Saturday, October 3, 2015

Jíant Jínjer Jorz aand Fre Myuezéamz

(Noet: This poest iz Fanétisìezd WITTH áaksents faur siláabik stres. If yu haav a préfrans reegórding tekst witth áaksents aur witthóut, pleez let me noe yaur tthíngking véa éemail tu fanetiks@aol.com.)


Faur méne yeerz, tha fáurmal, Wóshingtan Street éntrans uv tha Núark Myuezéam wuz flaangkt bi tue jíant Chíenèez jínjer jorz. Thae or no láungger thair. Thae wer muevd tu Haríezan Plóza, aan élagantlè pláantad smaul pork beetwéen tha Myuezéam aand Séntral Áavanyù, fáurmerle ókyoopìed in port bi histáurik Paléemas [?] Hous, hwich tha Myuezéam deesíedad wuz tue báadle kómpramìezd strúkchuralè tu be rénavàetad, so haad tu be deemólisht. I'm not shuer thaat thaat wuz tha best chois, but it iz tha chois tha Myuezéam maed.
+
I yuezd tha fóeto beeló witthóut much tékschuàl daskrípshan (thaat iz, kóntekst) aaz tha ttherd píkchur in mi poest uv Joolí 14tth, aaz a saurt uv prómis tu adrés thaat tópik. I aam nou so adrésing it.
I háadan't noen abóut tha muev untíl I aténdad this yeer'z Fíur Múster on June 7tth. (I stil need tu adrés thaat tópik. In du kaurs.) This iz mi ferst vyu uv tha jorz in thair nu loekáeshan, paast a fíur-aand-réskyu véikòol frum Fláanderz (Móris Kóunte), N.J.
I tthingk theez páentad-kónkreet jorz look béter in thair nu loekáeshan. In adíshan, thair iz a sien bi them thair thaat daskríebz them. Thair wuz no sien aat the príur loekáeshan. Ùnfáurchanatlê, mi fóeto uv thaat sien dídan't turn out kleer, beekáuz uv glair frum tha sun. I'm not góeing tu tiep the entíur tekst thaat I wuz áebool tu reed, aand inténd aat sum point tu take a good píkchur aat réedabòol siez tu sho heer. In breef, theez or tue egzáampoolz uv a séereez uv such werks bi the órtist Áalan MiKólam, kauld "Pérfakt Véikòolz", in tha sénchurèez-oeld faurm uv a Chíenèez jínjer jor, eksépt tha tops du not kum auf.

Fre Myuzéamz. It's thaat tiem agén, tha ferst fool wéekènd (Sáaturdàe aand Súndae) uv tha muntth, hwen Baangk uv Amáirika / Mérool Linch treets its krédit aand débit kórdhòelderz tu wun aadmíshan per pérsan (aur iz it per kord aur akóunt?) tu éne uv óever 150 myuezéamz akráus tha kúntre. Tha wérding iz a lítool unkléer. Tha fiev partísipàeting ìnstitúeshanz in Naurtth Jérze or tha Núark Myuezéam aand Aaljíera: A Sénter faur Kantémparère Ort in Núark, tha Montkláir Myuezéam uv Ort in Montkláir, tha Móris Myuezéam in Móristòun, aand tha Líbertè Síans Sénter in Jérze Síte. Aaljíera iz óepan óenle Sáaturdàez, but the úther ìnstitúeshanz or óepan boetth Sáaturdàe aand Súndae. Yu kaan fiend lingks tu thair wébsìets aat the Myuezéamz on Us wébsìet faur ínfo abóut loekáeshan, óuarz, spéshal èksibíshanz, jénral kalékshanz, ets.
St. Páatrik's Pro Katthéedral seen paast tha jínjer jorz.

I háavan't bin tu éether tha Móntklair Ort Myuezéam aur tha Móris Myuezéam in a laung tiem, aand haav néver bin tu tha Líberte Síans Sénter. Tha wéthur this wéekènd iz dréere, but máebe a trip tu a fre myuzéam wood bríetan mi mued. Aand yaurz?
Heer'z a wied vyu frum tha jínjer jorz in Haríezan Plóza tu tha méerer-glàas tóuarz uv P.S.E.&G. (left) aand tha Prudénshal Fináanshal Woorld Hédkwàurterz áaneks (riet; yes, I noe thaat iz áakchualè soopérfluas, but tha réeder miet fiend it maur kúmfartabòol thaan if I just left the íshu háanging).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.