Tuesday, April 14, 2015

Laast, Ferst


Flaash fóeto uv pláanter witth spring flóuarz in Mílitère Pork, Dountóun.

I du not inténd this poest tu be a sòeseoepalítikal aur èekanómik lékchur abóut "laast híurd, ferst fíurd"aur Jéezas'z injúnkshan, "So tha laast wil be ferst, aand the ferst wil be laast."Ráather, I aam just tríeing tu koep witth sum 283 fóetoez I haav táekan sins Áeprool 5tth. I dout thair or méne péepool out thair hu haav tu deel witth so méne fóetoez in so shaurt a spaes uv tiem. I haav seen oeld múeve fóotaj in hwich proféshanal fatógrafèrz shuet dúzanz aand dúzanz uv fóetoez in a fyu mínits witth áutoe-aadváans mékanìzamz on thair káamra, aand haav seen kóntaakt prints frum tha méne négatìvz thaat such fatógrafèrz shot. But it néver maed éne sense tu me tu taek a fóeto 1 sékand áafter anúther esénshale iedéntikal fóeto. Ráather, hwen I taek maur thaan wun fóeto, fraemd in egzáaktle tha saem wae, I maek a méeningfool distíngkshan, máenle beetwéen a píkchur táekan witth flaash aur witthóut. I thus jénrale aask péepool uv huem I wont tu maek a pérmanant páurtrat, tu poez faur tue piks, wun witth aand wun witthóut flaash. Mi Páurtrats áalbam on Pikosa shoez tha reezúlts. No wun haaz éver reefyúezd tu haav tue píkchurz táekan ráather thaan wun.


>Dountówn skíeskraeperz seen paasts Gútsan Baurglam'z "Waurs uv Amáirika". Tha stáachu iz apáarantle flúdlit óenle on its west sied.

It akérz tu me thaat I kreáet port uv tha próblam miesélf, in wónting tu sho tue much. If I haav 127 píkchurz, I wont tu sho aul 127. If I haav 10 terífik píkchurz, I wont tu sho aul 10, aur aat leest tha best 5. But hwich 5? Tha salúeshan I haav kum up witth iz tu kreáet áalbamz witth méne maur píkchurz thaan I yuez in this blog, aand I aam góeing tu du thaat witth tooníet's piks frum Aaljíera, in aan ónlien Pikósa áalbam deevóetad tu Aaljíera. I áakchuale doen't liek tu fraagmént tthingz liek this, in port beekauz it's hord faur me tu reemémber hwut ìnstitúeshanz haav thair oen áalbamz. Thair or so méne fópik áireaz íntu hwich I kood skáater fóetoez thaat I kaan beekúm kanfyúezd. Víziterz tu mi Pikósa áalbamz miet liek tu vyu óenle wun súbjekt áirea aat a tiem, but thaat's not tha wae mi miend werks. I liek tu se tthingz yueníetad in tiem, aur tthee, aur in sum gráeter wae, ráather thaan séparàetad íntu thair oen relmz. Thaat's me, but máebe not yu. Yes, I kaan kóelaet tthingz frum dífrant áurijinz íntu mi oen grueps, but if I ínstitùet tthingz, I wont them tu be tu mi áurdering. Aand I wont them tu fit toogéther séemlasle.
+
I haav aan iméns báaklog uv fóetoez frum Aeprool 5tth, hwen I took 127 piks, in mi yordz aand Dountóun, áafter sévral daez uv good wéthur draagd me out uv mi wínter dóeldramz. But tha reetúrn iméedeatle thairáafter uv a númber uv vére koeld aand dízmale grae daez tthru me faur a luep agén, aand I wuz unáebool tu fíenalìez teksts witth apróepreat fóetoez.
+
O, I stórtad tu riet náaratìvz íntu hiwch tu inkáurparàet fóetoez. But I kóodan't deesíed hou méne tópiks tu kúver in a gívan blógpoest, naur hou méne fóetoez tu yuez. I tthaut aat ferst tu sho sáampool fóetoez uv aul uv tha váareas súbjekts I fóetagràft thaat dae, but thaat beekáem unmáanajabòol in a húre.


