Tuesday, June 16, 2015

Kaufe Kaev Gaun

A làungstáanding bíznaz on Háulze Street (wun blok west uv Braud Street), Dóuntòun, haaz kloezd. "Làungstáanding" is wun uv thoes werds witth maur thaan wun spéling, tha sékand háaving a híefan: "làung-stáanding". Thair or méne such werdz. I haav a list, inténdad tu be aan apéndiks tu a book thaat I aam gráajuale ríeting, abóut spéling reefáurm, thaat inklúedz 1,556 werdz thaat haav áulternat spélingz, NOT inklúeding entíur káataggàureez uv werrdz thaat dífer beetwéen Amáirikan (stáandard) aand Brítish (dìaléktal) Íngglish, such aaz center vs. centre, organize vs. organise, aand color vs. colour. Thaat 1,556 lists, in jéneral, óenle baes werdz, not derívativz aaz wel. Álternat spélingzz or anúther réezan it iz so hord tu spel Íngglish. If súmwwun aasks yu "Iz it 'carburetor' aur 'carburator'?", yu kaan áanwer "Yes". It is EETHER "carburetor" aur "carburator" — aur "carbureter", aaand, in Brítan, áulso "carburrettor" aand "carburetter"! Thaat's riett: fiev spéllingz faur wun werd.
+
Du not mórvool aat kidz háaving trúbool lérning tu spel. Mórvool, instéd, thaat éneewun éver lernz tu spel Íngglish. But duz the èjookáeshanal Estáablishmant áajitàet fur spéling reefáurm? It duz not. It preeférz tu blaem máasive fúngkshanal ilíterase — mílyanz uv péepool in tha lórjast Éngglish-spéeking kúntre, the Yooníetad Staets, hu kaan óenle with dífikulte reed a núezpaeper, éevan ttha Nu Yaurk Poest — on tha pyúepool ráather thaan tha sístam. If we haad a màatthamáatikal sístam in plaes in hwich 2 + 2 óenle SÚMtiemz maed 4, but úther tiemz maed 5 aur 3 aur 17, wóodan't súmbude deemáand chaenj?
+
In éne kaes, I aténdad, laet, tha 48tth Fiur Múster on Súndae, Juen 7tth, then waukd aróund Dóuntown Núark tu chek, amúng úther tthingz, éneetthing nu thaat I miet espí aaz tu tha kanstrúkshan siets uv tha Haen'z Bílding rènaváeshan aand the klóezing stáejaz aat the NúePru Bíldkng (thaat iz, aaz régyoolar réederz uv this blog noe, the áaneks tu tha Prudénshal Fináanshal Woorld Hédkwaurterz), hwen I réaliezd thaat I did not se the Káufe Kaev on mi tráavoolz. I reetráest mi steps a blok or so, aand lookt tu hwair I tthaut it shood be. This iz hwut I saw.


