Sunday, September 20, 2015

Wílsan ("Skáurbriks") Ort Egzíbit in 27 Miks

I haav áadad méne fóetoez tu mi diskúshan uv Tthúrzdae'z Háulze Street Póp-Ùp Féstival / Blok Pórte. If yu háavan't seen them, yu kaan skroel doun wun blógpòest tu reed thaat poest, aur klik heer tu go tu it diréktle.

Hwíal wáuking tthru laast niet's Háulze Street Póp-Ùp Féstival, I spótad a famílyar faes, tha Núark órtist Jaemz Wílsan (sénter, beeló), hu iz áulso noen aaz [Scorebrx] aand [#scorebrx], hwair "brx" staandz faur "Briks" = "Brik Síte" = Núark YSA.

Aaz we shook haandz, he toeld me he haaz aan ort egzíbit aat tha réstarònt 27 Miks up tha street, hwich áulso servz aaz aan ort gáalerè faur róetaeting ègzíbits. So aaz I got tu thaat point in tha street fair, I went in tu fóetagràaf hiz werks. This nekst fóeto shoez port uv tha KROUD aat 27 Miks, hwich réstarònt haaz wied daurs tu óepan tha plaes tu fresh air dúering byúetifòol wéthur, such aaz we haad laast niet/

Jaemz iz wun uv mi fáevrit órtists, aand not just beekáuz he iz proud tu be a Núarker, aaz shoen bi hiz váareas "I Hort Nwk" péesaz.
+
Tha ferst órtwèrk yu enkóunter on éntering iz "Dok Brij I" ($400), hwich apéerz tu be baest on tha ráilròad líft-brìj (tho I haav néver seen it in raezd pazíshan) akráus tha Pasáeik Ríver tu Háarisan frum Núark Pen Staeshan.

Heer, out uv spáeshal [spatial] (aur "spatial") séekwans, iz "Dok Brij II" (áulrede soeld). I'm not kleer aaz tu hwut tha dífransaz or. Perháaps thae or just dífrant kúlerz.

Nekst kumz tha ferst uv hiz "I Hort Nwk" péesaz, hwich apéerz tu be a print ($100).

This nekst "I Hort Nwk" iz wun uv tthre órtwèrks on hwut apéer tu be hwéel-las skáetbàurd baurdz (this wun $100).

This wun iz dífrant kúlerz but tha saem pries.

I chekt "Scorebrx.com" onlíen. It did not werk. Hoom. Jaemz?

This nekst pees iz port uv "Véenas" Séereez  ($60).

In this nekst fóeto yu kaan se tha Véenas aand Dok Brij II péesaz.

Aand heer yu se wun uv a "G.C.M." Séereez ($300).

Tha réstarònt wuz PAAKT dúering tha Póp-Ùp Féstival, ínsied aand in tha spléndid óepan-àir páateo out baak, shoen beeló.

In adíshan tu órtwèrks in reevólving èksibíshanz, 27 Miks pérmanantle displáez this lorj káanvas bi Àalagzáandra Páakyoola, "Unstáebool Deelíet", 2006.

I doen't noe hou good tha fued iz, beekáuz I áulmoest néver eet out. I haav vére baad teetth, inhéritad frum mi fóther, aand need tu ekspláur ló-kàust aur fre déntal sérvisaz. Náachrale, óuar disgráesfoole ináadakwat aand unfáir atémpt aat yùenivérsal héltthkair faur the élderlè, Médikàir, duz not kúver déntistrè. Hwi wood it? Thaat wood maek sens, aand this kúntre kaan néver du éneetthing kampléetle riet. Médikàir iz abóut 45% riet. Not good eenúf. Máebe tha staets aur éevan myuenísipáalitêez uv tha aadváanst (sívilìezd) ports uv this kúntre kaan maek up faur hwut Médikàir duz not kúver but shood. The Féderal Médikàed próegraam kúverz sum déntal sérvisaz, but óenle faur childran. It's up tu staets tu deesíed hwéther tu pravíed déntal kair tu áadults, aand I du not yet noe if N.J. iz wun uv tha staets in hwich éne déntistre iz paed faur. Wunz I get mi teetth fikst, I'l haav tu tri tha fued aat 27 Miks.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.