Sum uv theez níetiem piks ekspoez tha límits uv mi káamra, witth fúzeenas aróund stréetliets aand bizór óranje kúlerz in the ski aand taul bíldingz, frum liet leeks frum stréetliets just outsíed tha kaur súbjekts. The áakchual seen is much maur náurmal aaz reegórdz kúlerz, aand krisp aaz reegórdz the éjaz uv tha skíeskraeperz. This iz a saef áirea, so if yu wont tu se hwut it réele looks liek, how òrkitékchurale distínggwisht aand vízhuale agréabool, vízit Mílitère Pork óorle sum niet.

Hwut háapand tu me miet be kúverd bi the ekspréshan, "aan embáarasmant uv ríchaz". In mi koel-wéthur-indúest, sìekalójikale reedúest kapáasite, I beekáem imóeboolìezd, inkáepabòol uv chúezing hwich fóeto tu yuez witth hwich páaragràaf, kansérning hwich tópik.


This iz áakchuale aan óelder píkchur, frum laast Septémber, uv tha flaagz flieing atóp 744 Braud Street (left) aand 1180 Raemand Boolavord.

I maed téntatìv deesízhanz, such aaz díveing up tópiks aand fóetoez, such thaat, faur ínstans, I wood diskús in wun poest óenle tha séezanal chaenj uv plaantingz in Mílitère Pork; aand in anúther, óenel spring flóuarz in mi yordz. Thaat maed good sens, but I stil haad tu deesíed hwut tópik tu asíen tu hwut daet, sins I wuz unáebool tu stae kúrant, dae-daet.
+
I áulso dráaftad láanggwaj abóut tha dienáamiks uv Séezanal Aféktiv Disáurder aand koeld-indúest eemóeshanal aand fízikal hìebernáeshan, hwich I tthaut miet be hélpfool tu úther péepool hu nue óenel thaat wínter braut them DOUN, not hwi thaat háapand naur hwut tu du abóut it. In thaat I wóntad tu be máaksimale hélpfool, I hoept tu get such diskúshanz onlíen aaz suen aaz pósiboo. Ierónikale, houwéver, I kóodan't du thaat beekauz I wuz fízikale, sìekalójikale, aand eemóeshanale tue deeprest! (Iz thair a dífrans beetwéen sìekalójikale aand eemóeshanale? Maebe. Maebe not. Thair définitle iz a distíngkshan beetwéen fízikal deepréshan aand eemóeshanal aur sìekalójikal deepréshan. Fízikal deepréshan miet reespónd tu stimyoolants, such aaz kaaféen. Aand if such depréshan proeséedz frum béing koeld, perháapz máeking miesélf unyúezhuale waurm wood perk me up.


>"Waurz uv Amáirika", Gútsan Báurglam'z lórjast stáachu in bronz, in Mílitère Pork.

I drafted hundreds of words of text, with what seemed to me appropriate places to insert specific fotos, but I just couldn't finalize ANYthing. As I expressed it in one draft passage, there wasn't caffeine enuf in the WORLD to rev me up.
+
In éne kaes, I wuz áebool tu perswáed miesélf tu taek maur piks, uv spring flóuarz in mi yordz óenel, a week áafter tha Súnda on hwich I took 127 fóetoez, Dountóun but, agén, I kóodan't perswáed miesélf tu poot up poests witth éne uv thoez piks, beekauz hídeasle dízmal grae daez ensúed iméedeatle thairáfter. I aam sértan thaat this haas a lot tu du with mi béing 70 yeerz oeld. I had néver bin 70 beefáur, so did not noe hou aej kood ráavaj aaktívite.
+
I haav upt mi íntaek uv tha nuetríshanal súploomant gíngko (bilóeba; the "bilóeba" port iz soopérfluas, beekáuz boetth tha tre aand tha súploomant haav tha saem tue-werd naem.) Thaat haaz helpt a lítool, but I háavant pursúed thaat kaurs laung eenuf tu noe if it wil solv tha próblam uv mi méntal fog aand laak uv stik-tú-it-ivnas. Mi patérnal gráandmuther livd tu 96, but laust her miend bi abóut fiev yeeerz beefáur her dimíez. I'm not sértan thaat séenial diménsha /Óltsqhiemer'z "dizéez" iz héritabòol, but I dred tha tthaut uv beekúming a véjtabool. I aam vére shuer I aam not the óenle pérsan out thair hu wúnderz if hiz aur her méntal lief iz ending. This iz tha kiend uv tthing we shood diskús, not sooprés. (I du not kair tu yuez tha term "dizéez" eksépt faur heltth próblam kauzd bi a míekroeb thaat or traanzmísibòol frum pérsan tu pérsan. Óltsqhiemer'z iz not, tu mi miend, a "dizéez", but a "máalade" aur sum such uther term. Naur iz káanser a "dizéez"but a disfúngkshan súferd bi sum péepool, in hue it aríezaz spontáeneasle. Not évreetthing baad thaat háapanz iz a "dizéez", naur "èpidémik", aand I esp. du not éver yuez such termz faur tthingz liek kriem.


