Sunday, May 22, 2016

Got tu Ort-Sho Oepaning Laast Wenzdae

(Noet: This poest iz Fanetisìezd WITTHOUT aaksents faur silaabik stres. If yu haav a prefrans reegording tekst witth aaksents aur witthout, pleez let me noe yaur tthingking vea eemail tu fanetiks@aol.com.)


Mi frend Jere frum Manhaatan wuz aebool tu meet me faur Wenzdae'z ort-sho oepaning in tha konkaurs uv Gaetwae Senter II, entietoold "Derik Aadamz: Kulchur Klub", so I atendad. This iz tha bulk uv the infarmaeshan in the eemailed invitaeshan, intersperst with foetoez frum that sho.


Mae 18tth - Juen 24tth, 2016
Oepaning Reesepshan: Wenzdae, Mae 18 | 6 - 8 p,m.

Projekt Faur Empte Spaes ["P.E.S."] Ortist in Rezidans Proegraam

Projekt Faur Empte Spaes [aat] Gaetwae Projekt Spaesaz
2 Gaetwae Senter Konkaurs Levool | Nuark, NJ 07102

Projekt Faur Empte Spaes [aat] Gaetwae Projekt Spaesaz iz pleezd tu preezent Kulchur Klub, a soelo eksibishan bi Ortist-In-Rezidans Derick Aadamz, on vyu frum Mae 18tth-Juen 24tth, 2016. A limitad edishan riezagraaf print kamemaraeting the eksibishan wil be reeleest in kanjungkshan witth the oepaning reesepshan.

Kulchur Klub iz a soelo projekt uv lorj-skail werks on paeper eksplauring iedeaz uv selabraeshan, hielieting that Blaak figyur in tha kontekst uv kantemparere kulchur aand leezhur. Witth a nod tu kulchural persaveerans, tha displae givz perspektiv tu tha kreaetiv outpoot aand outlat uv Blaak Amairica aaz a reaakshan tu tha joiz aand strugoolz uv just being.

Aadamz' seereoekomik aproech in Kulchur Klub iz acheevd tthru a seereez uv figyarativ mikst meedea paenting-kalozhaz aand instalaeshanz. A spred uv twente puel-lounjing figyurz, beter noen aaz the "Floeterz," travers[az] tha gaalere, hwair thae fungkshan boetth aaz indivijual veenyets aand aaz a nonlinear naarativ. Eech floeter iz a swotth uv deep blu akrilik on paeper thaat inkaurparaet[s] kalozhd elamants uv vivid Aafrikan prints aand uther graafik tekstialz deepikting swiming puel seenz uv figyurz in staets uv rest aand plae on inflaetabool aand hwimzikal puel floets. The "Floeter" paentingz or joind bi adishanal kalozh werks reezembling aireal vyuez uv taebool setingz uv selabrataure gaatheringz aand festiv yuenyanz, kamyuenikaeting kalektivnas aand faamile histare — paast, prezant aand fyuechur, survieving aand tthrieving.

Aafrikan heritaj aand Amairikan naashanalizam or sentral tu tha konversaeshan taeking plaes in Kulchur Klub; [the ortist] eksplaurz this reelaeshanship, aufering not oenle a komantere on tha joi uv tha prezant; but aulso, preezenting a direkshan faur tha fyuechur.

Derik Aadamz iz a multeedisiplinere Nu Yaurk-baest ortist aand faumer Kyuerataureal Direkter uv Rush Orts Gaalere in Chelse. Aadamz reeseevd hiz M.F.O. frum Kalumbea Yueniversite aand B.F.O. frum Praat Instituet aand iz aan alumnas uv tha Skouhegan Skuel aand Shorp-Walentas Stuedeo Proegraam. Hiz awaurdz inklued a Luis Kumfart Tifane Awaurd, S.J. Wieler Awaurd, aand aan Aagnas Mortin Feloeship.

