Monday, August 3, 2015

Anúther Ónlien Áalbam Fild


Mi "Blógpiks20" aalbam on Pikósa nou haaz 499 fóetoez, so I haav óepand a "Blógpiks21" áalbam. Pikósa alouz up tu 2,000 fóetoez in a gívan áalbam, but thaat iz just tue méne faur me tu be áebool tu fiend a partíkyoolàr fóeto witthóut eenáurmas dífikùlte. In aan áalbam uv abóut 500 piks, I kaan fiend tthingz maur éezilè, esp. in thaat eech áalbam tendz tu inklúed óenle fóetoez frum a gívan tíemspaan. Faur ínstans, tha ferst fóeto in mi Blógpiks20 áalbam iz dáetad Októeber 19, 2014; tha laast, Áugast 3, 2015.
+
If yu'd liek tu se thaat áalbam, clik heer. Thair iz a "Slíedsho" ópshan aat top left. Wuns tha slíedsho storts, yu kaan sho aur hied tha káapshanz. Yu kaan áulso régyoolàet tha speed, hwich deefáults tu 3 sékandz per fóeto, bi klíking on a míenas sien tu tha left uv thaat stáetad speed aur a plus sien tu its riet. Yu kaan pauz tha slíedsho tu look aat a gívan fóeto aat yaur léezhur, then reezúem aat éne tiem uv yaur chúezing.
+
I doen't noe if éneewùn wil wont tu se aul 499 uv theez fóetoez, but I tthaut I'd giv évreewùn thaat ópshan.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.