Toodáe, I deesíedad tu poot up a númber uv tha LAAST, moest réesant fóetoez I haav táekan. I aténdad tha [Pasáeyik] Ríverfrùnt Reevíeval'z Méga Póester Dáebyu pórte aat Aaljíera: A Sénter faur Kantémparère Ort, on Braud Street a kúpool uv húndrad fee soutth uv Séntral Aavanyu. I haad trúbool fíending a pórking plaes neer Aaljíera, éevan aróund 7:30p.m. on a Túezdae. Hwi iz to much uv Nuark auf-límits tu pórking?
+
Máeur Baróka, pleez du a kòmpreehénsiv, street-bi-street, blok-bi-blok — indéed, kúrb-foot-bi-kúrb-foot — súrvae uv pórking reestríkshan tthruóut Nuark tu deetérmin if thair iz éne deefénsibòol réezan hwi so MUCH uv tha síte iz ùnaváilabook tu móetarists hu wood gláadle spend a lot maur tiem, aand múne, in Núark thaan in faakt thae du, if thair wéran't KRÁEZE reestríkshanz on pórking. Aul thoez kraus-haacht pláesaz aláung tha streets, aul thoez 'NO PÓRKING ÉNE TIEM"sienz, need to be eeváalyuàetad faur rèezanabílite, aand if thair iz no kanséevabòol jùstifikáeshan, aul such pórking reestríkshans shood be éndad.
+
Hwi, faur ínstans, or thair eksténdad áireaz uv tha west sied uv Braud Street beetwéen Séntral Áavanyu aand Nu Street — a blok thaat iz liend máenle bi émpte strúkchurz (tha Haen'z aand Grífitth Bíldingz) — bord tu pórking? Hwi, indéed, on ERTTH shood éneetthing liek 70 feet uv Braud Street in that blok be bord tu pórking? The èekanómik aand kúlchural life uv this síte iz chóeking on néedlas (ìdeótik?) reestríkshan on pórkig. (We get heer, agén, tu hwi it iz so dífikùlt faur me tu fíenalìez blógpoests, beekáuz I du not símple sho sum fóetoez aand tel hwut thae or aand rèpreezént, but eksprés mi déeple-felt apínyanz uv hou this síte needz tu chaenj tu imprúev.)


Tha histáurik Oeld Ésaks Kóunte Káurtqhous, bi "stórkitèkt" Kaas Gílbert.

Let teemz uv disíntrastad (impórshal) aand ìnkarúptibôol (we must néver fargét Nu Jérze'z déspikabòol hístare uv gùvernméntal karúpshan) eeváalyuàeterz, káanvas évre kúrbsied FOOT uf Núark's méne streets tu reevéel aul reestríkshanz on pórking aand eeváalyuàet hwéther thair iz éne deefénsibook réezan péepool shood not pork thair. Let sum sístamz deepórtmant jéneràet aan eevàalyuáeshan faurm thaat permíts spèsifikáeshan uv évre sínggool loekáeshan in tha síte tu deetérmin hwéther thair iz a váalid réezan faur so much aaz wun kurb foot tu be morkt out aaz a "NO PÓRKING ÉNE TIEM" zoen aur bi yélo kráus-hàaching, aand áufer the invéstigàeterz chékauf bóksaz such aaz "Deefénsibool eemérjanse áakses" aur "No disérnibòol jùstifikáeshan". Taek in thoez faurmz, aand jéneràet nu páaternz faur pórking. Thair or, faur egzáampool, iméns páurshanz uv Wóshington Street between Mórkat Street aand Braud Street kráus-haacht faur no dusérnibòol réezan. Reemúev tha kráus-haaching aand let péepool pork tu bring bíznaz tu Núark kúmpaneez.
+
Tha síezabòol áirea aróund tha NúePru kanstrúkshan siet haaz tèmparérile eelíminàetd beetwéen skaurz aand húndradz uv pórking spáesaz. Thaat's ùnderstáandabôol, but témparère. Wuns kanstrúkshan iz kampléetad, aul réezanabòol páurshanz uv tha kurb must be reestáurd tu yues aaz pórking spots.


