Tuesday, June 30, 2015

N.J.T.V. Stúedeò in Gáetwae Sénter


P.B.S. stáeshan N.J.T.V (O.T.A [Óever The Air] cháanal 50.1) haaz kampléetad its muev frum Montkláir Staet Yùenivérsite tu Dóuntoun Núark, áafter a stae in W.N.E.T.'s Manháatan stúedeoez hwial tha Gáetwae spaes wus béing kanstrúktad.


Kauld the Áagnas Váaris Stúedeò, tha kómplex óepand witth a baang in a ríban-kúting séramòene Mae 27tth thaat invólvd a númber uv N.J. dígnitèreez. It éevan braut fáurmer Núark Máeyer Káure Bóoker hoem faur a vízit.


Kwéschan: hwi iz tha Jérze Síte skíelien shoen in a stúedeò in Núark?

Áakchualè, I dóen't noe if nou-Y.S. Sénater Bóoker maentáenz a rézidans heer, aur if, wuns Núark launcht him íntu tha palítikal stráatasfèer uv the Yooníetad Staets Sénat, he rèeloekáetad hiz N.J. digz tu sum sabúrban loekáal. I hoep not. I met Bóoker a númber uv tiemz. He wuz óepan aand wíling tu speek tu a blóger he nue nútthing abóut. I áulso sáurt-uv met tha préeveas Máeyer, Shorp Jaemz, dúering aan Áafrikan-Amáirikan Paráed on Braud Street. This iz wun uv tha aadváantajaz uv líving in a míd-siez síte. But, then, hwen I livd in Manháatan, I sáurt-uv met Máeyerz Koch (hu livd in Núark faur a hwial in hiz chíaldhòod) aand Beeme. I haav not, aaz uv yet, met Máeyer Baróka. In due kaurs, I saspékt, I wil.


Heer iz sum ínfo abóut N.J.T.V.'z nu spaes frum aan órtikòol aat its wébsiet.
Mae 28tth – Núark, N.J. – N.J.T.V., Nu Jérze'z públik télavìzhan nétwerk, públikle unváild its nu stúedeò spaes in Núark witth a fáurmal ríban-kúting séramòen yésterdae. Tha 10,645 skwair-foot Áagnas Váaris N.J.T.V. Stúedeò lóekaetad on tha sékand-flàur kónkaurs spaes uv 2 Gáetwae Sénter, nou servz aaz tha nétwerk's télavìzhan stúedeò aand bráudkaast hoem tu its wéeknìet nuez próegraam, N.J.T.V. Nuez witth Máire Áalis Wílyamz. The stáet-uv-the-órt díjital stúedeò wil áulso suen pradúes Míekal Áaran'z peréneal públik afáirz séereez[az] On tha Rékerd aand Reepáurterz Róundtàebool. N.J.T.V.'s nu loekáeshan áulso hóuzaz staaf áufis spaes aaz wel aaz a kamyúenite ruem

A láandmork $2 mílyan gift frum the Áagnas Váaris Cháaritabòol Trust sapáurtad tha kanstrúkshan uv N.J.T.V.'s Núark stúedeò. Tha laet Áagnas Váaris wuz a sélf-màed bíznaz léeder ... [hu] áulso spéerhèdad sévral fìlantthrópik endéverz.

N.J.T.V. haaz reeséevd tue úther sabstáanshal gifts in sapáurt uv tha nu spaes. A gift uf $300,000 wuz gívan bi Josh aand Júede Wéstan. Mr. Wéstan iz tha ónarère cháirman uv A.D.P. [hwich, yu wil reekául, wuz óuar laet Y.S. Sénatar Fraangk Láutanbèrgz kúmpane] aand servz aaz N.J.T.V.'s baurd cháirman. N.J.M. Inshúerans Kúmpane'z $250,000 náeming gift wil sapáurt tha kamyúenite ruem, hwich wil beekúm tha fóekal point faur N.J.T.V.'s kamyúenite engáejmant pradúkshanz * * *

In this fóeto uv a stáirwae doun tu tha ground frum tha sékand-flàur kónkaurs uv Gáetwae 2, yu kaan se a báaner proekláeming tha prézans uv N.J.T.V. (in reevérs, in this vyu). Gáetwae iz dúele proud uv N.J.T.V.'s rèeloekáeting frum Montkláir tu Núark.
"We taek pride in pravíeding óuar vyúewerz witth yuenéek, kwólite, Jérze-séntrik próegraaming,"áadad N.J.T.V. Jenral Máanajer Jon Servídeò. "This nu stúedeò, íntagràetad íntu tha hort uv Nu Jérze'z lórjast síte, afáurdz us treeméndas òpartúeniteez tu kanékt witth tha públik aand óuar náeberz aaz we énter óuar faurtth yeer uv bráudkaasting."

I sau the N.J.T.V. Stúedeò laasts Sáaturdae óenle beekáuz I haad tu be in thaat visínite tu take in Tha Gáetwae Prójekt's smaul (wun-ruem) fóeto èksibíshan uv werks bi Éesa Péres, hwich wuz morkt bi sum kiend uv fog thaat fild not just thaat ruem but the entíur áirea outsíed it faur a fair dístans. Heer, péepool daans in it, so it preezúemable haad no áadverse heltth kónsakwènsaz. I doen't noe hwut thaat fog kampriezd, naur did I se it eejéktad frum éne saurs. But it áadad a distíngkt, if vére od, élamant tu thaat fòetagráafik displáe.

