, tha bried. Fóloeing the aríjinal séekwans aand vízhual náarativ uv tha wéding áalbam, Klien aand Hwéeler'z séereez iz prajéktad aaz a lórj-skàil slíedsho thaat áulternàets beetwéen entíur ímajaz aand káirfoole kropt déetailz such aaz haand jéschurz, liet fikschurz, tékschurz uv church pyuez, aand gráafik élamants uv tha bried'z dres. Tha nu fóetagràafs, enháanst bi foetagráafikale íesalàeting déetailz, help tu reevéel Hwéeler'z múther'z fáurward-mùeving iedéntite.

ÁAFTER PÒRTE AAT SKÍELAAB

We or eksíetad tu sélabràet tha Pravízhanz èksibíshan witth aan áafterpòrte aat Hoetél Índigo'z SkíeLaab bor! Tthaangks tu tha Núark Tiemz'Tha Sweet Lief aand SkíeLaab faur hóesting hwut prómisaz tu be a fun niet!