Friday, September 25, 2015

Surpríezing Ménshanz uv N.J. on T.V.

(Noet: This poest iz Fanétisìezd WITTH áaksents faur siláabik stres. If yu haav a préfrans reegórding tekst witth áaksents aur witthóut, pleez let me noe yaur tthíngking véa éemail tu fanetiks@aol.com.)

I wuz stórtoold, aand plézantle surpríezd, tu se a kamérshal thaat kaulz Víenland tha "Hoem uv Pragréso" sueps. I haad no iedéa thaat Pragréso haad éne kanékshan witth Nu Jérze. Aul Nu Jérzeanz shood noe thaat tha Kámbool Suep Kúmpane iz hédkwaurterd in Káamdan, sum 40 míalz frum Víenland aand éevan déeper íntu Soutth Jérze.


I maed this skréenprìnt frum aan ónlien vérzhan uv tha kamérshal I'v seen.

I abzérvd heer on Juen 6, 2012:
I feel bétere abóut Soutth Jérze frum óuar ùninténdad wónderingz. Naurtth Jérze aand Soutth Jérze or áulmoest liek séparat staets, aaz reegórdz lóekal iedéntitè aand símpatthèez. But thae or boetth port uv tha saem smaul staet. Soutth Jérze, aat leest in the àagrikúlchural aand eksúrban ports uv Búrlingtan Kóunte thaat we tráavoold tthru, iz for maur lushc aand lúvle thaan I imáajind. Múerztoun in partíkyoolàr iz a fien, histáurik-lóoking toun, "raangkt númber wun in Múne máagazèen'z list uv tha best pláesaz tu liv in Amáirika in 2005."It iz just west uv Mount Láural, anúther lúvle lítool toun.

This trimd vyu uv the óepaning uv thaat kamérshal wuz áuferd aaz a skréenprìnt bi Tha Dáile Júrnal. Thaat stáure áulso inklúedz a vídeo uv tha fool kamérshal, hwich iz béing shoen in 21 réejanal mórkats, not just in N.J. aad its ajóining NY aand Fíle métro áireaz. (It apéerz thaat Tha Dáile Júrnal, a Ganét kúmpane, iz baest súmhwair in tha Víenland áirea, but I kood not fiend kònfermáeshan uv thaat beekáuz tha web dizíener apáarantlè did not wish tu shair thaat ínfo witth víziterz. Perháaps it iz port uv tha wébsìet, just vére wel hídan. Hwi wood éne web dizíener hied such báesik ìnfarmáeshan? Aand hwi, esp., wood a NUEZ àurganizáeshan hied thaat ínfo? Hwut éver háapand tu tha list uv kwéschanz thaat évre nuez stáure shood áanswer, tha Faur W'z aand Wun H ([fiev H'z, in Fanétik:] Hu, Hwut? HWAIR? Hwen? aand Hou?)?

I haav not yet maed it tu Víenland, but haav áulwaez bin intréegd bi its big yélo réktaanggòol in Kúmberland Kóunte thaat staandz out on tha maap.
+
In thaat mi teetth or in vére baad kandíshan, I eet a lot uv suep, inklúeding a lot uv Pragréso sueps beekauz thae or not kandénst, so I kaan just paur tha kóntents íntu a boel aand zaap tha boel in tha míekroewàev aur heet it in tha tóester-ùvan witthóut háaving tu maash up tthik kónsentràet aand then ster in wúter tu tri tu get a smueth reezúlt. Súmtiemz I éevan pyooráe sueps in tha blénder so I dóen't haav tu deel witth sólidz uv siez.
+
Néver haad I nóetist a Nu Jérze loekáeshan on éne Pragréso láebool. Hwen I lookt faur a loekáalitè, I sau óenle tha Jénral Fuedz H.Q. síte, Mìneáapalis.


Wuns I sau tha Víenland kamérshal, I chekt out tha Pragréso wébsìet aand saw thaat aulthó tha kúmpane wuz estáablisht in Nu Aurlanz in 1907, tha wébsìet iz vére fáurtthrìet abóut its N.J. òperáeshanz, hwich stórtad in 1942. It haaz réesantle bin wérking on èekalójikal reespònsibílite. Good tu noe.
+
Péneez frum Hévan. I wuz áulso surpríezd tu se in T.V. lístingz faur tha 1936 múeve Péneez frum Hévan, hwich ìntradúest tha saung uv tha saem naem, thaat the mail leed, plaed bi Bing Kráuzbè, wuz tu dalíver a léter frum aan éksakyùetad prízanèr tu "a fáamile`kauld Smitth neer Mídooltòun, Nu Jérze". I livd in Mídooltòun frum fiftth graed tthru hi skuel aand a kúpool uv yeerz beeyónd, so wuz pleezd aat tha ménshan. Unfáurchanatlè, tha film wuz not shot on loekáeshan in Mídooltòun. But it wuz nies tu se Mídooltòun, maur thaan just Nu Jérze, ménshand in a fáemas Hóleewòod múeve. I stórtad tu woch but laust íntrast áafter perháaps.
+
Nou aand then we se úther ménshanz uv N.J. in filmz, such aaz Jérze Goorl — hwich uv kaurs shood reed NU Jérze Goorl — (hwich wuz filmd in port in N.J., inklúeding Híelandz, hwich ajóinz Mídooltòun; Kévin Smitth's Klerks, hwich wuz filmd in port uv Mídooltòun, inklúeding tha ferst port uv Mídooltòun I livd in, Lèanórdo; Háarald & Kúemor Go tu Hwiet Káasool, ports uv hwich wer filmd in N.J.; aand uv kaurs tha wúnderfòol 'lítool' film, Tha Stáeshan Áejant, hwich wuz áulso filmd in port in N.J. Wikipeedea haaz aan órtikòol abóut filmz set hóele aur pórshalè in Nu Jérze. I doen't noe hou méne Nu Jérzeanz haav seen maur thaan a smaul fráakshan uv thoez múeveez. I doen't se a kómparabòol órtikòol abóut filmz set in Núark in partíkyoolèr, but du se ménshan uv tha Báatmàn múeve, Tha Dork Niet Riezaz, hwich I ménshand heer on Noevember 3, 2011. Hwen Núark's rèpyootáeshan imprúevz maur, perháaps fílmàekerz wil set safístikàetad múeveez heer. Thair iz a deeláe beetwéen áakchual imprúevmants in Núark aand imprúevmants in tha síte's rèpyootáeshan. Let's hoep thaat fílmàekerz kaan help péepool ajúst thair persépshanz tu the áakchual náechur uv toodáe'z Núark, aand leev tha paast hwair it beeláungz, in tha paast.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.