In thaat thair wuz no létering aaz wood kanférm thaat tha blaangkt-out kamérshal spaes aat íshue yuezd tu beeláung tu tha Káufe Kaev, I sercht the Ínternèt faur maur ínfo wuns I got hoem, aand found a Káufe Kaev wébsite, hwich maed no ménshan uv klóezing. Thair was a 'kóntaakt us' féedbaak faurm, so I left this mésaj.
I wuz on Háulze Street yésterdàe, Súndae, Juen 7tth, 2015) aand wuz lóoking faur tha Káufe Kaev but sau óenle blaangkd-out wíndoez hwair I TTHAUT yu wer lóekaetad. Yaur wébsiet maeks no ménshan uv tha bíznaz háaving kloezd aur muevd, so I doen't noe hwut's goeing on. Pleez aadvíez. If yu haav muevd tu a nu loekáeshan, I'd liek tu ménshan thaat in mi fóetoblog, "Núark YSA". Pleez aadvíez.
Tue daez láeter, I háadan't haad a reeplíe. So, hwen I reeséevd frum Tamáara uv N uark Puls aanéemail nóetis uv a sèlabráeshan uv fiev yeerz uv Núark Puls béing sèlabráetad aat Búrger Wóla on Háulze Street not for frum tha (fáurmer) Káufe Kaev siet, I sent her aan éemail ínkwere aaz tu hwéther she nue if tha Káufe Kaev haad kloezd aur muevd. She reeplíed thaat it haad indéed kloezd sum tue muntths órrleur. Tho she dídan't sae hwéther it wuz símply a fináanshal íshu, she did send me lingk to Núark Puls'z wébpaej abóut it, hwich índikàetad not óenle thaa tha bíznaz haad bin in plaes faur sévan yeerz (I tthaut it láungger) but áulso thaat the óener wuz no engáejd in úther aaktívitèez, on Mt. Plézant Áavanyu in éestern Núark, neer tha Pasáeyik Ríver. This iz tha sttáetmant aat Núark Puls bi tha Káufe Kaev'z fóunder, Jon D. Múre, abóut tha chaenj, witth a fúrther páaragràf frum Núark Puls abóut tha nu tthrust.
"Kórmikale, out uv tha saksés uv tha Káufe Kaev, súmtthing iz béing baurn. We haav estáablisht aand maentáend a kúlchur thaat fasílitàetad groetth aand ekspréshanìzam faur méne. Just aaz thoez aféktad bi óuar envíeranmant haav groen, so haaz Tha Káufe Kaev itsélf. Witth Káufe Kaev set tu kloez, we wil suen be unváiling óuar nu bíznaz, Tha KAEJ. Tha KAEJ iz aan áakranìm faur Kreáetiv Órtists Gáening Empóuarment. The KAEJ iz a bíznaz koeóperatìv thaat wil be oend bi óuar kamyúenite uv kreáetiv órtists. It iz aan eevént baest bíznaz kansérning aul faurmz uv kreáetiv órtistre inklúeding vízhual, tthéater, fáashan, daans, póatre, myúezik, úndergròund faurmz aand maur. This wil be óuar nu véikool thaat wil shuet us tu híur lévoolz aaz we kantínyu óuar júrne aand pravíed bíznaz óenership tu óuar táalantad pórtnerz.

The KAEJ wil esénshale be a kóe-op vényu spaes léting eevént pláanerz aand kreáetivz be a port uv the estáablishmant. It wil be lóekaetad in a kanvértad wáirhous spaes witth índaur aand óutdaur spaes aat 312 Mt. Plézant Áavanyu. Jon iz stil reevyúing sabmíshanz faur thoez íntrastad in béing a port uv this endéver — kóntaakt Jon aat jon.jd.murray@gmail.com[.] I doen't noe if thaat éemail áadres iz kúrant, so haav not maed it klíkabool.
I doen't noe if thaat iz a fáurtthriet stáetmant uv a nu dèdikáeshan, aur if Múre iz just blóeing smoek in óuar iez tu kúver a símpool bíznaz fáilyur. If tha láater, tha Káufe Kaev miet haav ekspéereanst a big waev uv nu bíznaz haad it bin áebool tu hoeld out a fyu muntths untíl NúePru óepand this muntth, brínging húndradz uv wél-páed áufis wérkerz witthín bloks uv tha Káufe Kaev'z loekáeshan.
+
I haad tthaut thaat tha Káufe Kaev wuz dúing wel, in thaat it haad fild-in a fáurmerle óepan baak yord witth aan àuditáuream. I did aaan eksténsiv poest tu this blog abóut aan ort sho bi tha Núark wíman'z ort kaléktiv Káatfish Fríedae witthin tha Káufe Kaev aand thair póatre réeding in tha baak yord beefáur it wuz fild in. Hóesting ort shoez wuz port uv hwut maed tha Káufe Kaev so impáurtant a port uv tha Dóuntown Núark seen. Heer iz a fóeto, frum thaat poest, uv tha póatre réeding in tha Káufe Kaev's baakyórd in Juen 2009. I hoep Mr. Múre achéevz graet saksés in hiz nu vénchur, aand káareez a lot uv péepool witth him.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.