Sins 2001, Aadamz haaz egzibitad ekstensivle, boetth naashanale aand internaashanale, inklueding MoeMA P.S.1; Brooklin Myuezeam uv Ort; Stuedeo Myuezeam in Horlam; Brooklin Akaadame uv Myuezik; Kantemparere Ort Myuezeam Hyuestan; Berminghaam Myezeam uv Ort; aand PERFAURMA '05, '13 (kamishand bi tha Kaulder Foundaeshan), and '15; Aadamz' werk iz in tha permanant kalekshanz uv tha Metrapolitan Myuezeam uv Ort, Stuedeo Myuezeam in Horlam, Verjinya Myuezeam uv Fien Orts, aand the Bermingham Myuezeam uv Ort. He reesantle servd as gest kyueraeter faur the inaugyooral kyueraetad sekshan uv VOELTA NY 2016.

This litool goorl wuz apaarantle deelietad witth the inflaetabool swiming-puel floets — graet big, pufe toiz in aan ort sho! I sed tu her, "Yu liek thoez, hunn?" (aur sum such), aand she kanfermd that yes she did. She wuz aat ferst the oenle chiald amung tha viziterz, but perhaaps a haaf ouar laeter thair wer aat leest a kupool maur.

Aadamz' werk kaan be seen in Nu Yaurk aat Tiltan Gaalere; Roena Hofman Gaalere, Shikogo; Golrhe On de Veelpwhoq [French, not English: Galerie Anne de Villepoix], Paaris; aand onlien aat derikaadamz.kom[.]

KULCHUR KLUB LIMITAD EDISHAN PRINTS

Derik Aadamz
Kulchur Klub
2016
Edishand 5[-]Kuler Riezagraaf Print
Siend
$200

Projekt Faur Empte Spaes iz pleezd tu reelees a limitad edishan, 5[-]kuler Riezagraaf Poester Print bi Derik Aadamz, ouar 2015/2016 Ortist In Rezidans in Nuark. This print ... was diziend spisifikale tu kamemarate hiz soel eksibishan Kulchur Klub.

Proeseedz frum tha sail uv this print wil go tu sapaurt Projekt Faur Empte Spaes'az Ortist In Rezidans proegraam, aand ouar publik ort inishativz. Projekt Faur Empte Spaes iz a rejisterd 501(c)(3) non-profit aurgnizaeshan. Aul doenaeshanz or Taaks Egzempt tu tha foolast ekstent uv tha lau.

This print was created with the support of our onsite partner, Endless Editions.

SNAAG A PRINT

Tha "SNAAG A PRINT" lingk goez tu aan onlien staur faur ietamz frum Projekt faur Empte Spaes.The ouarz duering hwich P.E.S. iz oepan, aand kontaakt infarmaeshan, or shoen aat thaat onlien staur az:
2 Gaetwae Senter Gaalere
Nuark, N.J. 07102

Ouarz

Sundae Kloezd
Mundae 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
Tuezdae 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
Wenzday 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
Tthurzdae 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
Friedae 11:00 a.m. – 6:00 p.m.
Saaturdae Kloezd

1 (347) 443-9011

info@projektfauremptespaes.aurg

A kaazhual abzerver vyuing tha paentingz aand asemblajaz abuv miet tthingk the ortist iz aan "Amairikan Primitiv", but aaz yu kaan se frum the bio abuv, he iz aakchuale a hiele ejookaetad ortist, hwut wun miet kaul "Fo Amairikan Primitiv".


Bi tha wae, I wuz not inishale sertan uv this, but I beeleev tha swiming-puel inflaetaboolz wer not kreaetad bi Aadamz but meerle silektad frum kamershal saursaz.


Heer iz wun uv the "aireal vyuez uv taebool setingz" menchand in tha tekst abuv.

Mi Prapoezal 11+ Yeerz Ago Kanserning Empte Spaes in Gaetwae Senter. I did not imeedeatle poot toogether toodae'z Projekt faur Empte Spaes witth sumtthing I publisht in this blog on Oktoeber 3, 2004, aaz aan oepan leter tu tha Nuark Myuezeam about maeking yues uv temparerile unokyoopied reetail spaesaz faur NuMyu eksibishanz, keosks, aand tha liek, aand not just in reetail spaesaz but aulso skuelz, kamyuenite senters, liebrereez, aand elsqhwair. A fyu tthingz haav chaenjd sins Oktoeber 2004, such aaz the Luep bus being diskantinyued, aand Bairz & Eegoolz Riverfrunt Staedeam being about tu be deemolisht. But the oeveraul konsept hoelds up vere wel, I thingk. Juj faur yaurself bi klikin heer.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.