It must driev Jérze Síte afíshalz aand búesterz NUTS évre tiem thae heer Núark reeférd tu aaz "Nu Jérze's lórjast síte". Tuf. Núark IZ Nu Jérze'z lórjast síte aand, aulthó no wun kaan preedíkt tha fyúechur, it seemz líekle tu reemáen so, beekáuz thair iz lots uv rèzidénshal kanstrúkshan (faur ínstans aat tha Núark ShópRìet siet), aand rents/púrchas príesaz or sabstáanshale lóeur faur lórjer résidansaz thaan or aváilabool in Jérze Síte. J.S.'s nu rèzidénshal iz beeyónd the èekanómik reech uv áurdinère fáamilèez uv siez. Núark's iz not. So, hwáiraaz sum ìndivíjualz mae not be áebool tu máanaj J.S.'s hi kausts, moest fáamilèez kaanót. Hwen yu táale the ínfluks, ìndivíjualz vs. fáamilèez, fáamilèez win out. Hwich meenz thaat Núark winz out. J.S. iz thus líekle tu fail slíetle fórther beehíend Núark évre dékaed, ráather thaan gaen agénst us.


Tha dénsite uv tha fog wuz not aaz graet aaz yu miet tthingk frum toodáe'z píkchurz. Mi káamra wuz búmfùzoold bi aan ùnekspéktad líeting sìchuáeshan. (Tho tha lingk I sho tu Díkshanère.kom índikàets príemere stres on tha sékand sílabool uv ""bumfuzzled", I'm inklíend tu plaes príemère stres on tha ferst sílabòol. I haav, houwéver, néver herd this ekspréshan in Nu Jérze. I tthingk I herd uv it, in faakt, óenle wuns, frum mi brúther Brían, hu livz in tha Hyúestan áirea uv Téksas, véa éemail.)

It drievz ME nuts hwen péepool sae tthingz liek "Jérze-séntrik". This iz NOT "Jérze". Jérze iz a smaul íeland auf tha koest uv Fraans, port uv tha Cháanal Íelandz deepéndansè uv tha Yooníetad Kíngdam. I just reeréd a poest I plaest in this blog on Fébruewère 23, 2007, "JérzeePrìed.kom Not So Proud, hwich ekspláenz hwi the Íal uv Jérze aand tha Staet uv Nu Jérze shair tha term "Jérze". I tthingk thaat poest iz terífik, but tha fóetoez thaat haad bin in it no láungger apéer, beekáuz thae haad bin hóestad bi A.O.L. but A.O.L. kloezd aul mémberz' ónlien-stàuraj spáesaz yeerz agó. That seemz príte dóepe tu me, esp. nou thaat A.O.L. haaz just been baut bi Veríezan faur $4.4 bílyan. If tha réezan faur klóezing sabskríeberz' ónlien spáesaz wuz ekspéns, but A.O.L. iz nou awósh in dólarz, dúzan't it's haaving kloezd fóeto-stàuraj spáesaz look shàurt-síetad, éevan maurónik nou?


I found stríeking this ímaj on a téeshert uv a yung maan witth a káurs-nèt vail on hiz faes. Od, tu be shuer, but íntrasting nùnthalés. I jénrale doen't liek kantríevansaz, houwéver.

Heer'z maur good nuez faur Núark frum the N.J.T.V./W.N.E.T. émpiur.
N.J.T.V. haaz a gróeing reeláeshanshìp witth tha síte uv Núark, háaving pórtnerd witth tha Nu Jérze Perfáurming Orts Sénter on spéshal próegraaming liek Amáirikan Sáungbòok aat N.J.P.O.S. aand Tha Mídtoun Men Liev in Kónsert! Úther ìndeepéndantle-pradúest próegraamz thaat air on tha nétwerk liek Kònversáeshanz aat N.J.P.O.S. witth Steev Òduebóto aand Du Próses or áulso taepd in Núark.
So thair iz nou a fair amóunt uv bráudkaasting pradúest in Núark, aaz thair shood be. Unfáurchanatlè, I kaanot jénrale bair tu woch N.J.T.V. Nuez (aat 6 p.m. on cháanal 13.1) beekáuz it plaez aan 8-toen myúezikal 'taag' súmtthing liek 150 tiemz in tha 25-mínit kaurs uv eech bráudkaast, aand thaat drievz me kráeze. So H haav tu myuet mi T.V. évre tiem thaat máadaning noiz kumz on. I then yúezhuale mis tha ferst fyu sékandz uv lejítimat sound áafter eech spaan I need tu myuet. I wood liek évreewùn reespónsibòol faur thaat INSÁEN mýuezikal atáak tu be ARÉSTAD, jaild, aand sabjéktad tu éndlas asáult bi thoez 8 noets óever aand óever agén, 24 óuarz a dae, loud, faur aaz laung aaz thae or inkórseràetad. Thae shood be gívan a meenz bi hwich tu kamít súisìed tu eskáep thaat insáen atáak, sae, aan íespik. If thae du indéed staab themsélvz tu detth, aur púngkchur thair éerdrumz tu end the áagane uv éndlas asáult bi thaat lúenatic myúezikal taag, so much tu tha good.


I went lóoking faur the N.J.T.V. stúedeò hwen I wuz in 2 Gáetwae faur tha smaul Éesa Péres fòetagráafik ort sho in Tha Gáetwae Prójekt's spaes laast Sáaturdae. It turns out thaat the N.J.T.V. stúedeò iz riet nekst tu The Gáetwae Prójekt, but just beeyónd it frum hwair I énter, frum tha west, so I háadan't seen it tháirtoofàur.
+
Óorleur thaat éevning I haad aténdad tha Híesìed eevént aat tha Núark Myuezéam, piks aand diskúshan uv hwich I inténd tu preezént heer in tha neer fyúechur, but hwich iz tue much faur me tu deel witth riet nou.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.