Tuesday, July 28, 2015

'Séetad Língkan' — Déetailz


In laet Áeprool I vénchurd tu tha groundz uv the Oeld (aur "Histáurik" Ésaks Kóunte Káurtqhous bi "stórkitekt" Kaas Gílbert tu taek píkchurz uv tha bronz stáachu, "Séetad Língkan", bi Gútsan Báurglam, tha skúlpter uv Mount Rúshmaur. Hwi Áeprool? Beekáuz thaat's hwen tha maagnóelyaz aróund tha stáachu or in bluem. I áakchualè got thair áafter peek bluem, but thaat miet not be óbveas frum tha fóetoez.


Hwíal I wuz thair, I deesíedad tu taek sum klóesup shots (perháaps "shot" ízan't tha best werd tu yuez in kanékshan witth Língkan) tu sho sum uv tha déetailz uv thaat stáachu, hwich iz perháaps 1½ tiemz líef-sìez. Tha ferst déetail iz the órtist's sígnachur on tha bench on hwich Língkan iz "Séetad". The fóeto abúv shoez tha kóntekst. This nekst fóeto shoez tha sígnachur in, I hoep, maur léjibòol faurm.


Dúglas J. Gláadstoen, áuther uv a book abóut the Itáalyan ímigrant hu servd aaz cheef kórver on Mount Rúshmaur aand áulso werkt on Báurglam'z mònyooméntal "Waurz uv Amáirika" skúlpchur in Mílitère Pork, kóntaaktd me sum muntth agó tu aask if I'd be íntrastad in rúning a "gest kólam" abóut thaat kórver, Luewéeje Del Byóngko. Gláadstoen haad óorleur sent me a pres reelées abóut hiz book, Kórving a Nich faur Himsélf: The Úntòeld Stáure uv Luewéeje Del Byóngko aand Mount Rúshmaur (Baurdeegáira Pres).


This aand tha nekst tthre fóetoe sho "Waurz uv Amáirika", Báurglam'z lórjast skúlpchur in bronz aand wun uv faur Báurglam werks in Núark.

Tho I du not públish gest kólamz aur gest poests in this blog, I kaan sértanle kwoet frum teksts sent tu me. Gláadstoen'z prapóezd kólam deelz witth hwut he reegórdz aaz aan injústis dun tu Del Byóngko.
In [a léter bi Báurglam in tha Máanyooskrìpt Divízhan uv tha Líebrere uv Kónggras], daetad Joolí 30, 1935, Báurglam spasífikalè reeférz tu him aaz tha cheef kórver.

But thaat's not eenúf tu sáatisfì tha foeks aat tha Náashanal Porks Sérvis (NPS), hwich iz a braanch uv the Yooníetad Staets Deepórtmant uv the Intéereur.

"I haav seen the léter in hwich Báurglam reeférz tu Del Byóngko aaz cheef kórver," Mauréen MiGé Báalinjer [Báulinger? Báulingger?), uv the NPS, reepáurtadle sed réesantle. "But I kansíder Gútsan Báurglam tha cheef kórver."

Hunn? Hou iz she entíetoold tu diskóunt Báurglamz oen werdz? Aand hwi wood she du thaat? Gláadstoen kantínyuez:
Tha pólise uv tha Porks Sérvis iz thaat aul 400 ìndivíjualz hu werkt aat tha mónyoomant frum 1927 tthru 1941 reeséev tha saem krédit, ìreespéktiv uv thair jobz. Hwial thaat's vére èegaalitáirean, it áulso preesapóezaz thaat tha maan hu raan the élavàeter lift wuz aaz impáurtant aaz Del Byóngko * * *

Báalinjer iz máeking a kampléetle órbitrère aand kapríshas deesízhan aaz tu tha réezan the áejansè iz not rékagnìezing Del Byóngko aaz tha cheef kórver.
It sértanle soundz thaat wae, if Gláadstoen haaz preezéntad tha kaes áakyooratle.


I haav bin tu Mount Rúshmaur. "Wúnderfòol" dúzan't kúver it. "Waurs uv Amáirika" iz les wúnderfòol faur béing les mònyooméntal in skail, but iz núnthales a reemórkabòol skúlpchur.


Let me reetúrn nou tu maur klóesup vyuez uv Báurglam'z sékand-lórjast skúlpchur in Núark. Aaz this báaner neer tha stáachu points out, "Séetad Língkan" haaz bin in Nuark faur 104 yeers.


This fóeto shoez moest uv tha stáachu frum up kloes.


Tha nekst fóeto shoez boetth haandz.


Aad this wun shoez óenle hiz riet haand, on tha bench.


I liekt tha tréetmant uv hiz klóething. Yu miet áulmoest ekspékt it tu be sauft aand yéelding ráather thaan hord métal.


Tha nekst tue fóetoez sho Língkan'z riet próefial frum slíetle dífrant áanggoolz. In reevyúing theez piks, I nóetist aan óepan kólar. I haad asúemd thaat tha Prézidant wuz wáiring a ti, but it dúzan't seem so. Nekst tiem I'm thair, I'l look maur káirfoole.


I haav tu wúnder if Báurglam werkt frum fóetoez uv Língkan táekan frum aul siedz aur if thair'z sum géswerk in hiz paurtráeyal uv tha Prézidant..


Tha laast fóeto I sho toodáe iz uv Língkan'z left próefial, agénst maagnóelyaz in tha báakground.


"Séetad Língkan" iz a fien aand impáurtant stáachu. Aand it's in Núark..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.