Wednesday, November 11, 2015

'West Pork Street' No Maur

(Noet: This poest iz Fanétisìezd WITTH áaksents faur siláabik stres. If yu haav a préfrans reegórding tekst witth áaksents aur witthóut, pleez let me noe yaur tthíngking véa éemail tu fanetiks@aol.com.)

A láung-estáablisht street in Dóuntoun Núark haaz dìsapéerd. West Pork Street, a wún-blòk roed frum Mílitère Pork (the áurijìn uv its naem) tu Háulze Street, haaz bin reenáemd "Pruedénshal Driev", faur tha màagnífisant NúePrù kómpleks (aan áaneks, aulbéit tue bloks dístant, tu tha Woorld Hédkwàurterz uv Pruedénshal Fináanshal aat Pruedénshal Plóza). Hwut nekst? Iz Núark tu be reenáemd "Pruedénshal Síte"?


Street sien witth nu naem uv tha fáurmer West Pork Street, witth 1180 Ráemand Bóolavòrd beeyónd. Thaat wúnderfool ort déko tóuar wuz Núark's táulast bílding hwen it óepand in 1930, but thaat distíngkshan wuz táekan bi 744 Braud Street a yeer láeter.

Prudénshal iz práaktikalè a saent in tha káurparat woorld, háaving stuk witth Núark tthru this spléndid síte'z dórkast daez, aand kantríbyooting máasivlè tu prójekts thaat bénefit Núarkerz aand preezérv tha dígnitè aand gráanjur uv thair síte. I'm not kampléetle háape witth Pruedénshal, uv kaurs, beekauz it kood du so much maur. Faur ínstans, I haav póintad out thaat instéd uv a rélatìvle pídling áaneks tu its Woorld H.K., Pruedénshal kood haav kreáetad a maagnífisant "súepertàul" "múlte-édifìs" aaz adíshan tu aur reepláesmant faur its H.K. bílding.
+
In éne kaes, thair haav bin sìgnífikant cháenjaz in tha shaurt tiem sins I laast adrést this nu port uv óuar oeld toun. It's not just a nu naem thaat haaz réesantlè distínggwisht the áirea, but tha nu naem híeliets tha cháenjaz.
+
I sau tha nu naem ferst on Septémber 17tth hwen I wuz dríeving tu tha Póp-Ùp Féstival on Háulze [Street]. Wuns I haad porkt on Nu Street, I waukt tu se tha nu dèzignáeshan uv West Pork Street, doun Háulze Street tu tha súthern ej uv tha NúePru kómpleks, but thair wuz no street sien thair! Hwi not? Óran't thair sapóezd tu be street sienz on aat leest wun káurner uv évre íntersèkshan in tha síte?
+
I then waukt eest on thaat street (West Pork Street/Pruedénshal Driev) taurd Braud Street, aand sau this úther nu adíshan tu tha visínitè, a jíant blú-aand-hwìet gráafik plaest atóp tha bláaktòp uv tha street.


Yu próbablè wil not rékagnìez thaat dizíen faur hwut it iz unlés yu haad óorleur enkóunterd it aat Cháampeanshìp Plóza (óutsìed tha Pruedénshal Sénter aand aláungsìed Díenasàur Bórbikyù). Frum tha váantaj point abúv, tha dizíen iz úpsied-dóun.
+
Heer's hwut it looks liek frum tha for sied uv hwair I took tha laast fóeto. Rékagnìez it nou? It's tha Pruedénshal'z Rok uv Jibraultar káurparat lóego. I haav ménshand thaat thaat íekon wuz áakchualè inspíurd bi Láural Hil (aur the ùnfáurchanat áulternat naem, Snaek Hil), tha rok óutkròping in tha Médoez, aaz seen bi a maan frum Pruedénshal'z áadvertìezing áejansè in the 1890z.


This nekst píkchur shoez tha nu naem on a street sien óever Braud Street, witth boetth uv Núark's histáurik, sígnachùr skíeskràeperz, 1180 Ráemand Bóolavòrd aand 744 Braud Street, beeyónd. Tu tha riet uv thoez bíldingz witth thair tékschurd brik fasodz iz tha maen Pruedénshal H.K. bílding, witth its flaat, hwiet mórbool ekstéerear distínggwìsht óenle bi wíndoez thaat púngkchur tha plaen aat régyoolar, pléezing íntervalz.


Róetàeting tha vyu fórther tu the eest aand naurtth, this fóeto shoez tha sien agénst tha méerer glaas uv tha P.S.E.&G. tóuar.


Róetàeting tha vyu naurtth aand west, this fóeto shoez hwi West Pork Street wuz reenáemd, tha 20-stáure áaneks tu the Pruedénshal H.K. (hwich I kaul NúePru).


I ges we dídan't need a West Pork Street. We haav tha pork itsélf, aand thair'z stil a Pork Street, eest uv Mílitère Pork, uv hwich West Pork Street wuz saurt uv aan eksténshan witth a smaul jog tu tha naurtth.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.