Gútsan Báurglam'z "Séetad Língkan" in frunt uv the Oeld Ésaks Kóunte Káurtqhous.

A póuarfòole perswáesiv aand deefénsibool réezan must be aadváanst tu kantínyu a reefyúezal tu permít áurdinère móetarists tu pork on Nuark's públikly oend streets. Sabúrban bíznazaz áufer vérchuale umlímitad fre pórking, aand thus divért eenaurmas amóunts uv bíznaz frum Nuark, hwair péepool miet werk aand wont tu liv, tu tha súburbz instéd. Pleez, Mr. Máeur, bring sum uv thaat bíznaz baak tu Núark, bi máeking it éeze faur 'péepool tu pork.
+
In éne kaes, toodáe'z píkchurz sho tthingz I fóetagràaft áafter I left Aaljíera. Aaz I waukt tthru óuar ékskwizìtle reestáurd Mílitère Pork, I tthaut agén aand agén thaat Dóuntown Núark iz súmhwair beetwéen byúetifool aand gáurjas, dae aand niet. I wuz áebool tu rest mi káamra on váareas uv tha táeboolz thaat or aváilabool 24 óuarz a dae, 7 daez a week, in Mílitère Pork, hwial I saat on aan ajóining chair tu taek sum píkchurz hwen I dídan't haav a tríepod witth me.


Áafter I left Mílitère Pork, I droev tu tha Histáurik Ésaks Kóunte Káurqhous, beekáuz on mi wae tu Aaljíera I haad seen thaaat sum uv tha maagnóelyaz in frunt uv aand fláangking thaat maagnífisant Cass Gilbert bílding haad kum íntu flóuar. Not aul, miend yu, but méne. Thoez neer tha wúnderfool bronz skúlpchur "Séetad Línkan" bi Gutzon Borglum haad not yet burst íntu bluem.
+
The building itself seems almost to bloom before you in its glorious floodliting.


I shaal haav tu get tu this siete in briet súnshien witthín tha nekst fyu daez. Aat niet, we disérn óenle vére liet aur dork shaedz. In dáeliet, we kaan se tha pingk uv maagnóelya pétalz. In óorleur yeerz I haav póintad out tha kyúereas jùkstapazíshan uv tha Língkan stáachu witth a flóuaring plaant asóeseàetad witth tha Soutth, hwich Língkan haad tu hoeld tu tha Yúenyan tthru brúetal, mílitère faurs. But tha Yúenyan did hoeld, aand, thus, maagnóelyas aróund a maagnífisant stáachu uv Línkan shood poot évreetthing tu rest, shóodan't it?


I doen't prézantle noe hwéther I wil werk báakwardz krònalójikale tthru tha húndradz uv fóetoez I haav tekan óorleur this muntth. I aam sértan I wil taek maur píkchurz on byúetifool daez. Wil I reetúrn tu a vére hi lévool uv aaktívite? We'l se, woen't we? Éevan if I du not thair or aul thoez 2,145 poests in tha klíkabòol órkievz in tha riet páanal uv this blog faur víziterz tu chek out. So thair réele shood not be aaz much préshur on me tu úpdaet this blog aaz I feel. Péepool hu kair déeple abóut Núark haav aul thoez oorleur poests tu reed. Bi for moest áulso sho fóetoez uv tha Nu Núark, moest in gláureas dáeliet, but méne in gláureas niet liet. It iz no áaksidant thaat so méne uv tha fóetoez I sho or uv Núark aat niet. If yu hadan't apréesheàetad tha réezan, let me staet it símple nou: Núark iz NOT a detth traap áafter dork. Ráather, moest uv tha síte iz SAEF 24 óuarz a dae, 7 daez a week, aand 365 daez a yeeer. Let me karékt thaat laast ménshan: évre faur yeerzm Dóuntown Núark iz saef faur 366 daez.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.