Sunday, January 17, 2016

Fre Aadmíshan aand Múltipòol Aaktívitèez aat NúMyu on M.L.K. Dae (Múndae)

(Noet: This poest iz Fanétisìezd WITTH áaksents faur siláabik stres. If yu haav a préfrans reegórding tekst witth áaksents aur witthóut, pleez let me noe yaur tthíngking véa éemail tu fanetiks@aol.com.)


Tha Núark Myuezéam (hwich I áufan reefér tu aaz "NúeMyù") haaz a rair freè-aadmíshan dae toomóro. Tha skréenprint abúv shoez aan ìlastráeshan in the éemaild ìnvitáeshan, tha teksts uv hwich I found kampléetle unréedabool, aand I toeld them in aan éemail reeplí, thaat éemail iz not tha plaes faur fáanse gráafiks, but óenle faur ìnfarmáeshan aand kleer, ùnkómplikâetad ìlastráeshanz.


Thair wuz a clíkabòol lingk beenéetth thaat ìlastráeshan thaat, hwen fóloed, pradúest aan ìnfarmáeshanal paej aat hwich I saw fúrther íshuez, inklúeding the ìlastráeshan in tha sékand skréenprint abúv, hwich iz so dork thaat déetailz or néerle aur hóele impósibool tu se. I áulso toeld tha Myuezéam, bi reepli eemail, thaat tha tekst in port uv thaat wébsìet wuz so smaul aand so liet in kúler (gra on hwiet) aaz tu be aulmóest unréedabòol tu méne péepool, aand thaat thair wuz a gláiring érer thaat éne prúefreeder kood haav kaut. So I enkúrajd them tu imprúev thair gráafiks aand híur a prúefreeder. This iz tha tekst uv thaat eemail tu NúeMyu:
A FYU mínits agó, I sent yu éemail abóut unréedablè tíene tiep on a dork báakground. Then I klikt on a lingk tu a paej on yaur wébsìet in hwich yu haav plaest tíene, GRAE tiep thaat iz skáirsle réedabòol. On tha riet uv tha skréenprint beelow, a slíetle lórjer font iz a lítool les dífikùlt tu reed, but yu left out tha werd "a" in tha fraez abóut júelre "maed uv wied aráe uv matéereàlz". NO, it's not "maed uv wied aráe" but "maed uv a wied aráe". Get a prúefreeder!
+
Tha Núark Myuzéam iz sapóezd tu be a wóorld-klàas ìnstitúeshan, but its publísitè matéerealz or bóosh-leeg. Maek tthingz ÉEZE tu reed — skaand kwíkle aand witthóut éne dífikùlte, aur méne péepool wil deesíed not tu strúgool but just stop réeding, in anóians. Haav súmwùn hu seez mistáeks PRÚEFEED évreetthìng beefáur yu send it out. I'm on yaur sied, but hwen I get éemailz aand se wébpàejaz thaat or a hórdship tu reed, aand kantáen stúepid mistáeks, I stop réeding. Aand I aam shúerle not alóen in thaat.

Óenle péepool hu liv outsíed uv Núark'z Site Límits need kansérn themsélvz witth spéshal frée-aadmíshan daez aat NúeMyu, beekauz síte rézidants áulwaez get fre aadmíshan.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.