Wednesday, December 2, 2015

Gúegool Pikósa Próblam

(Noet: This poest iz Fanétisìezd WITTH áaksents faur siláabik stres. If yu haav a préfrans reegórding tekst witth áaksents aur witthóut, pleez let me noe yaur tthíngking véa éemail tu fanetiks@aol.com.)

Laet laast niet I wóntad tu aad a diskúshan aand slíedsho uv fóetoez uv tha tue óutdaur myúeralz aat tha Gráeter Núark Kansérvansè just eest uv the nu Núark ShópRìet. But hwen I tried tu log on tu mi Gúegool Blóger akóunt, I kood not aaksés mi fóetoez beekáus Pikósa wuz out uv sérvis. This iz a skréenprint uv hwut I sau.


Hwen I invéstigàetad the ìnfarmáeshan áuferd abóut this kandíshan aat thaat skreen, I wuz aadvíezd tu waet faur sévral mínits, aand if I stil kood not aaksés mi piks, I shood klik on a lingk tu a faurm bi hwich I kood reepáurt tha próblam, witth déetailz aaz tu hwut I wuz dúing hwen I got thaat skreen, ets. I nue, houwéver, that it kood not be éneetthing I did, in thaat the mésaj reeférd tu aan INTÉRNAL érer witthín Pikósa. Fúrther, tha reepáurting áirea wood apáarantle be eeváalyuàetad not bi Gúegool Pikósa itsélf but bi péer-tu-péer vòlantéerz. Thaat's no wae tu run a máejer sérvis uv aan eenáurmas Ínternèt kúmpane.
+
I tried tu log on a kúpool maur tiemz in tha kaurs uv a haaf óuar aur so, eech tiem séeing thaat ìnkompreehénsibôol nóetis, then gaev up. I wuz blokt bi súmtthing beeyónd mi kantróel, so wuz ùnáebool tu du hwut I haad inténdad tu du, hwen I haad tha tiem aand ìnklináeshan tu du it.
+
Bi tha tiem évreetthìng wuz baak tu náurmal, óorleur toodáe, I no láungger haad éether tha tiem naur ìnklináeshan tu du tha poest I haad bin réde tu du laast niet, beekáuz it's a lítool kómplikàetad. Aand mi frend Jére iz kúming óever toomóro tu help me witth a kúpool uv prójekts invólving reepáirz tu mi hous, so I kaan't stae up aul niet but must get tu sleep in tiem tu be réde tu werk hwen he aríevz. Hwen I tried tu aad this poest just nou, Gúegool ìnterséptad me tu deemáand I reevyú mi páaswerd aand úther sikyúerite mézhurz, aand hung me up faur sévral mínits. Hwi? Thair wuz nútthing I did thaat kauzd tha próblam. This iz infyúereàeting. In due kaurs, I wil poot up a poest abóut tha tue myúeralz, witth a slíedsho uv aul tha fóetoez I haav uv boetth myúeralz. Just not toodáe.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.